Arkivji mensili: Frar 2015

L-ewwel żjara pastorali tal-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna

 • L-ewwel żjara pastorali tal-Arċisqof-elett, Mons. Charles J. Scicluna, barra l-parroċċa ta’ Ħal-Lija, ser tkun fid-Dar tal-Providenza. Hija xewqa personali ta’ Monsinjur Scicluna li jżur ir-residenti ta’ din id-Dar.

  Għada, l-Ħadd l-1 ta’ Marzu 2015, l-Arċisqof-elett ser jiċċelebra Quddiesa fil-kappella tad-Dar tal-Providenza, u wara jżur lir-residenti. Il-Quddiesa tibda fl-10.00 a.m.

  Illejla, fid-6.30 p.m., l-Arċisqof-elett ser jiċċelebra Quddiesa fil-parroċċa ta’ Ħal-Lija. Din hija l-istess parroċċa fejn Mons…

 • Kompli aqra »

L-Omelija tal-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ Ħal Lija

 • Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija

  28 ta’ Frar 2015

  Il-Vanġelu ta’ San Mark, waqt li jirrrakonta l-mument sabiħ tat-Trasfigurazzjoni, jagħtina dettalji li ma jagħtuniex l-evanġelisti San Mattew u San Luqa. San Mark jitkellem dwar il-bjuda li tgħammex tal-libsa tal-Mulej Ġesù: “ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk” (Mk 9, 3)…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof-elett imexxi pellegrinaġġ penitenzjali f’Tas-Sliema

 • Il-Ġimgħa 27 ta’ Frar 2015, l-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna mexxa pellegrinaġġ penitenzjali bix-xbieha tal-Ecce Homo, li telaq mill-knisja ta’ Stella Maris u ntemm fil-knisja ta’ St Patrick’s, Tas-Sliema. Matul dan il-pellegrinaġġ saret riflessjoni mill-Arċisqof u l-pellegrinaġġ intemm bil-Barka Sagramentali.

  Il-Messaġġ tal-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna

 • Nirringrazzjaw lill-Mulej ta’ kull wieħed u waħda minnkom li lqajtu l-istedina tiegħU għal dan il-pellegrinaġġ…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 28 ta’ Frar

 • San Mattew 5:43-48

  “Smajtu x’intqal, ‘Ħobb lil għajrek, u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet; għax hu jtalla’ x-xemx tiegħu sew fuq   il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min m’huwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqqilkom? …

 • Kompli aqra »

Arċisqof ġdid għal Malta – Mons. Charles J. Scicluna

 • Il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku ħatar lill-Eċċellenza Tiegħu, Mons. Charles J. Scicluna, Isqof Titulari ta’ San Leone, bħala Arċisqof ta’ Malta. L-aħbar ingħatat min-Nunzju Appostoliku, l-Eċċellenza Tiegħu Mons. Aldo Cavalli, waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-Ġimgħa 27 ta’ Frar 2015, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana.

  In-Nunzju Appostoliku ppreżenta lill-Arċisqof-elett lill-Kulleġġ tal-Konsulturi, lill-uffiċjali u lill-ħaddiema tal-Kurja, u lill-media.

  L-Isqof Scicluna huwa s-suċċessur tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P., li fit-18 ta’ Ottubru 2014 irriżenja minħabba raġunijiet ta’ saħħa…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna

 • Nirringrazzja ħafna lill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku tal-fiduċja li wera fija, u l-missjoni li tani biex inkun ir-ragħaj tal-Arċidjoċesi għażiża ta’ Malta. Insellem lill-poplu Malti u Għawdxi, lil ħuti l-Isqfijiet, lis-saċerdoti, lir-reliġjużi u l-lajċi, u l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba, u nwiegħdhom li nagħti ħajti fuq l-eżempju ta’ Ġesù, ir-Ragħaj it-Tajjeb.

  ✝ Charles Jude Scicluna

      Isqof titulari ta’ San Leone

      Arċisqof-elett ta’ Malta 

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna lill-poplu ta’ Malta

 • Nirringrazzja ħafna lill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku tal-fiduċja li wera fija, u l-missjoni li tani biex inkun ir-ragħaj tal-Arċidjoċesi għażiża ta’ Malta. Insellem lill-poplu Malti u Għawdxi, lil ħuti l-Isqfijiet, lis-saċerdoti, lir-reliġjużi u l-lajċi, u l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba, u nwiegħdhom li nagħti ħajti fuq l-eżempju ta’ Ġesù, ir-Ragħaj it-Tajjeb.

  ✝ Charles Jude Scicluna

      Isqof titulari ta’ San Leone

      Arċisqof-elett ta’ Malta 

 • Kompli aqra »

Il-Messaġġ tal-Arċisqof-elett Mons. Charles J. Scicluna waqt pellegrinaġġ penitenzjali f’Tas-Sliema

 • Tas-Sliema, Parroċċa Sacro Cuor

  27 ta’ Frar 2015

   

  Nirringrazzjaw lill-Mulej ta’ kull wieħed u waħda minnkom li lqajtu l-istedina tiegħU għal dan il-pellegrinaġġ. Ippermettuli ngħid ‘Alla jbierek kemm hawn nies’, għal dan il-pellegrinaġġ fiċ-ċirkustanzi tal-lum, jiġifieri bejn karozza u oħra fit-toroq ta’ Tas-Sliema. Ta’ min nieħdu l-opportunità li nirriflettu fuq din il-ħaġa…

 • Kompli aqra »

In-Nunzju Appostoliku tas-Sirja jgħid li l-popolazzjoni qed tħossha abbandunata

 • Although he is in retreat in the hills of Rome, immersed in Lenten Spiritual Exercises, Pope Francis is following the situation in Syria with deep concern.

  Speaking to Vatican Radio, Archbishop Mario Zenari, the Apostolic Nuncio in Damascus, says “the Pope is constantly adjourned of developments and his prayers are tuned to the suffering of the people”.
  A three-day offensive this week has seen at least 220 people abducted by so-called Islamic State militants, most of them from Assyrian Christian villages in the north east…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 27 ta’ Frar

  • San Mattew 5: 20-26

   “Ngħidilkom li, jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet. “Smajtu xi ntqal lin-nies ta’ dari, ‘La toqtolx.’ Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li  l-kundanna tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal ħuh. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuh jgħidlu, ‘Ġifa’, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju; u jekk jgħidlu, ‘Iblah’, ikun ħaqqu n-nar ta’ l-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittalla’ l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma’ ħuk, u mbagħad ejja talla’ l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellgħek il-qorti ħudu  bil-kelma t-tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik f’idejn l-imħallef, u l-imħallef f’idejn l-għassies, u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek, minn hemm ġew ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar tliet ħabbiet…

 • Kompli aqra »