Arkivji mensili: Lulju 2015

Kalendarju għall-Ġublew tal-Ħniena

 • The Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization has published a calendar of “Great Events with Pope Francis” which will take place during the upcoming Jubilee of Mercy. The Jubilee will begin Tuesday 8 December, the Solemnity of the Immaculate Conception, with the opening of the Holy Door of Saint Peter’s Basilica. The following Sunday, 13 December, the Third Sunday of Advent, Holy Doors will be opened at the Archbasilica of Saint John Lateran and in Cathedrals around the world…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Lulju

  • San Mattew 13:54-58 Ġesu mar lejn pajjiżu. Beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom, u huma baqgħu mistagħġba hekk li bdew jgħidu: “Mnejn ġieb dan l-għerf u din il-qawwa ta’ l-għaġeb? Dan m’huwiex bin il-mastrudaxxa? Ommu m’hijiex dik li jisimha Marija, u ħutu Ġakbu u Ġużeppi u Xmun u Ġuda? U ħutu l-bniet m’humiex kollha magħna? Mnejn ġieh dan kollu?” U tfixklu minħabba fih…
 • Kompli aqra »

Mission Impossible Rogue Nation

 • ***** Direttur: Christopher McQuarrie Atturi: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris u Alec Baldwin Ħin tal-Film: 131 min. Klassifika taċ-Ċensura: 12A Klassifika tal-Knisja: 12 Il-Impossible Mission Force (IMF) taħt it-tmexxija ta’ Ethan Hunt jinfiltraw l-ajruport ta’ Minsk ġewwa Belarus. L-għan tagħhom u l-missjoni delikata li kellhom kienet li jwaqqfu l-konsinja ta’ armi kemikali perikolużi li jitilqu minn hemm…
 • Kompli aqra »

Slow West

 • ** Direttur: John Maclean Atturi: Michael Fassbender, Kondi Smit-McPhee, Ben Mendelsohn, Caren Pistorius, Rory McCann Ħin tal-Film: Klassifika taċ-Ċensura: 15 Klassifika tal-Knisja: 18 Jay Cavendish, żagħżugħ Skoċċiż.  jinsab fuq vjaġġ lejn il-Punent tal-Amerika, jfittex lil maħbuba tiegħu Rose Ross. Fil-vjaġġ jiltaqa’ ma’ ħafna avventuri fosthom grupp ta’ uffiċjali tal-Unjoni  jiġru wara membru ta’ abbitanti li kienu jgħixu fl-Amerika qabel ma ġew l- Ewropej u okkupaw l-art…
 • Kompli aqra »

Il-Kardinal O’Malley jikkundanna l-ħidma ta’ ‘Planned Parenthood’

 • Cardinal Seán O’Malley, OFM Cap., archbishop of Boston and chairman of the Committee on Pro-Life Activities of the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB), responded on Wednesday to recent videos showing leaders from Planned Parenthood discussing the provision of fetal organs, tissues, and body parts from their abortion clinics. Pope Francis, he said, “has called abortion the product of a “widespread mentality of profit, the throwaway culture, which has today enslaved the hearts and minds of so many.” Cardinal O’Malley went on to describe abortion as “a direct attack on human life in its most vulnerable condition.” The videos, he said, also reveal “the now standard practice of obtaining fetal organs and tissues through abortion.” Both actions, he continued, “fail to respect the humanity and dignity of human life.” Cardinal O’Malley also drew attention to the Church’s post-abortion healing ministry Project Rachel, which welcomes “all persons… with compassion and assistance.” Project Rachel offers confidential and non-judgmental help to persons who are traumatized by their involvement with abortion…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Lulju

 • San Mattew 13:47-53

  “Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil xibka mitfugħa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta timtela jtellgħuha x-xatt, u joqogħdu bilqiegħda, jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fi tmiem id-dinja: l-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti, u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien. “Kollu fhimtuh dan?” “Iva” qalulu. U hu qalilhom: “Għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-Saltna tas-Smewwiet jixbah lil wieħed sid li, mill-ħażna tiegħu, joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim.” Meta mbagħad Ġesù temm dawn il-parabboli, telaq minn hemm…

 • Kompli aqra »

Inside Out

 • ***** Direttur: Pete Docter Ilħna: Amy Poeher, Phyllis Smith, Bill Hader, Lewis Black, Mandy Kaling, Richard Kind, Kaitlyn Dias, Diane Lane u Kyle MacLachlan Ħin tal-Film: 94 min. Klassifika taċ-Ċensura: U Klassifika tal-Knisja: PG Riley hi tifla mwielda ġewwa Minnesota u f’ moħħha hemm ħames manifestazzjonjiet emozzjonali bl-isem ta’: Joy, Sadness, Fear, Disgust u Anger. Dawn jieħdu l-ħajja,  jgħixu fil-moħħ konxju ta’ Riley li hu magħruf bħala l-Kwartier Ġenerali fejn jiġu nfluwenzati l-azzjonijiet u l-memorja ta’ Riley  permezz ta’ console li kien jikkontrolla kollox…
 • Kompli aqra »

Knock Knock

 • ***

  Direttur: Eli Roth

  Atturi: Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas, Ignacia Allamand, Aaron Burns u Colleen Camp

  Ħin tal-Film: 99 min. Klassifika taċ-Ċensura: 15 Klassifika tal-Knisja: 18 Evan Webber, perit u miżżewweg, minħabba x-xoghol fuq proġett li kellu jwettaq,  isib ruħhu waħdu fid-dar hekk kif martu u wliedu jmorru għat-tmiem –il ġimgħa għal btala qasira…

 • Kompli aqra »

Il-Knejjes fl-Ingilterra u f’Wales jenfasizzaw ‘l-għożża tal-ħajja u l-aċċettazzjoni tal-mewt’

 • ‘Cherishing Life – Accepting Death’: that’s the theme of the 2015 Day for Life initiative, celebrated by the Catholic Church in England and Wales on Sunday July 26th. Pope Francis this week sent a letter of support for the event, giving his blessing to  all those “working in any way for the promotion of the dignity of every human person, from the moment of conception until natural death.” Over 300.000 postcards will be distributed in Catholic parishes around the country, while the dayforlife.org website provides prayers, reflections, information and other resources to help guide individuals and families through difficult end-of-life decisions…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Lulju

 • San Ġwann 11: 19-27

  Ħafna Lhud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarrġuhom minħabba ħuhom. Kif, mela, semgħet li kien ġej Ġesù, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesù: “Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut. Imma wkoll issa, jiena naf li kull ma int titlob lil Alla, Alla jagħtihulek.” Ġesù qalilha: “Ħuk jerġa’ jqum!” Qaltlu Marta: “Jiena naf li jerġa’ jqum, fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum.” Qalilha Ġesù: “Jien hu l-qawmien u l-ħajja…

 • Kompli aqra »