Arkivji mensili: Ġunju 2016

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Lulju 2016

 • Il‑Ġimgħa 1 ta’ Lulju 2016, fis‑6:15 p.m., Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil‑festa tal‑Beatu Nazju Falzon, fil‑Knisja Ta’ Ġieżu, il‑Belt Valletta. Is‑Sibt 2 ta’ Lulju, fis‑6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u jinawgura r‑restawr u t‑tisbiħ tas‑saqaf tal‑Knisja Parrokkjali tal‑Gżira. Il‑Ħadd 3 ta’ Lulju, fl‑9:45 a.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adoloxxenti fil‑Parroċċa ta’ San Pawl il‑Baħar. It‑Tnejn 4 ta’ Lulju, fis‑7:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl‑okkażjoni tal‑gradwazzjoni tal‑istudenti tas‑6th Form tal‑Kulleġġ De La Salle, il‑Birgu…
 • Kompli aqra »

“Qumu malajr għax hemm urġenza mill-poplu għall-ministeru qaddis tagħkom” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jordna tmien saċerdoti ġodda fil-Konkatidral ta' San Ġwann

 • L-Erbgħa 29 ta’ Ġunju 2016, Festa ta’ San Pietru u San Pawl, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ tmien saċerdoti ġodda, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Is-saċerdoti l-ġodda huma: 
  • Patri Allister Marija Aquilina tal‑Ordni tal‑Minuri Konventwali,
  • Patri Robert Falzon, Salesjan ta’ Don Bosco,
  • Dun Sergio Fenech mill‑Parroċċa ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi,
  • Dun Mark Mallia Pawley mill‑Parroċċa ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi,
  • Dun Claude Mifsud mill‑Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s‑Sema, il‑Mosta,
  • Dun James Saydon mill‑Parroċċa ta’ Marija Bambina, in‑Naxxar,
  • Dun Andrew Schembri mill‑Parroċċa ta’ San Ġorġ Martri, Ħal Qormi, u
  • Dun Gilbert Scicluna mill‑Parroċċa ta’ San Ġużepp, il‑Kalkara…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Ġunju

 • Drag & Drop Images Here or

 •  Select Files
   

 • San Mattew 9:1-8 U tala’ f’dgħajsa, qasam il-baħar u baqa’ sejjer fil-belt tiegħu. U ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, mixħut fuq friex. Kif ra l-fidi tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ: “Agħmel il-qalb, ibni; dnubietek maħfura.” Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom: “Dan qiegħed jidgħi!” Ġesù għaraf x’kienu qegħdin jaħsbu, u qalilhom: “Imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f’qalbkom? Għax x’inhu l-eħfef, tgħid ‘Dnubietek maħfura,’ jew tgħid ‘Qum u imxi?’ Mela biex tkunu tafu li Bin il-bniedem għandu s-setgħa jaħfer id-dnubiet fuq l-art” – qal lill-mifluġ – “Qum, aqbad il-friex u mur lejn darek.” Dak qam u telaq lejn daru. In-nies, meta raw dan, beżgħu u qabdu jfaħħru lil Alla li ta setgħa bħal din lill-bnedmin…
 • Kompli aqra »

“Is-setgħat tal-infern ma jegħlbux lill-Knisja għax mibnija fuq il-fidi li xehed għaliha Pietru” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa ta' San Pietru u San Pawl

 • L-Erbgħa 29 ta’ Ġunju 2016, filgħodu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa purċissjoni sal-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl ir-Rabat. Wara, l-Arċisqof ċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl, il-Katidral tal-Imdina. Il-Quddiesa fuq YouTube   Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Katidral tal-Imdina 29 ta’ Ġunju 2016 “Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-smewwiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet” (Mt 16, 19)…
 • Kompli aqra »

“Id-deheb u l-fidda ma jwasslux għas-sħuħija tas-salvazzjoni” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Ewwel Għasar lejliet il-Festa ta' San Pietru u San Pawl

 • It-Tlieta 28 ta’ Ġunju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa Translazzjoni Solenni u ċċelebra Quddiesa tal-Ewwel Għasar, lejliet il-Festa ta’ San Pietru u San Pawl, fil-Katidral tal-Imdina. Il-Quddiesa fuq YouTube   Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Katidral tal-Imdina 27 ta’ Ġunju 2016 “Ħares lejna” (Atti 3, 4), Din hija l-istedina li Pietru u Ġwanni jagħtu lil dak ir-raġel li  m’għandux isem, li kien magħtub minn ġuf ommu, li kuljum kien joqgħod ħdejn il-bieb tat-tempju jgħidulu ‘s-sabiħ’ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju…
 • Kompli aqra »

“Qumu malajr għax hemm urġenza mill-poplu għall-ministeru qaddis tagħkom” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jordna tmien saċerdoti ġodda fil-Konkatidral ta' San Ġwann

 • L-Erbgħa 29 ta’ Ġunju 2016, Festa ta’ San Pietru u San Pawl, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ tmien saċerdoti ġodda, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Is-saċerdoti l-ġodda huma: 
  • Patri Allister Marija Aquilina tal‑Ordni tal‑Minuri Konventwali,
  • Patri Robert Falzon, Salesjan ta’ Don Bosco,
  • Dun Sergio Fenech mill‑Parroċċa ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi,
  • Dun Mark Mallia Pawley mill‑Parroċċa ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi,
  • Dun Claude Mifsud mill‑Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s‑Sema, il‑Mosta,
  • Dun James Saydon mill‑Parroċċa ta’ Marija Bambina, in‑Naxxar,
  • Dun Andrew Schembri mill‑Parroċċa ta’ San Ġorġ Martri, Ħal Qormi, u
  • Dun Gilbert Scicluna mill‑Parroċċa ta’ San Ġużepp, il‑Kalkara…
 • Kompli aqra »

“Is-setgħat tal-infern ma jegħlbux lill-Knisja għax mibnija fuq il-fidi li xehed għaliha Pietru” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa ta' San Pietru u San Pawl

 • L-Erbgħa 29 ta’ Ġunju 2016, filgħodu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa purċissjoni sal-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl ir-Rabat. Wara, l-Arċisqof ċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl, il-Katidral tal-Imdina. Il-Quddiesa fuq YouTube  
 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Katidral tal-Imdina 29 ta’ Ġunju 2016   “Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-smewwiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet” (Mt 16, 19)…
 • Kompli aqra »

Live: L-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ tmien saċerdoti ġodda

 • L-Erbgħa 29 ta’ Ġunju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ tmien saċerdoti ġodda, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Il-Quddiesa ta’ dakinhar ser jixxandar ‘live’ fuq il-Youtube Channel tal-Knisja f’Malta u fuq Radju Marija.
 • Segwi ‘live’ fuq YouTube
 •  
 • Agħfas hawn biex issegwi dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fuq YouTube.
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Ġunju

 • Solennità​ tal-festa ta’ San Pietru u San Pawl, appostli ​ San Mattew 16:13-19 Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa  lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Min jgħidu n-nies li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-profeti.” Imma intom min tgħidu li jien?” staqsiehom. U qabeż Xmun Pietru u qallu: “Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj.” U Ġesù wieġbu u qallu: “Hieni int, Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam uriek dan, imma Missieri li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek: Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setgħat ta’ l-infern ma jegħlbuhiex. Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.”  
 • Kompli aqra »