• 19 – 25 ta’ Mejju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  5.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mat-tfal li jattendu ċ-ċentru kateketiku tal-Azzjoni Kattolika, bħala parti miż-żjara pastorali fil-parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Djakonija tal-istess parroċċa.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Media tal-istess parroċċa.

  It-Tlieta
  5.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Liturġija tal-parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-animaturi tal-Evanġelizzazzjoni tal-parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Adoloxxenti u Żgħażagħ tal-parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ.

  L-Erbgħa
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jippresiedi l-Assemblea Parrokkjali ta’ Ħaż-Żebbuġ, fil-Knisja Parrokkjali.

  Il-Ħamis
  11.00 a.m.       L-Arċisqof jattendi għall-ftuħ tal-konferenza ‘Spirituality & Nursing’.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju tad-Dar tal-Kleru, fil-Knisja ta’ S. Tereża, Birkirkara.

  Il-Ġimgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għar-romol, fil-Knisja parrokkjali tal-Mosta.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jattendi laqgħa ekumenika bħala parti mill-konferenza “Spirituality and Nursing”, fil-Katidral tal-Imdina.

  Is-Sibt
  4.00 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ Patri Raniero Cantalamessa, Predikatur tal-Papa, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mill-Kanonizzazzjoni ta’ San Piju X, fil-Knisja ta’ Sta Lucia.

  Il-Ħadd
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jattendi konferenza bit-tema ‘Nemmen fl-Ispirtu s-Santu, il-Mulej li jagħti l-ħajja’, minn Patri Raniero Cantalamessa, fl-auditorium ta’ Sant’ Agatha, r-Rabat.