Arkivji mensili: Lulju 2015

Il-Kardinal Rylko jibgħat il-messaġġ tiegħu għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016

 • Polish Cardinal Stanislaw Rylko, President of the Pontifical Council for the Laity, has sent a message looking ahead to the next World Youth Day which will take place in Krakow from July 26th to 31st 2016. Pope Francis is scheduled to attend the event that will be focused on the theme from the Beatitudes: ‘Blessed are the merciful, for they will be shown mercy’.  Taking place in the context of the Jubilee Year of Mercy which begins on December 8th this year, the Krakow event follows on from the last World Youth Day in Rio de Janeiro where Pope Francis told young people to read the Beatitudes because, he said, it “will do you good”…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Lulju

  • San Mattew 13:36-43

   Mbagħad ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu u qalulu: “Fissirhielna l-parabbola tas-sikrana fl-għalqa.” U weġibhom: “Dak li jiżra’ ż-żerriegħa t-tajba huwa Bin il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja; iż-żerriegħa t-tajba huma wlied is-Saltna; is-sikrana huma wlied il-ħażin, u  l-għadu   li żeragħha huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja, u  l-ħassada  l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fi tmiem id-dinja…

 • Kompli aqra »

Il-Papa jfakkar fl-imjassra fis-Sirja u jiftaħ ir-reġistrazzjoni għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ

 • Pope Francis on Sunday remembered the people of Syria caught up in the continuing conflict in the country. In particular, the Holy Father made an urgent and heartfelt appeal for the release of Italian Jesuit priest Father Paolo Dall’Oglio who was kidnapped in Syria almost two years ago.

  He also remembered both the Greek and Syriac Orthodox archbishops of Aleppo, Boulos Yazigi and Gregorios Yohanna Ibrahim, who were kidnapped in Syria near the Turkish border in 2013…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Lulju

  • Festa tal-Knisja: Sant’Anna u San Ġwakkin, ġenituri tal-Verġni Marija

   San Mattew 13:31-35

   Ġibilhom parabbola oħra u qalilhom: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeragħha fl-għalqa tiegħu. Hija tabilħaqq l-iżgħar waħda fost iż-żrieragħ kollha, iżda meta tikber, tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-għasafar ta’ l-ajru jiġu jbejjtu fil-friegħi tagħha.” Qalilhom parabbola oħra: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sa ma tkun għoliet l-għaġna kollha.” Dan kollu Ġesù qalu bil-parabboli lin-nies, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta, meta qal:
    
                              ‘Niftaħ fommi bil-parabboli,
                               nitkellem fuq ħwejjeġ
                               moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja.’

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Lulju

 • San Ġwann 6:1-15 Wara dan, Ġesù telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija, jew ta’ Tiberija. Ħafna nies marru warajh, għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesù tela’ lejn l-għoljiet u qagħad hemm bilqiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib l-Għid, il-festa tal-Lhud. Ġesù rafa’ għajnejh, lemaħ kotra ta’ nies ġejja lejh, u qal lil Filippu: “Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x’jieklu?” Dan qalulu biex jippruvah, għaliex hu kien jaf x’sejjer jagħmel. Filippu wieġbu: “Mitejn dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit.” Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indrì, ħu Xmun Pietru, qallu: “Hawn tfajjel li għandu ħames ħobżiet tax-xgħir u żewġ ħutiet żgħar; imma dawn x’inhuma għal daqshekk nies?” “Qiegħdu n-nies bilqiegħda,” qal Ġesù…
 • Kompli aqra »

L-Assemblea Ġenerali Ewropea ta’ SIGNIS

 • L-Assemblea Ġenerali Ewropea ta’ SIGNIS bdiet is-Sibt 11 ta’ Lulju b’laqgħa mal-Isqof Awżiljarju ta’ Krakovja, Grzegorz Rys, li hu l-istess Isqof responsabbli mill-organizzazzjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fl-2016 – liema ċelebrazzjonijiet se jsiru fil-Polonja. Matul din il-laqgħa, minbarra li r-rappreżentanti minn kull stabbiliment tal-media mill-pajjiżi rispettivi introduċejna lilna nfusna, kellna wkoll l-opportunità niddiskutu dak li l-għada l-Ħadd 12 ta’ Lulju kien trattat f’ħafna iżjed dettall: ‘Post ir-reliġjon fil-media sekulari – perspettiva Pollakka’…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Lulju

  • San Mattew 20: 20-28

   Mbagħad resqet lejh omm ulied Żebedew flimkien ma’ wliedha, u nxteħtet quddiemu titolbu xi ħaġa.  “Xi trid?” staqsieha. U hi qaltlu: “Ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fis-Saltna tiegħek.” U Ġesù wieġeb: “Ma tafux x’intom titolbu. Għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se jkolli nixrob jien?” “Għandna,” qalulu…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof iżur l-Arkivji Notarili

 • Il-Ġimgħa 24 ta’ Lulju 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar l-Arkivji Notarili fil-Belt Valletta. Din iż-żjara saret fuq stedina tal-Kunsill tal-Arkivji Notarili, u fl-istess ħin ra l-ħidma li qed issir tal-NGO ‘Notarial Archives Resources Council’. Fuq inizjattiva personali, l-Arċisqof ‘addotta’ għar-restawr u l-konservazzjoni, dokument tal-Papa Pawlu V li jmur lura għall-1608, fl-iskema ‘Addotta Nutar’. Permezz ta’ din l-iskema qed jiġu restawrati u kkonservati manuskritti u dokumenti storiċi ta’ valur imprezzabbli, li hemm f’dan l-arkivju…
 • Kompli aqra »

Patrijarka Iraqi jgħid li l-ISIS qed jikbru ma’ kull ġurnata

 • The Chaldean Patriarch of Baghdad, Louis Sako, says he is personally “very worried” about his nation’s future and warns that the so-called Islamic State, ISIS, “is growing” in strength and influence each day and nowadays the militant group is “like a real state.” In a recent gesture of solidarity, the Iraqi Patriarch donated food and medical supplies to displaced Muslims living in a refugee camp near the city of Ramadi…
 • Kompli aqra »