Arkivji mensili: Marzu 2015

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Marzu

 • It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa

  San Ġwann 13:21-33.36-38 Wara li qal dan, Ġesù ħass ruħu jitħawwad, u stqarr bil-miftuħ: “Tassew tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini!” Id-dixxipli qabdu jħarsu lejn xulxin, ma jafux għal min qal hekk. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li Ġesù kien iħobb, kien maġenbu fuq il-mejda, b’rasu ma’ sider Ġesù. Xmun Pietru għamillu sinjal u staqsieh: “Għal min qiegħed jgħid?” Dak, kif kien mimdud hekk fuq sider Ġesù, staqsieh: “Min hu, Mulej?” Wieġbu Ġesù: “Dak li għalih se nbill din il-loqma ħobż fil-platt u nagħtihielu.” Mbagħad bill biċċa ħobż, u qabad u taha lil Ġuda ta’ Xmun l-Iskarjota. Ġuda ħa l-biċċa ħobż u daħal fih ix-Xitan…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof imexxi ċ-Ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm

 • Nhar il-Ħadd 29 ta’ Marzu 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa ċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej, fil-Belt Valletta. Din iċ-ċelebrazzjoni bdiet minn quddiem il-Knisja ta’ Santa Katerina tal-Italja, fejn sar it-tberik tal-friegħi tal-palm u ż-żebbuġ, u wara saret purċissjoni sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, fejn saret il-Quddiesa bil-qari u r-rakkont tal-passjoni, mill-Evanġelu skont San Mark

 • Ritratti: Photocity

  www.photocitymalta.com

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku ifakkar fl-Insara ppersegwitati matul iċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Ħadd il-Palm

 • Pope Francis remembered the persecuted Christians in the world on Sunday – Palm Sunday – during Mass in St. Peter’s Square. Following the proclamation of the Passion according to St. Mark, Pope Francis delivered a homily, in which he reflected on the plight of all those who endure humiliation because of their faithfulness to the Gospel, all those who face discrimination and pay a personal price for their fidelity to Christ…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Marzu

 • It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

  San Ġwann 12:1-11

  Sitt ijiem qabel il-festa ta’ l-Għid Ġesù mar Betanja, fejn kien joqgħod Lazzru li Ġesù kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla; Marta bdiet isservi, waqt li Lazzru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma’ Ġesù. Marija ħadet libbra fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna, u dilket biha riġlejn Ġesù, mbagħad ixxuttathomlu b’xagħarha; u d-dar imtliet bir-riħa tfuħ. Ġuda  l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jittradih, qal: “Din il-fwieħa għax ma nbigħetx tliet mitt dinar biex jingħataw lill-foqra?” Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħalliel, u, billi hu kien il-kaxxier, kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesù: “Ħalliha, din il-fwieħa kienet refgħetha għal jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni.” Kotra kbira ta’ Lhud saru jafu li hu kien qiegħed hemm, u marru mhux biss minħabba Ġesù, imma wkoll biex jaraw lil Lazzru, li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftiehmu li joqtlu lil Lazzru wkoll, għax minħabba fih ħafna mil-Lhud bdew jitilquhom u jemmnu f’Ġesù…

 • Kompli aqra »

Il-Qari għal Ħadd il-Palm

 • Ħadd il-Palm

  L-Ewwel Qari

  Mill-Ktieb ta’ Isaija 50:4-7

  Sidi l-Mulej tani lsien ta’ wieħed jitgħallem,

  biex nagħraf ngħin lill-għajjien b’xi kelma.

  Ta’ kull filgħodu jqajjimli ‘l widinti,

  biex nisma’ bħal wieħed jitgħallem.

  Sidi l-Mulej fetaħli widinti,

  u jiena ma webbistx rasi,

  ma rġajtx lura…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum: 28 ta’ Marzu

 • San Ġwann 11:45-56

  Ħafna mil-Lhud, li kienu ġew għand Marija u raw dak li għamel Ġesù, emmnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x’kien għamel Ġesù. Għalhekk il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqqgħu s-Sinedriju u qalu: “X’sejrin nagħmlu? Għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih, u jiġu r-Rumani, u jeqirdulna kemm it-tempju u kemm il-ġens tagħna.” Imma wieħed minnhom, Kajfa, li kien il-qassis il-kbir dik is-sena, qalilhom: “Intom ma tafu xejn. Anqas ma intom tqisu li jaqblilkom jekk imut bniedem wieħed għall-poplu u mhux jinqered il-ġens kollu.” Issa dan ma qalux minn moħħu, imma billi dik is-sena inzerta kien il-qassis il-kbir, huwa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesù kellu jmut għall-ġens tiegħu, u mhux għall-ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta’ Alla li kienu mxerrdin. Minn dak in-nhar ‘il quddiem bdew jiftiehmu bejniethom biex joqtluh. Ġesù ma għaddiex aktar bid-dieher f’nofs il-Lhud, imma telaq minn hemm lejn il-kampanja qrib id-deżert, f’belt jisimha Efrajm, u qagħad hemmhekk mad-dixxipli tiegħu. Kien wasal l-Għid tal-Lhud,u ħafna nies mill-kampanja telgħu Ġerusalemm qabel l-Għid għar-riti tal-purifikazzjoni. Huma fittxew lil Ġesù, u bdew jgħidu bejniethom fit-tempju: “Intom x’taħsbu? …

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jżur l-MCAST f’Raħal Ġdid

 • Il-Ġimgħa 27 ta’ Marzu 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar l-istudenti u l-istaff tal-MCAST, f’Raħal Ġdid. L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil-festa ta’ Marija Addolorata u wara żar Esebizzjoni fil-Kampus tal-Kulleġġ fejn kellu l-opportunita’ li jiltaqa’ ma’ aktar żgħażagħ u jara l-proġetti tagħhom.

  L-Omelija tal-Arċisqof fil-festa ta’ Marija Addolorata

 • 27 ta’ Marzu 2015

  MCAST, Raħal Ġdid

  Grazzi ħafna talli ġejtu llum biex flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija…

 • Kompli aqra »

L-Omelija tal-Arċisqof fil-festa ta’ Marija Addolorata

 • 27 ta’ Marzu 2015

  MCAST, Raħal Ġdid

   

  Grazzi ħafna talli ġejtu llum biex flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija. Kif tafu, il-kelma ‘ewkaristija’ ġejja mill-Grieg li tfisser ‘grazzi’. Jekk tmorru Ateni, tirrealizzaw li biex tgħid thank you bil-Grieg trid tgħid eucaristo. U l-Ewkaristija ġejja propju minn dan l-għerq: li tirringrazzja…

 • Kompli aqra »

Il-Papa jilqa’ nies bla dar fil-Kappella Sistina: din hija d-dar tagħkom

 • Pope Francis made a surprise visit to greet 150 homeless people who were given a special tour of the Sistine Chapel in the Vatican Museums Thursday by the papal charitable office. It was a brief, affectionate and emotional encounter.

  The Pope crossed the threshold of the Sistine Chapel to the disbelief of his guests, saying this visit and meeting are “a small caress – because this is the home of all; it is your home…

 • Kompli aqra »