Azzjoni Kattolika Maltija

 • Il-Papa Piju XI waqqaf l-Azzjoni Kattolika mad-dinja kollha bl-Enċiklika “Ubi Arcano” f’Diċembru 1922. F’Malta twaqqfet fil-5 ta’ April 1929 minn Patri Prof. Danjel Callus O.P. fost l-istudenti ta’ l-Università, u f’Ottubru tal-1930 twaqqfet il-Federazzjoni taċ-Ċirkoli ta’ l-Azzjoni Kattolika. L-Azzjoni Kattolika hi għaqda ta’ lajċi li minn rajhom jimpenjaw ruħhom, b’mod komunitarju u organizzat u b’kollaborazzjoni diretta mal-Ġerarkija, li jaħdmu biex jintlaħaq l-iskop appostoliku ġenerali tal-Knisja.
  L-Azzjoni Kattolika tiġbor fiha Fergħat ta’ l-Irġiel, Nisa, Żgħażagħ, Koppji Miżżewġin, adolexxenti (bniet u subien). Dawn il-Fergħat huma mxerrdin kważi fil-parroċċi kollha tal-gżejjer Maltin. L-Azzjoni Kattolika tħaddan ukoll inizjattivi oħra li permezz tagħhom twassal il-messaġġ nisrani lill-Poplu t’Alla b’dawn il-ħidmiet:
  • Segretarjat Assistenza Soċjali (SAS)
  • Kummissjoni Ħidma Morda u Persuni b’Diżabiltà

  L-Azzjoni Kattolika waqqfet id-Dar tal-Providenza għal persuni b’diżabilità li tinkludi Villa Mons. Gonzi, Villa Papa Giovanni u Villa Papa Luciani. L-Azzjoni Kattolika għandha f’idejha l-amministrazzjoni tad-”Dar Familja Mqaddsa” għall-anzjani fin-Naxxar.

  Pubblikazzjonijiet tal-Azzjoni Kattolika:

  • Il-Leħen (Ġurnal għal tmiem il-ġimgħa); Editur: Sur Michael Caruana
  • Il-Faraġ (Bullettin għall-morda); Editur: Sur Stanely Spiteri
  Barra li tieħu ħsieb il-formazzjoni spiritwali, kulturali, soċjali u apostolika ta’ l-imseħbin tagħha, u permezz tal-membri tagħha hija preżenti fl-attivitajiet varji ta’ apostolat fil-parroċċi, l-Azzjoni Kattolika tagħti għajnuna materjali b’imħabba lill-persuni u familji li jkunu f’xi bżonn partikolari permezz tas-Segretarjat Assistenza Soċjali; dan is-Segretarjat jagħti servizz ta’ ħarġiet għall-anzjani b’minibus u huwa għad-dispożizzjoni tal-parroċċi kollha.
 • Indirizz:                               Istitut Kattoliku, il-Furjana
  Telefown:                            +356 21222239
  Websajt:                              www.akmalta.org

 • President Ġenerali: Josef DeBono
  Viċi President Ġenerali: Marija Cachia
  Assistent Ekkleżjastiku: vakanti
  Segretarju Ġenerali: Sarah Caruana
  Segretarju tad-Direttorju: Adrian Leone Ganado
  President Fergħa Nisa: IIvy Fleri
  President Fergħa Rġiel: Oscar Gerada
  Koppja President Fergħa Koppji: Emmanuel u Irene Dye
  President ŻAK (Żgħażagħ Azzjoni Kattolika): Rosanne Buhagiar
  Assistent Ekkleżjastiku ŻAK: Fr Reuben Gauci
  Koordinatur Segretarjat Assistenza Soċjali: Martin Chetcuti                                
  Koordinatur Kummissjoni Ħidma Morda u Persuni b’Diżabiltà: Lolly Debono
  Editur ‘Il-Leħen’: Michael Caruana
  Editur ‘Il-Faraġ’: Stanley Spiteri