Arkivji mensili: Frar 2018

Hu importanti li nirrakkuntaw l-istorja tal-ħniena tal-Mulej – Jgħid il-producer tal-film ‘Paul, Apostle of Christ’

 • Jim Caviezel as Luke and James Faulkner as Paul are seen in the film “Paul, Apostle of Christ.” (CNS photo/Sony Pictures)
 • Every story has a message within. So does every movie – and every biblically based movie as well.

  With the new movie “Paul, Apostle of Christ,” Eric Groth, one of the film’s executive producers, said, “it was real important to tell the story of God’s mercy.”

  “His message of love and life and mercy is so important for us today,” Groth said to an invitation-only audience of about 60 at an advance screening of the film at the St John Paul II National Shrine in Washington…

 • Kompli aqra »

The Mercy

 • Direttur:          James Marsh

  Atturi:              Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis, Ken Stott, Jonathan Bailey, Adrian Schiller, Oliver Maltman, Mark Gatiss u Simon McBurney

  Ħin tal-Film:    101 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 12A

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                       12

  Is-sena 1968 tlaqqagħna ma’ Donald Crowhurst, negozjant, kważi fallut u dilettant tal-baħar…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ Frar

 • Il-Katedra ta’ San Pietru, Appostlu – Festa

  San Mattew 16:13-19 

  F’dak iż-żmien: Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “In-nies min jgħidu li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-profeti.”

  “Imma intom, min tgħidu li jien?” staqsiehom…

 • Kompli aqra »

Talb għar-Randan

 • Għada, il‑Ħamis, 22 ta’ Frar 2018, ser issir laqgħa ta’ talb għar‑Randan, fis‑6.30pm, fil‑Knisja Kattolika Griega tal‑Madonna ta’ Damasku, fi Triq l‑Arċisqof, il‑Belt Valletta. It‑tema ta’ din il‑laqgħa hija: “Indmu. Duru lejn il‑Mulej”.

  Komunità ta’ Taizé se tkun qed tkanta innijiet biex tgħin lil dawk preżenti jidħlu fl-atmosfera tar-Randan. Kull min se jattendi hu mħeġġeġ iġib miegħu silta biblika li tfakkru fir‑Randan jew iqisha bħala importanti waqt ir‑Randan…

 • Kompli aqra »

Aġġornata: L-Arċisqof Scicluna jiddaħħal l-isptar fiċ-Ċilì

 • L-Arċisqof Charles J. Scicluna ddaħħal fl-Isptar ta’ San Carlos de Apoquindo, f’Santiago, iċ-Ċilì, fejn qed isirlu intervent fuq il-marrara.


 • Aġġornata fis-18:00 bil-bulettin mediku maħruġ mill-Isptar ta’ San Carlos de Apoquindo

 • With reference to the current state of health of Archbishop Charles J. Scicluna, the San Carlos de Apoquindo Catholic University Hospital (Santiago, Chili) would like to inform that:

  Mgr Scicluna was admitted at the clinic on Tuesday (20th February 2018) at 21:00hrs with abdominal pain that he felt on previous days. After being examined by a medical team, he was diagnosed with probable acute cholecystitis and various tests were performed to confirm the diagnosis…

 • Kompli aqra »

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja għal ‘Applikanti Oħra’

 • Il‑Bord tad‑Dħul fl‑Iskejjel tal‑Knisja qed jilqa’ applikazzjonijiet tard skont il‑Kriterju ‘Applikanti Oħra’ għad‑dħul fl‑iskejjel tal‑Knisja fl‑ewwel sena kindergarten, it‑tieni sena kindergarten, l‑ewwel sena primarja u l‑ewwel sena sekondarja, għas‑sena skolastika 2018‑2019.  Wieħed jista’ japplika onlajn fuq www.knisja.org/applications sa nhar il‑Ħamis, 28 ta’ Frar 2018, jew imur il‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana jew fl‑iskola St Michael, Santa Venera, nhar il‑Ħamis, 28 ta’ Frar 2018, bejn id‑9:00 a.m…

 • Kompli aqra »

‘Agħtina O Mulej qalb umli, niedma u miftuħa għall-oħrajn’ – Il-Vigarju Ġenerali

Il-Vigarju Ġenerali jiċċelebra Quddiesa waqt l-irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku

 • Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi
 • Knisja tal-Bon Kunsill, San Ġiljan
  16 ta’ Frar 2018

  Papa Franġisku, meta kien għadu mhux Papa u kien Arċisqof ta’ Buenos Aires, l-Arġentina, kien ippubblika ktieb bi ħsibijiet li għamel, bl-isem It-Triq tal-Umiltà. Il-Korruzzjoni u d-Dnub. U kompla din ir-riflessjoni f’diversi ċirkustanzi f’dawn il-ħames snin li ilu Papa, fosthom fl-omelija li għamel fil-kappella Santa Marta bħal-bieraħ ġimgħa…

 • Kompli aqra »

In-Nunzju Appostoliku jiltaqa’ mal-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti

 • While receving Apostolic Nuncio, Monsignor Alessandro D’Errico, on a courtesy visit, Speaker Dr Anglu Farrugia said that Malta respects the value of the human life from its inception.

  Speaker Farrugia and Monsignor D’Errico recalled the excellent and cordial relations that exist between Malta and the Holy See and emphasised the importance of Christian values, which are regrettably being put aside in lieu of economic figures and numbers…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 21 ta’ Frar

 • San Luqa 11:29-32 

  Meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesù qabad u qal: “Nisel ħażin huwa dan in-nisel! Irid sinjal! Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta’ Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta’ Ninwè, hekk isir Bin il-bniedem għal dan in-nisel.

  F’jum il-ħaqq, is-sultana tan-Nofsinhar għad tqum man-nies ta’ dan in-nisel u tikkundannahom, għax hi ġiet mit-truf tal-art biex tisma’ l-għerf ta’ Salamun; u araw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun! …

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof Scicluna fiċ-Ċilì biex jisma’ x-xhieda fil-każ tal-Isqof Barros

 • The Chilean bishops have released information about the visit of Archbishop Scicluna in Chile, who has been tasked with gathering information concerning the case of Bishop Juan Barros of Osorno.
 • The Chilean Episcopal Conference (Cech), has released some details regarding the presence in Chile, in recent days of Charles Scicluna, archbishop of Malta and President of the College for the examination of appeals (in matters of delicta graviora) for the Ordinary Session of the Congregation for the Doctrine of the Faith…

 • Kompli aqra »