Fakultà tat-Teoloġija

Il-Fakultà tat-Teoloġija hija l-Fakultà l-aktar antika tal-Università ta’ Malta. It-Teoloġija u l-Filosofija kienu fost il-materji li jiġu mgħallma fil-Collegium Melitense, li l-Ġiżwiti fetħu l-Belt fit-12 ta’ Novembru 1592, u kellu s-setgħa mingħand il-Papa li jagħti gradi akkademiċi. Meta fl-1768 il-Ġiżwiti tkeċċew minn Malta mill-Granmastru Pinto, il-Collegium Melitense, bl-awtorità tal-Papa Klement XIV, ġie mgħolli għad-dinjità ta’ Università. Fl-1978 il-Fakultà tneħħiet mill-Università, iżda minnufih twaqqfet mill-ġdid fis-Seminarju, tal-Virtù, mill-Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika tas-Santa Sede. Il-Fakultà reġgħet lura fl-Università fl-1 ta’ Ottubru 1988, wara ftehim bejn is-Santa Sede u l-Gvern Malti. Bħalissa l-Fakultà tat-Teoloġija tilħaq madwar 600 student li mhux biss jinkludu dawk li jsegwu “degrees” kanoniċi, imma wkoll ħafna oħrajn minn fakultajiet oħra. Ir-Rivista akkademika li l-Fakultà tippubblika jisimha Melita Theologica.

Il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi toffri diversi boroz ta’ studju. Informazzjoni għas-sena 2023 tinsab hawn https://www.um.edu.mt/media/um/docs/faculties/theology/guidelines2023_fv.pdf .

Indirizz:    Room 204, Humanities A Building,
Università ta’ Malta, Msida MSD 2080
Telefon: +356 23402767
Imejl:  [email protected]
Websajt:  www.um.edu.mt/theology
Facebook:  facebook.com/um.theology 

Dekan: Rev. Dr Stefan Attard
Deputat Dekan: Rev. Prof. Paul Sciberras

Dipartiment tal-Iskrittura Mqaddsa, Ebrajk u Grieg

Kap: Rev. Dr Stefan Attard
Dr Joseph Ciappara
Rev. Dr Marcello Ghirlando OFM
Rev. Dr Martin Micallef OFM Cap.
Rev. Prof. Paul Sciberras

Dipartiment tal-Istorja tal-Knisja, Patroloġija u Arkeoloġija Paleokristjana

Kap: Rev. Dr Jonathan Farrugia
Rev. Dr Nicholas Doublet

Dipartiment tat-Teoloġija Fundamentali u Dommatika

Kap: Rev Dr Mark Zammit  
Prof. John Anthony Berry
Rev. Dr Joseph Ellul O.P.
Rev. Prof. Hector Scerri

Dipartiment tat-Teoloġija Morali

Kap: Rev. Dr Raymond Zammit
Rev. Prof. Emmanuel Agius
Rev. Dr Glen Attard O.Carm
Rev. Dr Carlo Calleja
Rev. Dr Charlò Camilleri O.Carm
Rev. David Cortis O.S.A
Prof. Nadia Delicata

Dipartiment tat-Teoloġija Pastorali, Liturġija u Liġi Kanonika

Kap: Rev. Dr Carl-Mario Sultana
Rev. Dun Dr Jimmy Bonnici
Dr Dorianne Buttigieg
Rev. Prof. Paul Galea
Isqof Joseph Galea-Curmi       
Prof. Adrian M. Gellel
Rev. Dr Kevin Schembri

Dipartiment tal-Filosofija

Kap: Prof. Claude Mangion
Rev. Dr John Avellino
Dr Mary Ann Cassar
Dr Jean Paul De Lucca 
Prof. Joe Friggieri
Rev. Prof. Mark Sultana
Dr Niki Young

Staff Amministrattiv

Maniġer tal-Fakultà: Ms Annabelle Camilleri
Skrivani: Mr James Bonnici, Ms Christabel Cassar, Ms Anisia Axisa