• 16 – 22 ta’ Diċembru

 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mas-seminaristi individwalment, jiċċelebra Quddiesa u joqgħod magħhom għall-ikel, is-Seminarju tal-Virtù, Rabat.
   
  It-Tlieta          
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jieħu sehem f’laqgħa tal-Konferenza Episkopali, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
   
  L-Erbgħa
  9.00 a.m.         L-Arċisqof iżur il-monasteru ta’ Santa Katarina, il-Belt Valletta.
  10.30 a.m.       L-Arċisqof iżur il-monasteru ta’ Santa Ursola, il-Belt Valletta.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof imexxi Quddiesa li fiha issir il-Vestizzjoni tal-Abbatini, il-Fgura.
   
  Il-Ħamis         
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jieħu sehem f’irtir tal-Kapitlu Metropolitan, f’Dar San Ġużepp, ir-Rabat.
  5.00 p.m.         L-Arċisqof iżur il-monasteru ta’ San Piertu, l-Imdina.
  7.45 p.m.         L-Arċisqof jattendi għal laqgħa tal-Christ our Neighbour Group, Ħ’Attard.
   
  Il-Ġimgħa
  9.00 a.m.         L-Arċisqof iżur il-monasteru ta’ Santa Margerita, Bormla.
  10.00 a.m.       L-Arċisqof iżur il-monasteru ta’ San Benedittu, Birgu.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill Repreżentattiv Djoċesan, il-Kurja.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jinawgura id-Dar taż-Żgħażagħ Azzjoni Kattolika, Birkirkara.
   
  Is-Sibt
  12.30 p.m.       L-Arċisqof mistieden għal ikla tal-Milied, is-Seminarju.
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jattendi għaċ-ċelebrazzjoni ta’ Milied Flimkien, f’Misraħ San Ġorġ, il-Belt Valletta.
   
  Il-Ħadd
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jattendi festin għal tfal mid-djar tal-Knisja organizzata mir-Radju RTK, is-Seminarju tal-Virtù, Rabat
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-membri tal-Christ our Nieghbour Group, Ħ’Attard.