Arkivji mensili: Novembru 2012

Mons. Charles J. Scicluna jżur il-Parroċċa ta’ San Sebastjan f’Ħal Qormi

It-Tlieta 20 ta’ Novembru 2012, bdew iċ-ċelebrazzjonijiet għall-Ordinazzjoni Episkopali tal-E.T. Mons. Charles J. Scicluna fejn illum f’Ħal Qormi San Bastjan fil-5.30pm saret it-tifkira tas-Sagramenti tal-Bidu tal-Ħajja Nisranija.

Fil- 5.30 p.m. saret laqgħa mat-tfal tal-parroċċa u wara saret ċelebrazzjoni li fiha sar it-tiġdid tal-wegħdiet tal-Magħmudija. Fis-6.30 p.m. saret quddiesa votiva tal-Ispirtu s-Santu. F’din il-Quddiesa saret it-tifkira tal-għoti tas-Sagrament tal-Konfermazzjoni.

Mons… Kompli aqra »

It-tielet ktieb ta’ Joseph Ratsinger dwar Ġesu ta’ Nażaret

‘L’infanzia di Gesu’ huwa t-tielet volum tat-triloġija tal-Papa Benedittu XVI iddedikata lil Ġesu ta’ Nażaret. Dan se jkun aċċessibbli mil-librara Taljani mill-jum tal-Erbgħa 21 ta’ Novembru. Il-ktieb ippubblikat minn Rizzoli flimkien mad-Dar tal-Pubblikazzjonijiet tal-Vatikan, se jkun imniedi simultanjament f’lingwi oħra f’ħamsin pajjiż. Il-lingwi jinkludu t-Taljan, il-Ġermaniż, il-Franċiż, l-Ingliż, il-Protuġiż u l-iSpanjol. Fix-xhur li ġejjin hu mistenni li jsiru traduzzjonijiet f’għoxrin lingwa oħra għall-pubblikazzjoni fi 72 pajjiż… Kompli aqra »

L-arma araldika tal-Isqof Charles J. Scicluna

It-Tlieta 20 ta’ Novembru 2012, saret laqgħa ta’ informazzjoni għall-ġurnalisti fil-Kurja tal-Arċisqof, bi tħejjija għall-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons. Charles J. Scicluna. Dawn l-avvenimenti se jilħqu l-qofol tagħhom nhar is-Sibt filgħodu, meta Mons. Charles J. Scicluna se jiġi kkonsagrat Isqof Awżiljarju ta’ Malta. Fost l-informazzjoni li ngħatat kien hemm l-ispjega tal-arma araldika tal-Isqof Scicluna.

L-Arma Araldika tal-Isqof Mons. Charles J… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tad-20 ta’ Novembru

Luqa 19, 1-10

Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel, jismu Żakkew; dan kien wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani, u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesù, imma ma setax minħabba l-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri  ‘l quddiem u xxabbat ma’ siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi… Kompli aqra »

Missjunarji tal-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida

WYD-Brazil 2013

Fil-messaġġ tiegħu għat-28 Jum Dinji taż-Żgħażagħ li se jsir f’Rio f’Lulju 2013, il-Papa Benedittu XVI qal li “l-impenn missjonarju hu dimensjoni essenzjali tal-fidi. Ma nistgħux inkunu nies li veru nemmnu jekk ma nevanġelizzawx”. Quddiem l-avveniment kbir, il-Papa qed jistieden liż-żgħażagħ kattoliċi sabiex ikunu missjunarji fost sħabhom stess li ma jsibux sens f’ħajjithom. Huwa qal li żewġ oqsma ferm importanti fejn meħtieġ l-impenn missjunarju huma dak tal-komunikazzjoni u dak tal-mobilta umana… Kompli aqra »

Iż-żgħażagħ f’laqgħa fil-Knisja tas-Sgħajtar


Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Novembru, l-adolexxenti flimkien mal-Arċisqof fetħu ċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Kristu Re permezz ta’ laqgħa msejħa ‘Meeteen’, li saret ġewwa ċ-Ċentru Pastorali tas-Sgħajtar, fil-parroċċa tan-Naxxar bejn is-6.30 p.m. u d-9.00 p.m. It-tema għal din is-sena poġġiet l-mistoqsija ‘Il-Fidi Bla Sens?’. It-tema offriet stedina liż-żgħażagħ biex permezz ta’ attività ċentrali li saret dakinhar, jagħmlu mixja mis-sensi għall-fidi. Din il-laqgħa, li din is-sena ġiet organizzata mill-grupp ta’ żgħażagħ Navitas, ġabet flimkien mijiet ta’ adolexxenti ta’ bejn 12 u 16-il sena… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet għall-festa ta’ Kristu Re

Nhar il-Ħadd li ġej il-Knisja tiċċelebra il-festa liturġika ta’ Kristu Re. Iċ-ċelebrazzjonijiet għal din is-sena se jikkonsistu fi tlett attivitajiet ewlenin: waħda għall-adoloxxenti, attività oħra għat-tfal u attività Djoċesana li hija miftuħa għal kulħadd. 

Iċ-ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re, li se jippresiedi l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P, se ssir il-Ħadd stess fil-pjazza maġenb il-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan, fl-4p.m.  L-Isqof Awżiljarju, Mons… Kompli aqra »

Ir-Raba’ Kungress tal-Predikazzjoni:Il-Kelma: Mid-deżert għall-Belt

Bejn il-15 u s-17 ta’ Novembru 2012, il-Provinċja Dumnikana Maltija organizzat ir-Raba’ Kungress tal-Predikazzjoni bit-tema Il-Kelma:  Mid-Deżert għall-Belt.

Il-kelliem prinċipali f’dan il-Kungress kien Fr. Michael Monshau O.P., Dumnikan mill-Amerika, li għandu dottorat fl-Omeletika.  Fr. Monshau jgħallem fl-Università San Tumas t’Akwinu f’Ruma (Angelicum) u jagħti korsijiet ukoll fil-Kulleġġ Dumnikan tal-Filosofija u Teoloġija f’Barkeley, California, USA.  Hu wkoll awtur u editur ta’ diversi kotba, fosthom The Grace and Task of Preaching (Dominican Publications, Dublin 2006)… Kompli aqra »

Ir-Raba’ Kungress tal-Predikazzjoni Il-Kelma: Mid-deżert għall-Belt

Bejn il-15 u s-17 ta’ Novembru 2012, il-Provinċja Dumnikana Maltija organizzat ir-Raba’ Kungress tal-Predikazzjoni bit-tema Il-Kelma:  Mid-Deżert għall-Belt.

Il-kelliem prinċipali f’dan il-Kungress kien Fr. Michael Monshau O.P., Dumnikan mill-Amerika, li għandu dottorat fl-Omeletika.  Fr. Monshau jgħallem fl-Università San Tumas t’Akwinu f’Ruma (Angelicum) u jagħti korsijiet ukoll fil-Kulleġġ Dumnikan tal-Filosofija u Teoloġija f’Barkeley, California, USA.  Hu wkoll awtur u editur ta’ diversi kotba, fosthom The Grace and Task of Preaching (Dominican Publications, Dublin 2006)… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tad-19 ta’ Novembru

Luqa 18,35-43

Ġara li, huwa u riesaq lejn Ġeriko, kien hemm wieħed agħma bilqiegħda mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità. Dan sama’ l-kotra tan-nies għaddejja u beda jistaqsi x’ġara. U qalulu li kien għaddej Ġesù ta’ Nazaret. Hu qabad jgħajjat u jgħid: “Ġesù, Bin David, ikollok ħniena minni!” Dawk li kienu mexjin quddiem bdew iċanfruh u jsikktuh, imma hu aktar issokta jgħajjat: “Bin David, ikollok ħniena minni!” Ġesù waqaf u ordna li jressquhulu quddiemu… Kompli aqra »