Arkivji mensili: Jannar 2017

L-Evanġelju tal-Ħadd: 29 ta’ Jannar

 • San Mattew 5:1-12

  Kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il- muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

  “Henjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.
  Henjin l-imnikkta, għax huma jkunu mfarrġa.
  Henjin ta’ qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom b’wirthom l-art.
  Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx  tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħin…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Jannar

 • San Mark 4:35-41

  Dakinhar, xħin sar filgħaxija qalilhom: “Ejjew naqsmu  għax-xatt l-ieħor.” Ħallew in-nies, u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa; u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir, u l-mewġ beda tiela’ għal ġod-dgħajsa, hekk li kienet ġa bdiet timtela  bl-ilma. Hu kien fil-poppa, rieqed fuq imħadda. Qajjmuh u qalulu: “Mgħallem, dan qisu m’hu xejn għalik li aħna se nintilfu?” Mbagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar: “Iskot! …

 • Kompli aqra »

Is-Seminarju tal-Arċisqof jiċċelebra Jum l-Iskola

 • Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Jannar 2017, Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar l-iskola tas-Seminarju fl-okkażjoni ta’ Jum l-Iskola. Fi tmiem il-quddiesa tas-sebgħa u t-tmien sena Monsinjur Arċisqof indirizza lill-istudenti dwar xi jfisser għalihom San Pawl illum u ppreżenta lil Matthias Spiteri l-Good Samaritan Award għall-ġenerożità tiegħu mal-oħrajn. Matul il-ġurnata l-bqija tal-istudenti tas-sekondarja kellhom diskussjonijiet dwar kif bħal San Pawl nistgħu nużaw tajjeb il-mezzi ta’ komunikazzjoni  anke biex nwasslu l-fidi…

 • Kompli aqra »

L-Isqfijiet tal-Istati Uniti jiddiżapprovaw l-ordnijiet ta’ Trump li jinbena ħajt fil-periferija tal-pajjiż

 • The United States Conference of Catholic Bishops has released a statement decrying President Trump’s orders to construct a wall at the US/Mexico border and to increase immigrant detention and deportation.

  Actions, the statement says, that put immigrants’ lives needlessly in harm’s way, tear families apart and spark fear in communities. 

  Reacting to the US President’s executive orders to build the wall, Bishop Joe Vasquez, Chair of the Committee of Migration and Bishop of the Diocese of Austin, points out that its construction “will only make migrants, especially vulnerable women and children, more susceptible to traffickers and smugglers”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Jannar

  • San Mark 4:26-34

   U qal: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet  iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, mbagħad is-sbula, mbagħad il-qamħ mimli fis-sbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu  għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad.” U qal: “Ma’ xiex sejrin inqabbluha s-Saltna ta’ Alla, jew b’liema parabbola nfissruha? Qisha żerriegħa tal-mustarda; din meta tinżara’ fil-ħamrija, hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha fuq l-art; imma wara li tinżara’ tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha, u toħroġ friegħi wesgħin, hekk li l-għasafar ta’ l-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-dell tagħha.” B’ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma, kif kienu jistgħu jifhmuha huma, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom; imma lid-dixxipli tiegħu, meta kien ikun waħdu magħhom, kien ifissrilhom kollox. Dakinhar, xħin sar filgħaxija qalilhom: “Ejjew naqsmu  għax-xatt l-ieħor.” Ħallew in-nies, u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa; u marru miegħu dgħajjes oħra…

 • Kompli aqra »

“Il-kriterju jekk intix fid-dielja huwa jekk intix verament iben tal-Papa” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Festa tal-Konverżjoni ta' Missierna San Pawl, Birkirkara

 • Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Jannar 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna iċċelebra l-Festa tal-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl, fil-Knisja ta’ San Pawl, Birkirkara.    Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja ta’ San Pawl, Birkirkara
  25 ta’ Jannar 2017

  “Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani?” (Atti 9, 4). Dawn kienu l-ewwel kelmiet li Sawlu, Pawlu, sema’ minn fomm il-Mulej, l-ewwel kelmiet ta’ esperjenza li hu kellu jirrakonta diversi drabi, tant li fit-Testment il-Ġdid għandna tliet rakkonti ta’ dan l-avveniment, tnejn fl-Atti tal-Appostli, wieħed ukoll f’waħda mill-Ittri ta’ San Pawl, u kienet esperjenza li mmarkat ukoll ir-riflessjoni profonda tal-appostlu Missierna…

 • Kompli aqra »

Il-Papa fil-Vespri jħeġġeġ lill-Insara biex jitolbu, ixandru u jservu flimkien

 • Authentic reconciliation between Christians will only be achieved when we can acknowledge each other’s gifts and learn from one another with humility. That was Pope Francis’ message to representatives of all the different Christian Churches gathered in the Basilica of St Paul Outside the Walls on Wednesday afternoon. The Pope was leading Vespers for the solemnity of the Conversion of St Paul and the close of the annual week of prayer for Christian unity…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Jannar

 • San Luqa 10:1-9
  Wara dan, il-Mulej għażel tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn tnejn qablu f’kull belt u post fejn kien se jmur hu. U qalilhom: “Il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru! Araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq, u fit-triq issellmu lil ħadd…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jistieden lil min jemmen biex jafdaw fil-ħarsien providenzjali ta’ Alla

 • Pope Francis has invited believers to trust in God’s providential care while doing everything in their power to respond to the challenges that come their way.

  The Pope was addressing pilgrims gathered in the Paul VI Hall for the Wednesday weekly General Audience.

  Please find below the English synopsis of the Pope’s catechesis: 

  Dear Brothers and Sisters:  In our continuing catechesis on Christian hope, we turn today to the story of Judith…

 • Kompli aqra »