Impenji tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P.

13 -19 ta’ Ottubru

 • It-Tnejn
  9.15 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  4.30 p.m. L-Arċisqof iżur iċ-Ċentru tal-Katekiżmu tal-parroċċa ta’ San Bastjan, Ħal Qormi, bħala parti miż-żjara pastorali tiegħu f’dan il-parroċċa.
  6.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Liturġija tal-istess parroċċa.
  7.15 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, mal-Kummissjoni Implementazzjoni Sindodu u mal-Kunsill Ekonomiku Parrokjali tal-parroċċa ta’ San Bastjan, Ħal Qormi…
 • Kompli aqra »

6 – 12 ta’ Ottubtru

 • It-Tnejn
  9.15 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  4.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mas-seminaristi u jiċċelebra Quddiesa, fis-Seminarju, tal-Virtù.

  It-Tlieta
  4.00 p.m. L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq Radju Marija.
  6.30 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tar-Rużarju għand is-Sorijiet Missjunarji tal-Karità, Bormla.

  L-Erbgħa
  10.00 a.m. L-Arċisqof jilqa’ lil-E.T. Rev.ma Mons. Matthias Koenig, Isqof Awżiljarju ta’ Paderborn, flimkien ma’ grupp ta’ pellegrini, għal żjara ta’ korteżija, il-Kurja…

 • Kompli aqra »

29 ta’ Settembru – 5 ta’ Ottubru

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament tal-40 sena anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca, fil-Katidral tal-Imdina.

  It-Tlieta
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-Jum iddedikat lill-Anzjani, fil-Knisja Parrokjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jingħata bidu għall-ħidma pastorali ta’ Patri Alexander Borg O.F.M…

 • Kompli aqra »

22 – 28 ta’ Settembru

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Djakonija, bħala parti miż-Żjara Pastorali tiegħu fis-Siġġiewi.

  It-Tlieta
  4.30 p.m.         L-Arċisqof iżur il-komunità tas-Sorijiet Franġiskani, is-Siġġiewi.
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Liturġija tal-istess parroċċa.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokjali, Kummissjoni Implementazzjoni Sinodu u l-Kunsill Ekonomiku Parrokjali tal-istess parroċċa…

 • Kompli aqra »

15 – 21 ta’ Settembru

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.      L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja,
  fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  6.30 pm        L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f’San Pawl il-Baħar, f’għeluq l-ewwel ċentinarju mill-wasla tal-istatwa titulari.

  It-Tlieta
  7.00 p.m.      L-Arċisqof jikkonċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mit-twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex, fil-Katridral tar-Rabat, Għawdex.

  L-Erbgħa
  9.00 a.m.      L-Arċisqof jindirizza laqgħa għall-għalliema u l-LSAs ġodda fl-iskejjel tal-Knisja, fl-okkażjoni tal-bidu tas-sena skolastika, fil-Kulleġġ Sant’Agata, ir-Rabat…

 • Kompli aqra »

8 – 14 ta’ Settembru

 • It-Tnejn
  8.30 a.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-Festa tal-Vitorja fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.   
  4.30 pm           L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u jiltaqa’ mal-membri tal-Ordo Virginum fiċ-Ċentru ta’ l-Irtiri, Lunzjata Rabat.       

  It-Tlieta
  5.00 p.m.         L-Arċisqof jilqa’ lil Anthony Mifsud, għal żjara ta’ korteżija, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard, fi tmiem tal-ħatra tiegħu bħala Delegat għaż-Żgħażagħ.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jinawgura u jbierek it-‘Tool Exhibition’organizzata minn Infinitely Xara, Dar de Piro, l-Imdina…

 • Kompli aqra »

1 – 7 ta’ Settembru

 • It-Tnejn
   
  It-Tlieta
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  3.30 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq l-RTK.

  L-Erbgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani, fid-Dar tal-Kleru, Birkirkara.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jilqa’ lil Mons. Joe Alessandro O.F.M. Cap., Isqof ta’ Garissa fil-Kenja, għal żjara ta’ korteżija, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard…

 • Kompli aqra »

25 – 31 ta’ Awwissu

 • L-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ser jgħaddi l-jiem ta’ mistrieħ tas-sajf bejn nhar it-Tlieta 26 ta’ Awwissu u t-Tlieta 2 ta’ Settembru.

 • Kompli aqra »

18 – 24 ta’ Awwissu

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  6.00 p.m          L-Arċisqof jipparteċipa f’laqgħa ta’ konsultazzjoni dwar id-dokument ta’ tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet, Mount St.Joseph, il-Mosta.

  It-Tlieta
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’laqgħa tal-Konferenza Episkopali, Ħ’Attard.
  6.00 p.m          L-Arċisqof jipparteċipa fit-tieni laqgħa ta’ konsultazzjoni dwar id-dokument ta’ tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet, Mount St.Joseph, il-Mosta.

  L-Erbgħa
   
  Il-Ħamis
  8.00 p.m.         L-Arċisqof jattendi riċeviment organizzat mill-Għaqda Soċjali 8 ta’ Settembru, il-Mellieħa…

 • Kompli aqra »

11 – 17 ta’ Awwissu

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  It-Tlieta
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jieħu sehem f’ċelebrazzjoni fil-Belt Valletta fl-okkażjoni tas-72 Anniversarju mill-wasla tal-Konvoj ta’ Santa Marija.

  L-Erbgħa
   
  Il-Ħamis
  5.45 p.m.         L-Arċisqof imexxi translazzjoni, Quddiesa u għasar fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija fil-Katidral, l-Imdina.

  Il-Ġimgħa
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-Katidral tal-Imdina, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija…

 • Kompli aqra »