****

Direttur:          Roland Emmerich

Atturi:              Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Mandy Moore, Dennis Quaid, Alexander Ludwig, Aaron Eckhart, Darren Criss u Nick Jones

Ħin tal-Film:    138 min

Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                             12A

KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                                  12

Ftit snin qabel ma bdiet it-Tieni Gwerra Dinjija, l-attache Amerikan Navali ġewwa Tokyo u uffiċjal Ġappuniż fl-istess grad, waqt riċeviment,  ddiskutew l-qagħdiet taż-żewġ qawwiet navali fl-Oċean Paċifiku. Isoroku Yamamoto għarraf lill-Intelligence Officer Amerikan , Edwin T. Layton, li l-Ġappuniżi  kienu lesti jieħdu azzjoni jekk il-provisti taż-żejt ikunu mhedda.

Kienet l-għodwa tas-7 ta’ Diċembru 1942 li l-Ġappuniżi bl-użu ta’ flotta b’erbgħa aircraft carriers attakkaw il-flotta Amerikana f’Pearl Harbour bla mistenni b’riżultat li l-Amerika daħlet fit-Tieni Gwerra Dinjija. Ġewwa Pearl Harbour ukoll saret  bidla fit-tmexxija tal-Flotta Amerikana fil-Paċifiku billi nħatar l-Ammiral Chester Nimitz. Layton tkellem ma’ Nimitz u stqarr miegħu li ma kienx irnexxielu jikkonvinċi l-awtoritajiet ġewwa Washington fuq il-possibbiltà ta’ attakk fuq il-flotta Amerikana f’Pearl Harbour u x’konsegwenzi  diżastrużi kienu sejrin iħallu.

F’April 1942, wara attakk fuq Doolittle, il-Ġappuniżi dawru l-attenzjoni taghhom fuq il-Coral Sea. Sadanittant, Joseph Rochfort u t-tim tiegħu ta’ cryptologist bdew jinterċettaw messaġġi rigward il-qagħda tal-Gappuniżi li kienu qegħdin jirreferu għaliha bhala “AF”. Minnaħa tiegħu, Layton informa lil Nimitz li l-awtoritajiet f’Washington kienu jemmnu li “AF” kienet   immirata lejn  il-gżejjer Aleutians. Layton iżda ma qabilx għax emmen li l-mira kienet il-Midway Atoll. Għalhekk Nimitx iltaqa’ ma’ Rochefort u qablu li t-tim jagħmel ħiltu biex isibu prova definittiva li ”AF” kienet fil-fatt Midway.

Layton għalhekk ta struzzjoni  biex jintbagħat telegrafu fil-miftuħ biex jgħid  li ġewwa Midway kienu qegħdin isofru nuqqas ta’ ilma.  Il-criptologist jinteċċettaw komunikazzjoni Ġappuniza fejn kien jidher li huma saru jafu b’dan u għalhekk Nimitz u Lejton ġabu l-konkluzzjoni li “AF” kienet Midway. Nimitz ħejja pjan biex jaqbad f’nasba l-flotta Ġappuniża. Għalhekk sejjah il-flotta ta’ aircraft carriers li kellu fil-Coral Sea biex jersqu lejn Midway u fl-istess waqt Nimitz insista li l-aircraft carrier  Yortktown li kien ġarrab ħsarat kbar f’Pearl Harbour jitlesta f’qasir żmien u jkun lest għat-taqbida f’sebgħa u għoxrin siegħa. Kollox deher lest min-naħa tal-Amerikani  biex  kif il-Gappuniżi jidħlu fin-nasba, joħorġu għalihom bil-forzi kollha li kellhom. X’jiġri minn hawn?

Film Amerikan msejjes fuq dak li ġara fl-Oċean Paċifiku wara l-attakk bla mistenni fuq Pearl Harbour mill-Gappuniżi u kif sussegwentement  zviluppat fil-Battalja kruċjali magħrufa bħala  Midway. Il-film hu taħt id-direzzjoni ta’ Roland Emmerich u kitba ta’ Wes Tooke.