Arkivji mensili: Jannar 2017

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Frar 2017

Ftuħ tal-Kawża għall-Beatifikazzjoni u għall-Kanonizzazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech (1871-1943)

  • Il‑Knisja f’Malta ser tagħti bidu għall‑kawża tal‑beatifikazzjoni u l‑kanonizzazzjoni tal‑Qaddej ta’ Alla, Patri Avertan Fenech, Karmelitan. Dan wara li l‑Arċisqof Charles J. Scicluna laqa’ t‑talba tal‑postulatriċi ġenerali Dr Giovanna Brizi biex jitwaqqaf Tribunal li jisma’ l‑kawża tiegħu. Dan se jsir nhar il‑Ħamis 2 ta’ Frar 2017, Jum il‑Ħajja Kkonsagrata, waqt ċelebrazzjoni mmexxija mill‑Arċisqof fil‑Knisja tal‑Karmnu l‑Imdina, fil‑5:00 p.m. Il‑ftuħ tal‑kawża huwa meqjus bħala l‑ewwel seduta tat‑Tribunal li jagħti bidu għal dan il‑proċess Djoċesan…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jibgħat is-sapport tiegħu għad-Dimostrazzjoni għall-Ħajja f’Washington, DC

 • Pope Francis sent his support to the March for Life, which took place in Washington, DC, on Friday.

  The Message – sent by the Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin – said Pope Francis “trusts that this event, in which so many American citizens speak out on behalf of the most defenseless of our brothers and sisters, will contribute to a mobilization of conscience in defense of the right to life and effective measures to ensure its adequate legal protection.”

  Each year, the March for Life draws hundreds of thousands of people to the United States capital to call for the protection of the unborn, and end to euthanasia, and to promote other pro-life issues…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Jannar

  • San Mark 5:21-43

   Wara li Ġesù raġa’ qasam bid-dgħajsa għax-xatt l-ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta’ nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, jismu Ġajru. Dan, malli rah, nxteħet f’riġlejh, u talbu ħafna u qallu: “Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar; ejja qiegħed idejk fuqha, ħalli tfiq u tgħix.” U Ġesù telaq miegħu, b’kotra kbira miexja warajh, kulħadd iross fuqu…

 • Kompli aqra »

Hacksaw Ridge

 • ***** 

  Direttur: Mel Gibson

  Atturi: Andrew Garfield, Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths u Vince Vaughn

  Ħin tal-Film: 139 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd.

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: 15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 15

  Fir-rebbiegħa tas-sena 1945, fl-eqqel tal gwerra ġewwa l-Paċifiku, l-forzi Amerikani kienu qegħdin jiġġieldu f’Okinawa fil-Ġappan, fejn hemm iltaqgħu ma’ ġlied feroċi…

 • Kompli aqra »

The Bye Bye Man

 • *** 

  Direttur: Stacy Title

  Atturi: Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Doug Jones, Carrie-Anne Moss, Faye Dunaway u Jenna Kanell

  Ħin tal-Film: 96 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd.

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: 15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 15 

  Fi tmiem tas-snin sittin, raġel joqtol numru ta’  nies għal xejn b’xejn u waqt li qiegħed jagħmel dan, jibda jgħajjat u spiss jsaqsi jekk xi hadd kienx lissen il-kelma “l-isem”…

 • Kompli aqra »

Il-Papa: L-umiltà u l-fiduċja f’Alla huma valuri Nsara essenzjali

 • Pope Francis on Sunday dedicated his catechesis to the Gospel reading of the day  reflecting on the Beatitudes recounted in the Sermon on the Mount.

  He was addressing the faithful gathered in St. Peter’s Square for the recitation of the  Angelus prayer.

  The Gospel of Matthew, Francis said, is the keystone of the New Testament. It tells of how Jesus manifested God’s will to show man the path to happiness…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Jannar

 • San Mark 5:1-20
  Waslu x-xatt l-ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż tal- Gerasin. Kif niżel mid-dgħajsa, resaq fuqu wieħed, li ħareġ mill-oqbra, li kien maħkum minn spirtu ħażin. Dan kien jgħammar fl-oqbra, u ħadd ma kien jista’ jżommu marbut, anqas b’katina, għax bosta drabi laħqu rabtuh bix-xkiel u bil-ktajjen u hu kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ix-xkiel, u ħadd ma kellu l-ħila jżommu…

 • Kompli aqra »

“Ma tistax tagħraf l-profondità tal-liġi jekk ma tiltaqax ma’ Ġesù li huwa ħniena u mħabba”- L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-anniversarju tat-800 sena mit-twaqqif tal-Ordni Duminkan

 • Il‑Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa f’għeluq il‑Ġublew tal‑Ordni Duminkan, fil‑Knisja ta’ San Duminku, ir‑Rabat.

 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja ta’ San Duminku, Ir-Rabat
  27 ta’ Jannar 2017

  San Pawl Missierna fit-tieni Ittra tiegħu lid-dixxiplu tiegħu Timotju kemm-il darba jsemmi s-sabar: “Xandar il-kelma…bis-sabar kollu u bit-tagħlim…stabar fit-tiġrib” (2 Tim 4, 2.5)…

 • Kompli aqra »