Arkivji mensili: Ġunju 2018

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Lulju 2018

 • Il‑Ħadd 1 ta’ Lulju 2018, fl‑9:45 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa li matulha jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti fil‑parroċċa ta’ Marija Addolorata, San Pawl il‑Baħar.

  L‑Erbgħa 11 ta’ Lulju, fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil‑festa ta’ San Benedittu, fil‑Monasteru ta’ San Pietru, l‑Imdina.

  Il‑Ġimgħa 13 ta’ Lulju, fis‑5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jinawgura ċentru tad‑duttrina fil‑parroċċa ta’ San Ġużepp, l‑Imsida…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Ġunju

 • San Mattew 8:5-17

  F’dak iż-żmien, Ġesù daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: “Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq”. Qallu Ġesù: “Niġi jien infejqu”. Qallu ċ-ċenturjun: “Sinjur, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss, u l-qaddej tiegħi jfiq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-setgħa ta’ ħaddieħor, u jien stess għandi suldati taħti; lil wieħed ngħidlu: “Mur!”, u jmur; lil ieħor ngħidlu: “Ejja!”, u jiġi; u lill-ilsir tiegħi ngħidlu: “Agħmel dan!”, u jagħmlu”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Ġunju

 • San Pietru u San Pawl, Appostli – Solennità

  San Mattew 16:13-19 

  F’dak iż-żmien: Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “In-nies min jgħidu li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti.”

  “Imma intom,” qalilhom, “intom min tgħidu li jien?” U qabeż Xmun Pietru u qallu: “Inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla ħaj.” U wieġbu Ġesù u qallu: “Imbierek int, Xmun, bin Ġona, għax mhux il-laħam u d-demm urewk min jien, imma Missieri li hu fis-smewwiet…

 • Kompli aqra »

Direttur ġdid għal Missio Malta

  • Il‑Kongregazzjoni għall‑Evanġelizzazzjoni tal‑Popli tas-Santa Sede ħatret lil Mons. Valentino Borg bħala direttur ġdid ta’ MISSIO Malta (l-Opri Missjunarji Pontifiċji) għall‑ħames snin li ġejjin (2018-2023).

   Il‑MISSIO għandu l‑għan li jgħin lill‑Papa fit‑tixrid tal‑ispirtu missjunarju fost il‑qassisin, reliġjużi, adulti u tfal u jinkoraġġixxi l‑għajnuna lill‑foqra permezz ta’ għajnuna finanzjarja għal proġetti f’pajjiżi tat‑Tielet Dinja. Il-MISSIO jieħu ħsieb ukoll ix‑xandir tal‑Kelma ta’ Alla f’dawk il‑pajjiżi li qatt ma ġew evanġelizzati…

 • Kompli aqra »

L-Isqfijiet Maltin jifirħu lill-Isqof-elett ta’ Darwin fl-Awstralja

 • L‑Arċisqof Charles J. Scicluna, l‑Isqof Mario Grech u l‑Isqof Awżiljarji‑elett Joseph Galea-Curmi jifirħu lil Rev. Charles Victor Emmanuel Gauci, għall‑ħatra mill‑Papa Franġisku ta’ Isqof tad‑Djoċesi ta’ Darwin fl‑Awstralja. L‑Arċidjoċesi ta’ Malta u d‑Djoċesi ta’ Għawdex jingħaqdu fit‑talb għall‑Isqof‑elett biex il‑Mulej jagħtih l‑għajnuna f’din il‑missjoni ġdida tiegħu.

  Rev. Charles Victor Emmanuel Gauci twieled f’Malta fil‑31 ta’ Marzu 1952 u flimkien mal‑ġenituri tiegħu emigra l‑Awstralja fl‑età ta’ 12‑il sena…

 • Kompli aqra »

Illum il-Papa jaħtar 14-il kardinal ġodda

 • Pope Francis will create 14 new cardinal from 11 countries during the Ordinary Public Consistory in Rome’s St Peter’s Basilica Thursday evening, June 28.  

  The Pope first announced the names of the new cardinals on Sunday, May 20, following his midday “Regina Coeli” prayer and blessing in St Peter’s Square.   

  The cardinals-designate are from Bolivia, Iraq, Italy, Japan, Pakistan, Poland, Portugal, Peru, Madagascar, Mexico and Spain…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Ġunju

 • San Mattew 7:21-29 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Mhux kull min jgħidli: “Mulej, Mulej”, jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet! F’dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli: “Mulej, Mulej, mhux f’ismek ħabbarna aħna, u mhux f’ismek keċċejna x-xjaten u f’ismek għamilna ħafna mirakli?”. Imbagħad jien ngħidilhom: “Lilkom qatt ma kont nafkom! Warrbu minn quddiemi, intom li tagħmlu l-ħażen!”…

 • Kompli aqra »

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Lifeline

 • Aħna l‑Isqfijiet segwejna l‑ħidma diplomatika li wettaq b’suċċess il‑Gvern Malti fil‑jiem li għaddew biex tinstab soluzzjoni għall‑234 immigrant li jinsabu fuq il‑vapur Lifeline.

  Napprezzaw id‑deċiżjoni tal‑Gvern li jagħti permess lil dan il‑vapur biex jidħol f’Malta. Nifhmu li din ma kinitx ħidma ħafifa imma kien essenzjali li jsir dak kollu meħtieġ biex niggarantixxu li kull ħajja tiġi salvata. Minkejja ċ‑ċokon tagħna għal darba oħra pajjiżna għamel ġest kbir li nittamaw li pajjiżi wisq akbar minna jimitaw…

 • Kompli aqra »

Ftehim bejn il-Knisja u l-Gvern għal għajnuna lill-vittmi ta’ vjolenza domestika

 • Iffirmat ftehim ieħor bejn il-Gvern u l-Kummissjoni Ejjew Għandi fit-tmexxija tagħha tal-Programm Sebħ li joffri kenn lil nisa u t-tfal tagħhom li kienu vittmi ta’ vjolenza domestika. Il-Programm Sebħ jitmexxa minn Dar Qalb ta’ Ġesù ġewwa Santa Venera. 

  F’konferenza tal-aħbarijiet l-Erbgħa filgħodu, il-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon stqarr li l-Gvern qed ikompli jinvesti b’mod konkret, u hemm il-ħsieb li dan is-servizz jimxi għal dar oħra fiż-Żejtun, bil-possibilità li anke jiżdied in-numru ta’ residenti…

 • Kompli aqra »