Arkivji mensili: Frar 2018

Ostji preservati ‘b’mod mirakoluż’ 16-il xahar wara terremot devastanti fl-Italja

 • Forty ‘miraculously’ preserved, consecrated hosts have been discovered in a church that was destroyed by a large earthquake in central Italy in 2016.

  The hosts, recovered from a tabernacle recently retrieved from the ruins of the parish church of Arquata del Tronto, have no bacteria or mold, as usually happens to hosts after a few weeks, according to the Italian bishops’ newspaper Avvenire

 • Kompli aqra »

Attakki bil-kanuni jtemmu s-sospensjoni temporanja mill-ġlied fis-Sirja

 • The United Nations says fighting continued in Eastern Ghouta on Tuesday, despite a brief five-hour daily truce ordered by Russia.

 • A daily five-hour temporary ceasefire began on Tuesday, but first indications suggest Assad-government artillery strikes on Douma, Harasta and Misraba continued unabated.

  For their part, the Russian government accused the rebels of firing mortars on routes earmarked for evacuations, as the violence derailed all aid deliveries and medical evacuations…

 • Kompli aqra »

L-inawgurazzjoni tal-istatwa ta’ Ġesù Redentur fl-Isla

 • Nhar is‑Sibt, 3 ta’ Marzu 2018, ser tiġi inawgurata mill‑ġdid l‑istatwa devota ta’ Ġesù Redentur, fil‑Bażilika tal‑Isla, wara x‑xogħol ta’ restawr u konservazzjoni li sar. L‑inawgurazzjoni, li tibda fil‑5:30 p.m., ser tinkludi preżentazzjoni tax‑xogħol li sar matul l‑aħħar disa’ xhur ta’ ħidma intensiva.

  Dan wara li l‑Parroċċa ta’ Marija Bambina kkummissjonat numru ta’ studji xjentifiċi sabiex isir ir‑restawr u l‑konservazzjoni tal‑istatwa li beda f’Mejju tas‑sena li għaddiet…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Frar

 • San Mattew 20:17-28 

  F’dak iż-żmien, huwa u tiela’ lejn Ġerusalemm, fit-triq Ġesù sejjaħ lit-Tnax weħidhom madwaru u qalilhom: “Araw, issa aħna telgħin Ġerusalemm, u Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba; dawn jaqtgħuhielu għall-mewt, jerħuh f’idejn il-pagani biex jiddieħku bih, u jagħtuh is-swat u jsallbuh; u fit-tielet jum iqum”.

  Imbagħad resqet lejh omm ulied Żebedew flimkien ma’ wliedha, u nxteħtet quddiemu titolbu xi ħaġa…

 • Kompli aqra »

Awguri lill-Arċisqof Scicluna f’għeluq it-tielet anniversarju mill-ħatra tiegħu bħala Arċisqof ta’ Malta

 • Il-Knisja f’Malta tifraħ lill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’għeluq it-tliet snin minn meta l-Papa Franġisku ħatru Arċisqof ta’ Malta.

  Kien fis-27 ta’ Frar 2015, f’konferenza tal-aħbarijiet fil-Kurja, li n-Nunzju Appostoliku ta’ dak iż-żmien, Mons. Aldo Cavalli, ħabbar uffiċjalment li l-Papa Frangisku ħatar lil Mons. Charles Scicluna bħala s-suċċessur tal-Arċisqof Pawlu Cremona. 

  Fl-ewwel kelmtejn tiegħu lill-midja, bħala l-Arċisqof-elett, Mons…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Frar

 • San Mattew 23:1-12 

  F’dak iż-żmien, Ġesù kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu, u qalilhom: “Fuq il-katedra ta’ Mosè qagħdu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kulma jgħidulkom huma agħmluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn.

  Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jgħabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b’sebagħhom wieħed ma jridu jħarrkuhom…

 • Kompli aqra »

L-Arċidjoċesi ta’ Malta tifraħ lill-Arċisqof-elett Mons. Alfred Xuereb

 • L‑Arċidjocesi ta’ Malta tifraħ lill‑Arċisqof-elett, Mons. Alfred Xuereb, għall‑ħatra mill‑Papa Franġisku ta’ Nunzju Appostoliku fil‑Korea ta’ Isfel u l-Mongolja. L‑Arċidjoċesi ta’ Malta tingħaqad mad‑Djoċesi ta’ Għawdex fit‑talb għall‑Arċisqof-elett biex il‑Mulej jagħtih l‑għajnuna f’din il‑missjoni ġdida tiegħu.

 • Profil ta’ Mons. Alfred Xuereb
 • Mons. Alfred Xuereb twieled il-Belt Victoria, Għawdex, fl-14 ta’ Ottubru 1958. Huwa għamel l-istudji filosofiċi u teoloġiċi tiegħu fis-Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Frar

 • San Luqa 6:36-38 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: 

  “Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. Tiġġudikawx, u ma tkunux iġġudikati; tikkundannawx, u ma tkunux ikkundannati; aħfru, u ssibu l-maħfra. Agħtu, u jingħatalkom.

  Kejl tajjeb, marsus, mheżżeż sewwa u mburġat iqegħdulkom f’ħoġorkom; għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom”.

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 25 ta’ Frar

 • San Mark 9:2-10 

  F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. Ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U dehrilhom Elija ma’ Mosè, jitkellmu ma’ Ġesù.

  Qabad Pietru u qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! …

 • Kompli aqra »

Ritratti: L-isbaħ seba’ statwi monumentali ta’ Kristu madwar id-dinja

 • From Corcovado to Świebodzin, from Copoya to Manado, from Maratea to Vung Tau and Cochambama to Lisbon, all of these statues are symbols of faith.
 • Although the majestic statue of Christ the Redeemer at Corcovado in Rio de Janeiro is considered the most famous in the world, there are others at many locations around the globe. Their size ranges between 20 and 40 meters in height (1 meter = 1.09 yards)…

 • Kompli aqra »