Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

 • L-Eċċellenza Tiegħu Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca, fuq parir u wara konsultazzjoni mal-Fakultà tat-Teoloġija ta’ Malta, waqqaf il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi. L-Att tat-twaqqif tagħha ġie rreġistrat fl-Atti Notarili tan-Nutar Dr Anthony Gatt B.A., LL.D., nhar is-26 ta’ Settembru 1988 u seħħ it-twaqqif kanoniku tagħha b’digriet ta’ Mons. Arċisqof li jġib l-istess data. Din il-fundazzjoni għandha s-sede tagħha fis-Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, ir-Rabat.

  18
 • President: Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna
  Direttur: Mons. Prof. Hector Scerri
  Segretarja: Michelle Meli

  Telefown: 21456332, 21455497

 • Skemi ta’ boroż ta’ studju

 • Mis-sena akkademika 2018-2019, il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi qed tniedi skema ta’ boroż ta’ studju sabiex tinkoraġġixxi aktar individwi jidħlu għal studji postgraduate f’oqsma pastorali fi ħdan il-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta. Agħfas hawn għal aktar dettalji.

 • Membri Ex Officio

  Rettur tas-Seminarju Maġġuri: Rev. Fr Albert Buhagiar
  Dekan tal-Fakultà Teologija: Rev. Dr John A. Berry

 • Membri nominati mill-Arċisqof

  Onor. Imħallef Franco Depasquale
  Patri Christopher Caruana O.P.
  Mons. Frans Abdilla
  Rose Anne Abdilla
  Patri Provinċjal Richard Stanley Grech OFM
  Rev. Prof. Mark Attard O.Carm.
  Dr Tonio Borg
  Rev. Dr Jimmy Bonnici
  Is-Sinjura Rebecca Gatt

 • Rappreżentanti tal-Fakultà tat-Teoloġija

  Mons. Dr Joe Galea Curmi
  Mons. Prof. Hector Scerri
  Rev. Dr Paul Sciberras

 • Rappreżentanti tal-KSMR

  Rev. Fr Paul Formosa SDB
  Sr Victoria Sant DSH