Arkivji mensili: Novembru 2012

Il-Vanġelu tat-30 ta’ Novembru

Mattew 4, 18-22

Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġt aħwa, Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. [U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. ” U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġt aħwa oħra, Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma’ missierhom Żebedew isewwu x-xbiek tagħhom, u sejjħilhom… Kompli aqra »

Żewġ seminaristi se jingħataw il-Ministeru tal-Akkolitat

Brian Gialanzè

Iz-żewġ seminaristi, li jinsabu fis-sitt sena tal-formazzjoni tagħhom fis-Seminarju tal-Arċisqof, huma: Luke Cutajar mill-Parroċċa ta’ San Pawl, ir-Rabat u Brian Gialanzè mill-Parroċċa ta’ San Pietru fil-ktajjen, Birżebbuġa.

L-għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat jimmarka pass ieħor importanti fil-mixja ta’ dawn iż-żgħażagħ lejn is-saċerdozju. Bħala akkoliti huma se jingħatalhom l-uffiċċju li jgħinu lis-saċerdot u lid-djakni fil-qadi tal-ministeru tagħhom waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, iqarbnu lil ħuthom Insara, fosthom ukoll lill-morda, jitħeġġu fl-imħabba personali tagħhom lejn l-Ewkaristija, u fuq kollox jgħixu b’mod li jkun jixirqilhom iservu fil-mejda tal-Mulej u tal-Knisja… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-29 ta’ Novembru

Luqa 21, 20-28

“Meta mbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kullimkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħa jaħarbu mbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-Lhudija u jitbiegħdu minnha dawk li jkunu ġo nofsha, u ma jerġgħux lura fiha dawk li jkunu fir-raba’; għax dawk ikunu jiem il-kastig li fihom iseħħ kull ma hemm miktub. Jaħasra għalihom in-nisa li f’dawk il-jiem ikunu tqal jew ireddgħu! … Kompli aqra »

L-Esebizzjoni tal-Arti ta’ Caritas Malta 2012

The Prime Minister, the Hon. Lawrence Gonzi, inaugurated an Art Exhibition in aid of Caritas At Auberge de Castille, Valletta. The Caritas Malta Art Exhibition 2012 will be open for public viewing at the Auberge de Castille from the 28th November to 1st December 2012.

Leading Maltese and visiting artists will be exhibiting paintings which are being sold, making a contribution towards the services offered by Caritas Malta at no charge to people in need… Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof għall-gradwati l-ġodda tal-Universita’

Kon-Katidral ta’ San Ġwann
14 ta’ Novembru 2012

Kif smajna fil-bidu tal-quddiesa l-akbar ferħ illum huwa kemm tal-gradwandi kif ukoll ta’ dawk li wassluhom biex jiggradwaw.  Imma naħseb li ma dawn irridu inżidu żewġ ferħat oħra: l-ewwel ferħ huwa tal-pajjiż tagħna u tal-poplu tagħna għaliex fikom jara possibbiltajiet aktar għal futur dejjem aħjar. U jien ngħid illum hemm ukoll il-ferħ ta’ Alla l-Imbierek għaliex id-doni li hu takom ħaddimtuhom b’sagrifiċċju kbir imma ma ħlejtuhomx.   … Kompli aqra »

Isqfijiet fi Spanja iħeġġu kontra żwieġ bejn koppji tal-istess sess

Gay Marriage

L-Isqfijiet Kattoliċi ta’ Spanja appellaw lill-partiti politiċi sabiex jingħaqdu fi front wieħed kontra ż-żwieġ bejn koppji tal-istess sess. Dan wara li kien ikkonfermat bħala legali mill-Qorti Kostituzzjonali. “Il-leġislazzjoni Spanjola dwar iż-żwieġ hi gravament inġusta – ma tipproteġix id-dritt tal-partijiet li jkunu rikonoxxuti mil-liġi bħala ‘husband’ u ‘wife’, lanqas id-dritt tfal u ż-żgħażagħ li jikbru bħala futuri raġel u mara fiż-żwieġ li jgawdu omm u missier f’familja stabbli”, qalet il-konferenza episkopali wara l-plenarja fil-jiem li għaddew f’Madrid… Kompli aqra »

Il-Papa Benedittu XVI Jaħtar lill-Isqof Charles J. Scicluna bħala Membru tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi

Il-Qdusija Tiegħu, il-Papa Benedittu XVI ħatar lill-Eċċellenza Tiegħu Reverendissima Mons. Charles J. Scicluna, bħala membru tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi fil-Vatikan. Il-membri tal-Kongregazzjoni huma Kardinali u Isqfijiet li jew jaħdmu fil-Vatikan jew fi Djoċesijiet madwar id-Dinja.  Huma jiltaqgħu diversi drabi matul is-sena, dejjem nhar ta’ Erbgħa, biex jiddiskutu l-kwistjonijiet l-iżjed importanti dwar id-duttrina tal-Knisja u jiddeċiedu l-kawżi l-iżjed gravi li jitressqu quddiem il-Kongregazzjoni.  … Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-28 ta’ Novembru

Luqa 21, 12-19

Imma qabel dan kollu jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f’idejn il-mexxejja  tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f’ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f’moħħkom: toqogħdux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih… Kompli aqra »

Il-kardinal O’Brien iżur l-Art Imqaddsa b’messaġġ ta’ solidarjeta

Cardinal Edwin F. O'Brien

Lejliet l-ewwel vjaġġ tiegħu fl-Art Imqaddsa bħala Gran Mastru tal-kavallieri tas-Santu Sepulkru, il-Kardinal Edwin F. O’Brien qal li jittama li jinkoraġixxi lill-minorita nisranija tar-reġjun b’messaġġ ta’ solidarjeta mill-Papa Benedittu XVI  u kattoliċi oħra tal-Punent.

“Il-Knisja fl-Art Imqaddsa ilha taħt dominazzjoni nieqsa mill-ħbiberija għal sekli sħaħ, u l-fatt li għadna neżistu hu kważi miraklu”, qal il-Kardinal O’Brien lil Catholic News Service… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-27 ta’ Novembru

Luke 21,5-11

Kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet; iżda Ġesù qalilhom: “Kull ma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx.” U huma staqsewh u qalulu: “Mgħallem, issa dan meta għad jiġri? U x’se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu?” Qalilhom: “Araw li ma titqarrqux… Kompli aqra »