Arkivji mensili: Ottubru 2016

“Qaċċtu minn fostkom kull tentazzjoni ta’ zekzik” – L-Arċisqof

 • Nhar is-Sibt 29 ta’ Ottubru 2016, l-Arċisqof indirizza membri tat-Tiġdid Kariżmatiku, waqt Konferenza Annwali Nazzjonali, fis-sala ewlenija tal-Iskola Sekondarja Sant’Agata, ir-Rabat.

  Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Sala Ewlenija Skola Sekondarja Sant’Agata, ir-Rabat

  29 ta’ Ottubru 2016

  L-ewwel nett nirringrazzjakom ħafna ta’ din il-laqgħa kmieni filgħodu, ġurnata li tfakkarna fil-ħarifa…

 • Kompli aqra »

“Tkunux profeti li titkellmu minn żniedkom imma li twasslu l-Kelma ta’ min bagħtkom” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Ordinazzjoni tad-Djakonat

 • Il‑Ġimgħa 28 ta’ Ottubru 2016, tliet seminaristi u żewġ patrijiet Franġiskani ġew ordnati djakni mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna, f’Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.

  Id-Djakni l-ġodda huma: Sinclair Bugeja mill‑Parroċċa tal‑Familja Mqaddsa, l‑Iklin, Clive Camilleri O.F.M., Ramon Farrugia O.F.M. u Ryan Lee Pace mill‑Parroċċa tal‑Madonna tal‑Karmnu, il‑Gżira, u Mark Spiteri mill‑Parroċċa ta’ San Filep ta’ Aġġira, Ħaż‑Żebbuġ…

 • Kompli aqra »

“Tkunux profeti li titkellmu minn żniedkom imma li twasslu l-Kelma ta’ min bagħtkom” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Ordinazzjoni tad-Djakonat

 • Il‑Ġimgħa 28 ta’ Ottubru 2016, tliet seminaristi u żewġ patrijiet Franġiskani ġew ordnati djakni mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna, f’Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.

  Id-Djakni l-ġodda huma: Sinclair Bugeja mill‑Parroċċa tal‑Familja Mqaddsa, l‑Iklin, Clive Camilleri O.F.M., Ramon Farrugia O.F.M. u Ryan Lee Pace mill‑Parroċċa tal‑Madonna tal‑Karmnu, il‑Gżira, u Mark Spiteri mill‑Parroċċa ta’ San Filep ta’ Aġġira, Ħaż‑Żebbuġ…

 • Kompli aqra »

Il-Papa jindirizza Konferenza għall-Ħajja Kkonsagrata

 • Pope Francis on Friday addressed the organizers and participants in the first-ever International Conference for the Vicars and Episcopal Delegates for Consecrated Life.

  Organized by the  Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Lifefor the purpose of the conference is to respond to the call, which the Holy Father made to Pastors of particular Churches around the world when he proclaimed the Year for Consecrated Life, “[T]o show special concern for promoting within [their] communities the different charisms, whether long-standing or recent.”

  In the Letter, the Holy Father went on to ask them to do this by support and encouragement, assistance in discernment, and, “tender and loving closeness to those situations of suffering and weakness in which some consecrated men or women may find themselves.”

  “Above all,” Pope Francis wrote, “do this by instructing the People of God in the value of consecrated life, so that its beauty and holiness may shine forth in the Church.”

  In remarks prepared for the roughly 200 people involved in the initiative and delivered in the Clementine Hall of the Apostolic Palace on Friday, Pope Francis spoke of the bridge-building and relationship-strengthening roles of Vicars and Delegates – especially those serving newer communities and congregations…

 • Kompli aqra »

Live: Il-Ġublew tal-Familja mis-Seminarju tal-Arċisqof

 • Il-Ħadd 30 ta’ Ottubru 2016, se tittella’ ġurnata ta’ attivitajiet fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. Dan il-jum jibda fid-9:00 a.m. b’Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna.

  Wara l-Quddiesa, Monsinjur Arċisqof ser jippreżenta l-verżjoni bil-Malti tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku ‘Amoris Laetitia’ (Il-Ferħ tal-Imħabba).

   
  Segwi live: Il-Quddiesa fil-Ġublew tal-Familja

   
  Segwi live: Il-preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika ‘Amoris Laetitia’

 • Issieħeb minn hawn biex issegwi ċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Arċisqof fuq YouTube…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Ottubru

 • San Luqa 14:1.7-11

  Darba, kien is-Sibt, daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. Billi ra b’għajnejh kif il-mistednin bdew jagħżlu l-postijiet ta’ quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabbola: “Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta’ tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta’ quddiem, li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek, u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek, ‘Agħti l-post lil dan’, u int imbagħad, b’regħxa ta’ mistħija fuqek, ikollok tieħu l-post ta’ l-aħħar…

 • Kompli aqra »

Il-Festa tal-Qaddisin kollha u t-Tifkira tal-Mejtin kollha

 • Nhar it-Tlieta l-1 ta’ Novembru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra Quddiesa fil-Festa Solenni tal-Qaddisin kollha. Din ser issir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fis-6:30 p.m. Għal din il-Quddiesa qed jiġu mistiedna wkoll il-komunitajiet tal-parroċċi u l-komunitajiet reliġjużi tal-Belt Valletta. Din il-Festa tiġi ċċelebrata mill-Knisja Universali biex l-Insara jagħtu ġieħ lill-Qaddisin kollha waqt li jħabirku biex jimxu fuq l-eżempju tagħhom…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Ottubru

 • San Luqa 6:12-16

  Mela darba fost l-oħrajn ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob, u għadda l-lejl fit-talb lil Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel tnax, li semmiehom appostli: Xmun, li semmieh Pietru, u ħuh Indrì, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġakbu ta’ Alfew, Xmun l-Imħeġġeġ, Ġuda ta’ Ġakbu u Ġuda l-Iskarjota, li mbagħad ittradieh.

  Il-Qaddisin tal-jum: San Xmun u San Ġuda, appostli – Festa

 • Kompli aqra »

Live: Quddiesa tal-Ordinazzjoni tad-Djakonat 2016

 • Tliet seminaristi u żewġ patrijiet Franġiskani ser jiġu ordnati djakni mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna, nhar il‑Ġimgħa 28 ta’ Ottubru 2016, waqt Quddiesa li tibda fis‑6.00 p.m., fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.

  Segwi ‘live’ fuq YouTube

  Issieħeb min hawn biex issegwi ċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Arċisqof fuq YouTube.

 • Kompli aqra »