Arkivji mensili: Diċembru 2013

Reazzjoni tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent tal-Knisja dwar l-Abbozz ta’ Policy li tittratta l-Iżvilupp li jseħħ Barra mill-Konfini tal-Iżvilupp (“L-ODZ Policy”)

 • Reazzjoni tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent tal-Knisja dwar l-Abbozz ta’ Policy li tittratta l-Iżvilupp li jseħħ Barra mill-Konfini tal-Iżvilupp (“L-ODZ Policy”)

 • Il-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja hija mħassba serjament dwar aspetti fundamentali ta’ din il-policy li bħalissa hija fl-istadju ta’ konsultazzjoni pubblika…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 19 ta’ Dicembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 19 ta’ Dicembru
 • Luqa 1, 5-25
  Fi żmien Erodi, sultan tal-Lhudija, kien hemm qassis jismu Żakkarija, mit-taqsima ta’ Abija; martu, li kien jisimha Eliżabetta, kienet minn ulied Aron. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta’ xejn skond il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-Mulej. Ulied ma kellhomx, għax Eliżabetta ma setax ikollha, u t-tnejn kienu mdaħħlin fiż-żmien…

 • Kompli aqra »

The Butler

 • The Butler

 • ****

  Direttur:        Lee Daniels
  Atturi:            Forest Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo
  Ħin:                127 minuti
   
  Klassifika taċ-Ċensura: 12A
  Klassifika tal-Knisja: 15
   
  Fis-snin 20 fin-Nofsinhar ta’ l-Istati Uniti, is-suwed kienu għadhom ittratti bħala skjavi għalkemm kienu ġew illiberati…

 • Kompli aqra »

Walking with the Dinasours

 • Walking with the Dinasours
 • ***

  Diretturi:       Barry Cook u Neil Nightingale     
  Atturi:            (vuċijiet ta’) John Leguizamo, Justin long, Tia Sircar
  Ħin:                87 minuti
   
  Klassifika taċ-Ċensura: U
  Klassifika tal-Knisja: UPG

  Film animat, ibbażat fuq is-serje televiżiva tal-BBC, dwar dinosawr żgħir imma kuraġġuż li jwettaq avventura ta’ l-għaġeb fid-dinja pre-istorika, miljuni ta’ snin ilu…

 • Kompli aqra »

Homefront

 • Homefront

 • ***

  Direttur:        Gary Fleder
  Atturi:            Jason Statham, James Franco, Winona Ryder
  Ħin:                100 minuti
   
  Klassifika taċ-Ċensura: 15
  Klassifika tal-Knisja: 18
   
  Phil Broker, ex-suldat u ex-detective, issa li safa armel, jieħu lil binthu ta’ 10 snin Maddy u jmur joqgħod f’raħal f’Louisiana biex iħalli l-passat tiegħu warajħ u jerġa’ jibda jgħix mill-ġdid…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 18 ta’ Dicembru

 • Il-Vanġelu tal-jum – 18 ta’ Dicembru
 • Mattew 1,18-24

  It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu  s-Santu…

 • Kompli aqra »

Omelija tal-Isqof Scicluna lill-Avukati u Mħallfin fit-Tifkira ta’ San Ivo, Patrun tal-Avukati

 • Oratorju tal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  17 ta’ Diċembru 2013 

  Xtaqt noffri kumment qasir fuq ir-responsorju tas-salm li l-knisja tagħżel għal din il-ġurnata tas-sbatax ta’ Diċembru (għalina għażiża wkol it-tifkira ta’ San Ivo, patrun tal-avukati).  “Tħaddar f’jiemu il-ġustizzja u s-sliem.” Dawn huma ġranet partikulari ħafna li bdejna llum, għax millum il-knisja tibda tgħodd il-ġranet li jwasslu għall-Milied…

 • Kompli aqra »

The Hobbit – The Desolation of Smaug

 • The Hobbit – The Desolation of Smaug

 • ****

  Direttur:          Peter Jackson
  Atturi:             Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Benedict Cumberbatch, Evangeline Lilly, Lee Pace, Luke Evans, Ken Scott, James Nesbit u Orlando Bloom
  Ħin tal-film:    161 min…

 • Kompli aqra »

Frozen

 • Frozen

 • ***

  Diretturi:       Jennifer Lee u Chris Buck
  Atturi:            (vuċijiet ta’) Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff
  Ħin:                108 minuti
   
  Klassifika taċ-Ċensura: U
  Klassifika tal-Knisja: UPG
   
  Anna u oħtha l-kbira Elsa huma l-eredi tas-saltna ta’ Arendelle…

 • Kompli aqra »

Battle of the Year

 • Battle of the Year

 • ***

  Direttur:        Benson Lee
  Atturi:            Josh Holloway, Laz Alonso, Josh Peck, Caity Lotz
  Ħin:                109 minuti
   
  Klassifika taċ-Censura: 12A
  Klassifika tal-Knisja: 12A
   
  L-intraprenditur Dante Graham huwa determinat li jiffinanzja team ta’ żeffiena mill-aqwa għal-kompetizzjoni internazzjonali taż-żfin breakdance, imsejħha ‘Battle of the Year’, li se ssir f’Montpellier…

 • Kompli aqra »