• It-Tnejn
   
  It-Tlieta
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  3.30 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq l-RTK.

  L-Erbgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani, fid-Dar tal-Kleru, Birkirkara.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jilqa’ lil Mons. Joe Alessandro O.F.M. Cap., Isqof ta’ Garissa fil-Kenja, għal żjara ta’ korteżija, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  Il-Ħamis
   
  Il-Ġimgħa
  11.30 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ mas-saċerdoti l-ġodda u wara jiekol magħhom, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jieħu sehem fil-funzjoni tal-bidu tal-kariga ta’ Rev. Kim Hwist, bħala  ‘minister’ taċ-Church of Scotland and Methodist Church of Great Britain’, f’St Andrew’s Scots’ Church, il-Belt Valletta.

  Is-Sibt
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jilqa’ lis-Sur Ivan Bartolo, awtur tal-ktieb, ‘Jien Miljunarju’ li se jippreżentalu kopja tal-istess ktieb, il-Kurja.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jinawgura is-sena pastorali taċ-Ċentru ta’ Vokazzjonijiet Djoċesani u fl-istess okkażjoni jirringrazzja lil Fr Michael Bellizzi li kien direttur taċ-Ċentru u jippreżenta lid-Direttur il-ġdid, Fr Charlon Muscat, fis-Seminarju, tal-Virtù.

  Il-Ħadd
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u jbierek l-oqbra tal-Kavallieri, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-Festa Nazzjonali ta’ Jum il-Vitorja, fil-Knisja Arċipretali tan-Naxxar.