Arkivji mensili: April 2018

Il-lealtà, il-valuri sodi u l-professjonalità bil-għan li nikkontribwixxu għall-ġid komuni – L-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem

Seminar organizzat mill-Union Ħaddiem Magħqudin bit-tema: Lealta', Valuri u Professjonalità.

 • Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

  L-Istitut Kattoliku, il-Furjana

  27 ta’ April 2018

 • Nixtieq naqsam magħkom ftit ħsibijiet ispirati minn dawn it-tliet punti tat-tema li ntagħżlet minnkom għal-lum: il-lealtà, il-valuri u l-professjonalità.

  Nibda billi nifirħilkom u nawguralkom fl-okkażjoni tal-1 ta’ Mejju. Hija festa bi tradizzjoni u bi storja partikolari ħafna li nbidlet maż-żmien imma li dejjem ippruvat tispira lill-ħaddiema fl-għaqda ta’ bejniethom, fil-protezzjoni reċiproka u fil-prinċipji tas-solidarjetà…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ April

 • It-Tnejn tal-Ħames Ġimgħa tal-Għid

  San Ġwann 14:21-26 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni; u min iħobb lili, iħobbu wkoll il-Missier, u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi”.

  Ġuda – l-ieħor, mhux l-Iskarjota – qal lil Ġesù: “Mulej, din kif inhi li inti se turi ruħek lilna u mhux lid-dinja?”. 

  Ġesù wieġbu: “Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu…

 • Kompli aqra »

Kun afna, sir af il-poplu tiegħek u tħabrek biex twasslu lejn Ġesù – L-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa San Sebastjan

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Ewkarist Zammit bħala l-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal Qormi

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali San Sebastjan, Ħal Qormi
  14 ta’ April 2018

  “Intom ċħadtu l-Qaddis u l-Ġust, tlabtu l-ħelsien ta’ wieħed qattiel u qtiltu lill-Awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu mill-imwiet u ta’ dan aħna xhieda” (Atti 3, 14-15). L-appostlu Pietru jaffaċċja lill-poplu bid-dnub tiegħu. Ma jiddejjaqx jurih it-tradiment tiegħu imma jgħidlu ukoll l-Aħbar it-Tajba tar-risposta ta’ Alla għad-dnub tagħna: il-qawmien ta’ ibnu Ġesù mill-imwiet…

 • Kompli aqra »

Il-Liġi ta’ Alfie? Il-ġenituri ta’ Charlie Gard iħabbru kampanja ta’ għarfien ġdida biex ibiddlu l-protokoll

 • ‘We have something that is better for everybody’: Charlie Gard’s parents outside the Royal Courts of Justice last year
 • The controversy over Alfie Evans, a 23-month-old boy whose parents have been forbidden from taking him abroad for treatment, has provoked a debate over the law in such cases.

  Now the parents of the late Charlie Gard, who died aged eleven months after a similar legal dispute, have launched a campaign to change the law…

 • Kompli aqra »

Rapport Amerikan jgħid li l-libertà reliġjuża qed tonqos madwar id-dinja kollha

Ir-rapport enfasizza li s-sitwazzjoni fiċ-Ċina u l-Pakistan hija ta' tħassib

 • A blood-spattered poster of Jesus Christ is seen inside the the Coptic Christian Saints Church in the Mediterranean port city of Alexandria. Photo: CNS
 • A US report has warned of declining religious freedom worldwide. The US Commission for International Religious Freedom (USCIRF) published its annual report on April 25 and claimed worsening religious freedom across the globe…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 29 ta’ April

 • Il-Ħames Ħadd tal-Għid

  San Ġwann 15:1-8 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha; u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha, biex tagħmel frott aktar. Intom ġa ndaf minħabba l-kelma li għedtilkom. Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija…

 • Kompli aqra »

Alfie Evans imut fost it-talb u l-appoġġ ta’ ħafna

 • Ailing toddler Alfie Evans, whose plight has tugged at the world’s heartstrings throughout the past week, died in the early hours of Saturday morning after being removed from life support.

  In an April 28 Facebook post, Alfie’s father, Tom Evans, said: “My gladiator lay down his shield and gained his wings at 02:30…absolutely heartbroken. I love you my guy.”

  Just shy of two years old, Alfie had been in what physicians described as a “semi-vegetative state” due to a mysterious degenerative neurological condition that doctors at Alder Hey Children’s Hospital in Liverpool, England have not been able to properly diagnose…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ April

 • Is-Sibt tar-Raba’ Ġimgħa tal-Għid

  San Ġwann 14:7-14 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Kieku għaraftu lili, kontu tagħrfu wkoll lil Missieri. Minn issa ’l quddiem tagħrfuh, anzi diġà rajtuh”. Qallu Filippu: “Mulej, urina l-Missier, u jkun biżżejjed għalina”.

  Ġesù wieġeb: “Ili daqshekk magħkom, Filippu, u għadek ma għaraftnix? Min ra lili ra lill-Missier. Kif tgħidli: “Urina l-Missier”? …

 • Kompli aqra »

“Irridu nevanġelizzaw liż-żgħażagħ billi ngħinuhom jirrealizzaw li huma parti minn familja Kattolika” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa flimkien mal-parteċipanti tal-Konferenza Ewropea ta' Sant'Infanzja (CEME)


 • Homily by Archbishop Charles J. Scicluna
 • St Paul’s Cathedral, Mdina
  23rd April 2018

  It is very appropriate that we celebrate the votive mass of the conversion of the Apostle Paul in this cathedral dedicated to the same solemnity. We have a wonderful painting by Mattia Preti from the 17th century which tries to describe the moment on the way to Damascus which we heard Paul himself describing to the people towards the end of the book of The Acts of the Apostles…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jibqa’ dispost li jiltaqa’ mal-persuna anonima intervistata minn One News

 • Wara intervista ma’ persuna anonima li xxandret fuq One News, u li skont kif ġie rrappurtat, dak li għaddiet minnu jmur kontra t-tagħlim tal-Knisja, l-Arċisqof Charles J. Scicluna xtaq jiltaqa’ ma’ din il-persuna iżda din irrifjutat.

  L-Arċisqof offra li jiltaqa’ ma’ din il-persuna biex jisma’ mingħandha l-esperjenza tagħha, u biex jekk jirriżulta li kien hemm nuqqas min-naħa tal-Knisja jagħmel apoloġija. Dan minkejja li skont l-editur ta’ One News il-każ seħħ tmien snin ilu meta Mons…

 • Kompli aqra »