Arkivji mensili: Frar 2017

“Kull Nisrani ma jistax jaħrab mill-fatt li f’ċerti ċirkustanzi se jkun ‘sinjal li jmeruh” – L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jżur l-istudenti u l-istaff tal-Università ta' Malta

 • Nhar it-Tlieta 28 ta’ Frar 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq. Huwa ġie milqugħ mill-Uffiċċjali tal-Università u tac-Chaplaincy, quddiem il-Kappella, u wara żar il-Librerija tal-Università fejn iltaqa’ mal-istaff. L-Arċisqof sab l-okkażjoni li jiltaqa’ mal-istudenti u l-istaff mill-Fakultà tal-Liġi u mill-Fakultà tat-Teoloġija. Huwa żar u ltaqa’ mat-tfal tal-Playschool fl-Università, u wara ċċelebra Quddiesa fil-Kappella St Thomas More…

 • Kompli aqra »

Żmien ir-Randan

 • Għada, l‑Erbgħa l‑1 ta’ Marzu 2017, il‑Knisja tagħti bidu għar‑Randan Imqaddes: erbgħin jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ‑ċelebrazzjoni tal‑Passjoni, il‑Mewt u l‑Qawmien mill‑mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu.

  L‑Arċisqof Charles J. Scicluna, mal‑Kapitlu tal‑Katidral, ser jerġa’ jibda jiċċelebra l‑Quddiesa Stazzjonali ta’ Ras ir‑Randan fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fis‑6:30 p.m. Il‑Quddiesa, bis‑sehem tal‑Maestro u l‑Coro di Cappella l‑ġdid, tinkludi t‑tberik u t‑tqegħid tal‑irmied…

 • Kompli aqra »

Hidden Figures

 • **** 

  Direttur: Theodore Melfi

  Atturi: Taraji P. Henson, Octovia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst u Jim Parsons

  Ħin tal-Film: 127 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd.

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:  PG

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:  PG

  Fl-1961, Katherine Goble, matematika, taħdem bħala “komputer” ġewwa Langley Research Center f’Hampton, Virginia…

 • Kompli aqra »

John Wick: Chapter 2

 • *** 

  Direttur: Chad Stahelski

  Atturi: Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne, Riccardo Scarmarcio, Ruby Rose, John Leguizamo, Ian McShane u Lance Reddick

  Ħin tal-Film: 122 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd.

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: 15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 18

  Xi ġranet wara ġrajjiet li kienu seħħew,  John Wick, issa li jinsab irtirat, isib il-karozza 1969 Boss 429 Mustang li kienet insterqet ġewwa ħanut li s-sid tiegħu kien AbramTarasov, ħu Viggo u ż-żiju ta’ Iosef, l-avversarji prinċipali fl-ewwel film li ħareg fl-2014…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: merħba lir-Rabbi Skorka, u d-delegazzjoni Lhudija

 • Pope Francis on Thursday received a group of Rabbis led by Rabbi Abraham Skorka – the Holy Father’s long-time friend from his native Argentina – on the occasion of their presentation to him of a new edition of the Torah.

  Greeting of His Holiness Pope Francis
  to a Delegation of Jewish Leaders
  for the Presentation of a New Edition of the Torah
  23 February 2017

  Dear Friends,

  I offer a warm welcome to all of you, who have come to present me with a new and precious edition of the Torah.  I thank Rabbi Abraham Skorka, brother and friend, for his kind words, and I am very grateful to all of you for this thoughtful gesture, which brings us together today around the Torah as the Lord’s gift, his revelation, his word…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Frar

  • San Mark 10:28-31
   Qabeż Pietru u qallu: “Tajjeb! Aħna ħallejna kollox u ġejna warajk.” Qallu Ġesù: “Tassew ngħidilkom, li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju jħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew l-għelieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa, f’din id-dinja stess, ma jirċevix, għal mitt darba iktar, djar, aħwa, subjien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi flimkien ma’ persekuzzjonijiet, u l-ħajja ta’ dejjem fiż-żmien li ġej…

 • Kompli aqra »

Il-President tal-Kummissjoni Ekumenika jieħu sehem f’laqgħa storika ġewwa Ruma

 • Il-Ħadd 26 ta’ Frar 2017, il-President tal-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana, Dun Hector Scerri, ħa sehem waqt il-laqgħa storika f’Ruma meta l-Papa Franġisku żar il-parroċċa Anglikana, All Saints, fl-okkażjoni tal-200 sena mill-bidu tagħha. Għall-laqgħa kien hemm folla kbira li ħadet sehem fit-talb, il-kant u ġesti simboliċi qawwija, fosthom it-tberik ta’ ikona mill-Papa biex din tintuża għad-devozzjoni tal-Insara f’din il-parroċċa…

 • Kompli aqra »

“Nitolbu lill-Mulej li ngħixu ħajja ta’ nies onesti” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-komunità Tan-Nigret, ir-Rabat

 • Nhar is-Sibt 25 ta’ Frar 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa mal-komunità tan-Nigret fiċ-Ċentru Pastorali San Luqa, ir-Rabat.

 • Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Ċentru Pastorali San Luqa, in-Nigret
  25 ta’ Frar 2017

  Il-Mulej qed jgħidilna li hemm bżonn nixtarru, mhux qed jgħidilna biex noqgħodu fuq il-mejda tal-ikel b’idejna marbuta l-ġurnata kollha u l-ikel jaqa’ mis-sema; mhux qed jgħidilna biex il-ġenituri li għandhom l-uliedhom joqgħodu b’idejhom marbuta u jiġi xi Father Christmas iħabbat fuq il-bieb iġib il-ħwejjeġ għal uliedhom, imma qed jgħidilna xi ħaġa forsi iżjed importanti…

 • Kompli aqra »

Il-Papa: Il-Kattoliċi u l-Anglikani, aħwa fi Kristu

 • Pope Francis on Sunday visited the Anglican Parish of All Saints in Rome. Speaking at the Church the Pope said, “today, with gratitude to God, we recognize one another as we truly are: brothers and sisters in Christ, through our common baptism.  As friends and pilgrims we wish to walk the path together, to follow our Lord Jesus Christ together.”

  Find below the English translation of the Pope’s words

  Dear Brothers and Sisters,

  I wish to thank you for your gracious invitation to celebrate this parish anniversary with you.  More than two hundred years have passed since the first public Anglican liturgy was held in Rome for a group of English residents in this part of the city.  A great deal has changed in Rome and in the world since then.  In the course of these two centuries, much has also changed between Anglicans and Catholics, who in the past viewed each other with suspicion and hostility.  Today, with gratitude to God, we recognize one another as we truly are: brothers and sisters in Christ, through our common baptism.  As friends and pilgrims we wish to walk the path together, to follow our Lord Jesus Christ together. 

  You have invited me to bless the new icon of Christ the Saviour…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Frar

 • San Mark 10:17-27

  Kien se jaqbad it-triq, meta mar fuqu wieħed jgħaġġel, niżel għarkubbtejh quddiemu u qallu: “Mgħallem tajjeb, x’għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?” “Għaliex qiegħed issejjaħli ‘tajjeb’?” qallu Ġesù, “ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss.  Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta’ ħaddieħor; weġġaħ lil missierek u  ‘l ommok.” U dak wieġbu u qallu: “Mgħallem, jiena dan kollu ili nħarsu minn żgħożiti.” Mbagħad Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta’ mħabba u qallu: “Ħaġa waħda tonqsok: mur bigħ li għandek, agħtih lill-fqar, u jkollok teżor fis-sema; mbagħad ejja u imxi warajja.” Imma għal dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq b’qalbu sewda, għaliex kellu bosta ġid. Ġesù mbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu: “Kemm hi iebsa għall-għonja li jidħlu fis-Saltna ta’ Alla! …

 • Kompli aqra »