Arkivji mensili: Lulju 2015

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Lulju

  • San Mattew 13:18-23

   Ġesu qal lid-dixxipli: “Mela isimgħuha intom il-parabbola ta’ dak li ħareġ jiżra’. Kull min jisma’ l-kelma tas-Saltna u ma jifhimhiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera’ f’qalbu: dan huwa dak li nżera’ mal-mogħdija. Dak li nżera’ f’art kollha blat huwa dak li jisma’ l-kelma u jilqagħha minnufih bil-ferħ; imma għeruq ma jkollux fih innifsu, u għalhekk ftit idum; mbagħad jiġi fuqu l-għawġ, jew isib min iħabbtu minħabba l-kelma, u malajr jitfixkel…

 • Kompli aqra »

Il-Papa u s-sindki jiffirmaw dikjarazzjoni dwar il-klima u t-traffikar tal-bnedmin

 • Pope Francis and mayors from cities across the globe have signed a common declaration of intent to combat environmental damage and human trafficking.

  The signing of the document followed a meeting Tuesday afternoon in the Vatican between the Pope and the mayors who are attending a two-day workshop entitled “Modern Slavery and Climate Change” organized by the Chancellor of the Pontifical Academies of Sciences and Social Sciences…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Lulju

 • San Mattew 13:10-17

  Resqu lejh id-dixxipli u staqsewh: “Għaliex tkellimhom bil-parabboli?” Hu weġibhom: “Għax lilkom ingħata li tagħrfu l-misteri tas-Saltna tas-Smewwiet; iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu, jingħatalu, u jkollu żżejjed ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li għandu.  Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli; għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx, u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux. U hekk isseħħ fihom il-profezija ta’ Isaija li tgħid,

                 ‘Tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux,

                  u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx…

 • Kompli aqra »

Il-Papa lis-sindki: poġġu l-ambjent u t-traffikar tal-bnedmin fuq nett fl-aġenda tagħkom

 • Pope Francis has urged mayors from big cities to direct their efforts towards the care for the environment and the fight against human trafficking. The Pope was speaking to some 70 mayors from around the world who are in the Vatican for a two-day workshop entitled “Modern Slavery and Climate Change” organized by the Chancellor of the Pontifical Academies of Sciences and Social Sciences…
 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Missjunarji Maltin

 • Nhar l-Erbgħa, 15 ta’ Lulju 2015, ġewwa Dar l-Emigrant, l-E.T. Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna ltaqa’ mal-missjunarji Maltin. Din is-sena l-Arċisqof iltaqa’ ma’ ħdax -il missjunarju li qegħdin Malta f’dan iż-żmien. Il-missjunarji li kienu preżenti għal-laqgħa ġejjin minn diversi pajjiżi fosthom: Kenja, Filippini, Eġittu, Pakistan, Benin u anke familja membri tal-Mixja Neokatekumenali li jagħmlu ħidma missjunarja ġewwa l-Olanda…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ Lulju

  • San Ġwann 20:1-2.11-18

   Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!” Iżda Marija baqgħet ‘il barra mill-qabar, tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar, u rat żewġ anġli lebsin l-abjad, bilqiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta’ Ġesù. Huma qalulha: “Mara, għalfejn qiegħda tibki?” Hi wieġbet: “Għax ħadu lil Sidi, u ma nafux fejn qegħduh.” Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesù wieqaf, iżda ma ntebħitx li kien Ġesù. Ġesù qalilha: “Mara, għalfejn qiegħda tibki? …

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiltaqa’ maż-żgħażagħ f’Paceville

 • Nhar is-Sibt 18 ta’ Lulju 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna iltaqa’ mal-komunità Abramo, f’Paceville, fejn f’attività msejħa ‘You Hope Party’ iż-żgħażagħ ta’ din il-komunità ipparteċipaw f’ċelebrazzjoni ta’ żfin u kant marbut mat-tema tat-tama. Din l-attività saret b’kollaborazzjoni bejn il-Fgura Youth Centre u żgħażagħ mill-Parroċċa tal-Imqabba. Fil-messaġġ tiegħu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna għamel kuraġġ liż-żgħażagħ u talabhom ikomplu jagħtu xhieda tal-ferħ tal-Vanġelu. Huwa rringrazzjhom tal-ħidma ta’ evanġelizzazzjoni u li bit-talenti tagħhom qed ixerrdu l-messaġġ ta’ tama lil żgħażagħ oħra. 
 • Sors: youhope.it, Fgura Youth Centre

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa maż-żgħażagħ li jattendu l-Youth Fellowship

 • Nhar is-Sibt 18 ta’ Lulju 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa maż-żgħażagħ li jattendu l-Youth Fellowship, f’Gattard House, il-Blata l-Bajda. L-Omelija tal-Arċisqof
 • Gattard House, Blata l-Bajda

  18 ta’ Lulju 2015

  Nixtieq naqsam magħkom żewġ ħsibijiet ispirati mill-Vanġelu li għadna kemm smajna, il-Vanġelu skont San Mark, Kapitlu 6…

 • Kompli aqra »

Il-Papa lill-priġunieri: Għinu lil xulxin

 • According to the United Nations High Commission on Human Rights, Bolivia has a total prison population of some 13,000 people who live in structures built to house less than half that number. Add to that figure the over 2,000 young children who live in the prisons together with their detained parents and you understand why Pope Francis began his speech at the Santa Cruz-Palmasola Rehabilitation Centre by saying “I could not leave Bolivia without first seeing you”…
 • Kompli aqra »