Arkivji mensili: Jannar 2018

Ragħajja skont qalbu

 • Il‑Papa Franġisku jgħid: “Il‑Knisja tibqa’ ħajja daqskemm tikber il‑qdusija ta’ Alla fil‑membri tagħha.” F’persuni bħall‑Isqof Adeodato Micallef, l‑Isqof Sylvester Carmelo Magro u l‑Isqof Emanuel Barbara, li lkoll għaddew għall-ħajja tad-dejjem f’Jannar, dehret tassew is‑sbuħija u l‑veru kobor tal‑Knisja. Huma kienu tliet ragħajja Maltin li taw ħajjithom għall‑merħla fdata lilhom.

  Dawn “il-martri mingħajr iċ‑ċarċir ta’ demm”, kif qal l-Arċisqof Charles J. Scicluna, huma ragħajja li, anke f’mumenti ta’ periklu u theddida, b’umiltà u sagrifiċċju kbir baqgħu sal‑aħħar qrib nieshom…

 • Kompli aqra »

Ma nistgħux nagħlqu widnejna għall-karba ta’ min jitlef ħajtu fil-Mediterran – L-Isqfijiet Maltin

 • Għal darb’oħra qed nassistu, kważi bla saħħa u mingħajr wisq interess ġenerali, għal traġedja oħra ta’ persuni li mill‑kontinent Afrikan jaqsmu l‑Mediterran, ifittxu t‑tama ta’ ħajja aħjar għalihom u għall‑familji tagħhom. Din id‑darba, minkejja l‑oppożizzjoni li ltaqgħu magħha, it‑traġedja ma kinitx akbar grazzi għall‑intervent f’waqtu ta’ organizzazzjonijiet volontarji li jiddedikaw il‑mezzi u l‑ħiliet tagħhom biex jgħinu lill‑ifqar fost il‑fqar.[1] It‑traġedji tal‑foqra tad‑dinja qed isiru biss aħbar ta’ mument, li tintrema malajr fl‑iskart! …

 • Kompli aqra »

Xi jfisser għall-Knisja d-dokument il-ġdid tal-Papa Franġisku?

 • On Monday, Pope Francis promulgated Veritatis Gaudium, a new Apostolic Constitution governing how Ecclesiastical Universities and Faculties are to be set up and governed. As with most canonical documents, there are two distinct purposes, the first treats the motivating force for its promulgation, and the second is legal and technical – detailing how it is to be put into practice…

 • Kompli aqra »

Din it-tarbija għexet 45 minuta u tat tagħlima ta’ mħabba

 • Every life, no matter how short, has dignity.
 • What is the sense of giving birth to a child who will die after maybe a dozen, or several dozen, minutes? This is a question people have to face at times. It’s not about getting into a discussion about the possibility of terminating a pregnancy, but about a much deeper reflection on the meaning of life and death in general…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Jannar

 • San Mark 6:1-6 

  F’dak iż-żmien, Ġesù mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu.

  Meta wasal is-Sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga, u l-ħafna li semgħuh bdew jistagħġbu u jgħidu: “Mnejn kisbu dan kollu? U x’inhu dan l-għerf li ngħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-għeġubijiet kbar b’idejh? Dan mhuwiex il-mastrudaxxa bin Marija u ħu Ġakbu u Ġożè u Ġuda u Xmun? …

 • Kompli aqra »

The stunning witness of Rachael Denhollander, who forgave Larry Nassar

 • Former gymnast Rachael Denhollander used her statement Wednesday against sex abuser Larry Nassar as a testimony and message of grace and forgiveness.

  She was the final victim to make a statement in the sentencing hearing in Ingham County Circuit Court in Michigan. Judge Rosemarie Aquilina sentenced Nassar, the former USA Gymnastics team doctor, to up to 175 years in a Michigan prison for his abuse of young female gymnasts…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jafda lill-Arċisqof Scicluna b’missjoni fiċ-Ċilì

Komunikat maħruġ mill-Uffiċċju Stampa tas-Santa Sede

 • Wara informazzjoni li daħlet riċentement dwar il-każ tal-E.T. Mons. Juan de la Cruz Barros Madrid, Isqof ta’ Osorno (Ċilì), il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku ħatar lill-E.T. Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta u President tal-Kulleġġ li jeżamina r-Rikorsi ppreżentati lill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi fil-każi ta’ Reati Iżjed Gravi (Delicta Graviora), biex imur f’Santiago ċ-Ċilì u jisma’ lil dawk li esprimew ir-rieda li jissottomettu evidenza jew informazzjoni li huma fil-pussess tagħhom…

 • Kompli aqra »

Il-Laqgħa Dinjija tal-Familji f’Dublin se tiddiskuti l-abbuż fuq il-minuri

 • The Vatican has presented the catecheses prepared for the World Meeting of Families, which will take place in Dublin from August 21 to 26. 

  Cardinal Kevin Farrell attended to explain the content of the catecheses. 

  CARD. KEVIN FARRELL
  Prefect of Dicastery for Laity, Family and Life
  “The seven catecheses are an explanation, it’s an invitation to all people, to all couples specially, to come together in their local communities, or in their parishes, or in the diocese to discuss marriage and the family and to help them to enter into a dialogue concerning Amoris Laetita.”

  The cardinal explains the catecheses are a call for reflection on true love in marriage, something much-needed today as divorce becomes increasingly common. 

  Farrell reminded that Pope Francis strongly condemned abuse of minors by priests, most recently during his visit to Chile. 

  Thus, Cardinal Farrell assures this meeting of families in Ireland will also address the issue, and some victims will even share their testimonies. 

  CARD…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Jannar

 • San Mark 5:21-43 

  F’dak iż-żmien, wara li Ġesù raġa’ qasam bid-dgħajsa għax-xatt l-ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta’ nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, jismu Ġajru. Dan, malli rah, inxteħet f’riġlejh, u talbu ħafna u qallu: “Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar; ejja qiegħed idejk fuqha, ħalli tfiq u tgħix”. U Ġesù telaq miegħu, b’kotra kbira miexja warajh, kulħadd iross fuqu…

 • Kompli aqra »

Il-Papa: L-indifferenza hi virus li tittieħed

 • In his speech to participants attending the Rome International Conference on the Responsibility of States, Institutions and Individuals in the Fight against Anti-Semitism in the OSCE Area, the Pope got right to the heart of his address by emphasizing three words, responsibility, indifference and memory.

  Regarding responsibility, Pope Francis said, “we are responsible when we are able to respond…

 • Kompli aqra »