Arkivji mensili: Frar 2018

‘Ngħożżu dak li huwa sabiħ u tajjeb’ – Ittra Pastorali għar-Randan 2018

 • Messaġġ qasir mill-Arċisqof għar-Randan
 • 
 • L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet
 • Ta’ kull sena, fit‑Tieni Ħadd tar‑Randan, il‑Knisja tlaqqagħna mal‑esperjenza ta’ Ġesù u tliet dixxipli magħżula minnu, fuq muntanja għolja. Din insejħulha l‑esperjenza tat‑Trasfigurazzjoni.

  L‑Evanġelju ta’ San Mark jgħidilna li “Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Frar

 • San Mattew 5:43-48 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Smajtu x’intqal: “Ħobb lil għajrek, u obgħod lill-għadu tiegħek”.

  Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet; għax hu jtalla’ x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof joħroġ mill-isptar

 • L‑Arċisqof Charles J. Scicluna llejla ħareġ mill-Isptar ta’ San Carlos de Apoquindo, f’Santiago, iċ‑Ċilì, fejn kien rikoverat għal dawn l‑aħħar tlitt ijiem.

  Mons. Scicluna ser jagħmel perjodu ta’ konvalexxenza fin‑Nunzjatura Appostolika taċ‑Ċilì, fejn mistenni jkompli bil‑ħidma relatata mal‑missjoni li fdalu l‑Papa Franġisku.

 • Ritratt: iglesia.cl

 • Kompli aqra »

Talba għall-paċi fid-dinja

 • On the day of prayer and fasting for peace for South Sudan and Democratic Republic of Congo, called by Pope Francis, we offer up this prayer:

  Lord, we pray for the power to be gentle; the strength to be forgiving; the patience to be understanding; and the endurance to accept the consequences of holding to what we believe to be right. 

  May we put our trust in the power of good to overcome evil and the power of love to overcome hatred. 

  We pray for the vision to see and the faith to believe in a world emancipated from violence…

 • Kompli aqra »

“Aħna aħwa ta’ xulxin imma b’mod differenti” – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa ta' Gwardamanġa

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa
  1 ta’ Frar 2018

  “Xħin daħlu l-belt telgħu fil-kamra ta’ fuq tad-dar fejn kienu joqgħodu” (Atti 1, 13). Dan il-mument fil-ħajja tal-ewwel dixxipli ta’ Ġesù u tal-kulleġġ tal-appostli, li ormaj huwa l-kulleġġ tal-ħdax, kien mument importanti ħafna. Reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa ‘Taż-Żebbuġ’…

 • Kompli aqra »

Il-Kardinal Paolo Romeo jagħlaq 80 sena – In-numru tal-kardinali eletturi jinżel għal 118

 • Cardinal Paolo Romeo turns 80 years old, meaning he will no longer be able to vote in a future conclave.
 • The Italian cardinal boasts a long diplomatic career. In 1983, John Paul II appointed him as nuncio in Haiti. There, Romeo faced one of the most difficult situations in the country’s recent history, with the fall of François Duvalier’s regime and subsequent coups…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Frar

 • San Mattew 5:20-26 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ngħidilkom li, jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet.

  Smajtu xi ntqal lin-nies ta’ dari: “La toqtolx”. Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal ħuh…

 • Kompli aqra »

Ieqaf, ħares u erġa’ lura

 • “It-tentazzjonijiet li għalihom aħna esposti għalihom huma ħafna. Kull wieħed u waħda minna jaf x’inhuma d-diffikultajiet li jrid iħabbat wiċċu magħhom. Ir-Randan hu żmien prezzjuż biex inneżżgħu l-maskra ta’ dawn it-tentazzjonijiet u oħrajn, waqt li nħallu l-qalb tagħna terġa’ tibda tħabbat mat-taħbita tal-qalb ta’ Ġesù.” B’din il-frażi, il-Papa Franġisku beda l-omelija tal-Erbgħa tal-Irmied u stieden lin-Nisrani sabiex jaħseb u jgħix dawn it-tliet kelmiet: ieqaf, ħares u erġa’ lura…

 • Kompli aqra »

Black Panther

 • *****

  Direttur:          Ryan Coogler

  Atturi:              Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke u Angela Basset

  Ħin tal-Film:    134 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 12A

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                       12

  Ħafna sekli ilu, ħames tribujiet Afrikani ġġieldu fuq meteorita magħmulha minn metall magħruf bħala vibranium, li ma kienx jinstab fid-dinja…

 • Kompli aqra »