Arkivji mensili: Ottubru 2016

Il-Preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika ‘Amoris Laetitia’ bil-Malti

 • Il-Ħadd 30 ta’ Ottubru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ppreżenta l-verżjoni bil-Malti tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku ‘Amoris Laetitia’ (Il-Ferħ tal-Imħabba). Dan seħħ waqt iċ-Ċelebrazzjoni tal-Ġublew tal-Ħniena għall-Familji, fis-Seminarju, Tal-Virtù.

  AGĦFAS HAWN biex taqra l-Eżortazzjoni Appostolika ‘Amoris Laetitia’ bil-Malti.


  Segwi d-Diskors tal-Preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika fuq YouTube

 • Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni, Kurja

 • Kompli aqra »

Il-Papa jirrifletti fuq l-istorja ta’ Żakkew fl-Angelus

 • In his reflection ahead of the Angelus prayer, Pope Francis spoke about the day’s Gospel, which told the story of Jesus meeting, and dining with, Zacchaeus, a publican. Because he was a public sinner, and because of his small stature, Zacchaeus had to climb a tree in order to see Jesus when He came to Jericho. When the Lord arrived, He called out, “Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house.”

  “We can imagine the amazement of Zacchaeus!” Pope Francis said…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Ottubru

 • San Luqa 14:12–14

  Mbagħad qal ukoll lil dak li kien stiednu: “Meta tagħti ikla jew pranzu, tistedinx lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek, u anqas ġirien għonja, għax għandhom mnejn imbagħad jistiednu lilek huma, u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għall-kuntrarju, meta tagħmel ikla, stieden il-foqra, il-magħtubin, iz-zopop u l-għomja, u hieni int, għax dawn ma għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma jroddhulek Alla meta l-ġusti jqumu għall-ħajja!”

  Qaddis tal-jum: San Quentin, Martri

 • Kompli aqra »

“Fittxu lil Ġesù bħalma għamel Żakkew” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jamministra s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa ta' San Ġiljan

 • Il-Ħadd 30 ta’ Ottubru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna amministra s‑sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adoloxxenti fil‑Parroċċa ta’ San Ġiljan.

  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Knisja Parrokjali, San Ġiljan

  30 ta’ Ottubru 2016

  Ejjew niftakru ftit fl-Evanġelju (Lq 19, 1-10) li għadu kemm ħabbar il-Kappillan Fr Claude…

 • Kompli aqra »

“Jalla fid-djar tagħna tidħol il-ħniena ta’ Ġesù” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Ġublew tal-Ħniena għall-Familja

 • Il-Ħadd 30 ta’ Ottubru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa f’attivita’ għall-familji kollha, fil-Ġublew tal-Ħniena, fis-Seminarju Tal-Virtù, ir-Rabat.  
  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Is-Seminarju, Tal-Virtù, Ir-Rabat

  30 ta’ Ottubru 2016

  Ftit hemm nies fil-Bibbja li nafu kemm kienu twal jew qosra; pero nafu li Żakkew kien raġel għani u pubblikan, dak li jiġbor it-taxxi…

 • Kompli aqra »

“Jalla fid-djar tagħna tidħol il-ħniena ta’ Ġesù” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Ġublew tal-Ħniena għall-Familja

 • Il-Ħadd 30 ta’ Ottubru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa f’attivita’ għall-familji kollha, fil-Ġublew tal-Ħniena, fis-Seminarju Tal-Virtù, ir-Rabat.   Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Is-Seminarju, Tal-Virtù, Ir-Rabat

  30 ta’ Ottubru 2016

  Ftit hemm nies fil-Bibbja li nafu kemm kienu twal jew qosra; pero nafu li Żakkew kien raġel għani u pubblikan, dak li jiġbor it-taxxi…

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Novembru 2016

 • It-Tlieta 1 ta’ Novembru 2016, fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-Festa Solenni tal-Qaddisin kollha, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Il-Quddiesa ser tixxandar live fuq il-YouTube Channel tal-Knisja f’Malta.

  L-Erbgħa 2 ta’ Novembru, fl-10:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fit-Tifkira  Solenni tal-Mejtin kollha, fil-Knisja taċ-Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. Il-Quddiesa ser tixxandar live fuq il-YouTube Channel tal-Knisja f’Malta

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 30 ta’ Ottubru

 • San Luqa 19:1-10

  Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel, jismu Żakkew; dan kien wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani, u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesù, imma ma setax minħabba l-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri  ‘l quddiem u xxabbat ma’ siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesù, kif wasal hemm, ħares ‘il fuq u qallu: “Żakkew, isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli noqgħod għandek.” Dak niżel bla telf ta’ żmien, u kollu ferħan laqgħu għandu…

 • Kompli aqra »