• It-Tnejn
  9.15 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  4.30 p.m. L-Arċisqof iżur iċ-Ċentru tal-Katekiżmu tal-parroċċa ta’ San Bastjan, Ħal Qormi, bħala parti miż-żjara pastorali tiegħu f’dan il-parroċċa.
  6.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Liturġija tal-istess parroċċa.
  7.15 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, mal-Kummissjoni Implementazzjoni Sindodu u mal-Kunsill Ekonomiku Parrokjali tal-parroċċa ta’ San Bastjan, Ħal Qormi.

  It-Tlieta 10.00 a.m. L-Arċisqof jippresiedi l-ewwel Laqgħa Distrettwali għas-saċerdoti, f’Mount St.Joseph, Tarġa Gap.
  4.30 p.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-bord tas-Seminarju, tal-Virtù.
  7.00 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-Katekumenju l-ġdid tal-Mixja Neokatekumenali, il-Ħamrun.

  L-Erbgħa
  10.00 a.m. L-Arċisqof jippresiedi t-tieni Laqgħa Distrettwali għas-saċerdoti, fl-iskola Santa Monika, Birkirkara.
  7.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Familja tal-parroċċa ta’ San Bastjan, Ħal Qormi.

  Il-Ħamis
  9.30 a.m. L-Arċisqof iżur l-Iskola Primarja ta’ San Bastjan, Ħal Qormi.
  5.00 p.m. L-Arċisqof iżur il-MUSEUM tal-bniet tal-parroċċa ta’ San Bastjan, Ħal Qormi.
  6.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Kateketika tal-istess parroċċa.
  7.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Diakonia tal-istess parroċċa.

  Il-Ġimgħa
  4.30 p.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill Finanzjarju Djocesan, il-Kurja.
  7,30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-adoloxxenti u maż-żgħażagħ tal-parroċċa ta’ San Bastjan, Ħal Qormi.

  Is-Sibt
  9.00 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mat-tfal mill-Parroċċa ta’ Santa Luċija li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma, il-Kurja.
  5.00 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Kappella tad-Duluri, Ħal Qormi (San Bastjan).

  Il-Ħadd
  7.00 a.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Kappella tar-Rużarju, Ħal Qormi (San Bastjan).
  8.15 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Komunita’ tas-Sorijiet Agostinjani, Ħal Qormi (San Bastjan).
  10.00 a.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-140 anniversarju tas-Soċjetà Filarmonika La Vallette, fil-Knisja ta’ San Pawl, il-Belt Valletta.
  6.30 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Patri Karmenu Spiteri O.C.D. fil-Knisja ta’ Santa Tereża, Birkirkara.