Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

 • L-Eċċellenza Tiegħu Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca, fuq parir u wara konsultazzjoni mal-Fakultà tat-Teoloġija ta’ Malta, waqqaf il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi. L-Att tat-twaqqif tagħha ġie rreġistrat fl-Atti Notarili tan-Nutar Dr Anthony Gatt B.A., LL.D., nhar is-26 ta’ Settembru 1988 u seħħ it-twaqqif kanoniku tagħha b’digriet tal-Arċisqof li jġib l-istess data. Din il-fundazzjoni għandha s-sede tagħha fis-Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, ir-Rabat.

  18
 • President: Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna
  Direttur: Mons. Prof. Hector Scerri
  Segretarja: Michelle Meli

  Telefown: 25906506; 25906502

 • Skemi ta’ boroż ta’ studju

 • Kull sena l-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi qed toffri skemi varji ta’ boroż ta’ studju sabiex tħeġġeġ aktar individwi jidħlu għal studji f’oqsma pastorali fi ħdan il-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta. Agħfas hawn għal aktar dettalji.

 • Membri Ex Officio

  Rettur tas-Seminarju Maġġuri: Rev. Dr Jimmy Bonnici
  Dekan tal-Fakultà Teologija: Rev. Dr Stefan Attard

 • Membri nominati mill-Arċisqof

  Mons. Isqof Joseph Galea Curmi
  Mons. Arċisqof Emeritus George Frendo O.P.
  Onor. Imħallef
  Franco Depasquale
  Rev. Dr Christopher Caruana O.P.
  Rev. Fr Noel Vassallo
  Dr Andrè P. De Battista
  Rev. Dr Andrè Zaffarese
  Dr Tonio Borg
  Dr Rebecca Gatt

 • Rappreżentanti tal-Fakultà tat-Teoloġija

  Rev. Dr Nicholas Doublet
  Prof. John A. Berry

 • Rappreżentanti tal-KSMR

  Rev. Fr Paul Formosa SDB
  Sr Victoria Sant DSH