Arkivji mensili: Settembru 2018

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Settembru

 • San Luqa 8:16-18 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Ħadd ma jixgħel musbieħ u jgħattih b’għatu jew iqiegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara, biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl. Għax ma hemm xejn moħbi li ma għadx jidher, u xejn ma hemm mistur li ma għadx jingħaraf u jinġieb għad-dawl.

  Mela oqogħdu attenti kif tisimgħu! Għax min għandu, jingħatalu; u min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li jaħseb li għandu”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 23 ta’ Settembru

 • Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

  San Mark 9:30-37 

  F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli tiegħu għaddew minn nofs il-Galilija, u ma ried li ħadd ikun jaf, għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: “Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh; u meta jkun maqtul, wara tlitt ijiem iqum mill-mewt”. Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem, u beżgħu jistaqsuh…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ Settembru

 • San Luqa 8: 4-15 

  F’dak iż-żmien, inġemgħet kotra kbira ta’ nies li kienu ġejjin lejn Ġesù minn kull belt, u hu qalilhom din il-parabbola: “Wieħed bidwi ħareġ jiżra’ ż-żerriegħa li kellu. Huwa u jiżra’, xi żerrigħat waqgħulu mal-mogħdija u ntrifsu, u l-għasafar tal-ajru naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat, u nibtu u nixfu, għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom…

 • Kompli aqra »

Solidarjetà – L-omelija tal-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza 2018

Quddiesa Pontifikali fil-festa nazzjonali ta' Jum l-Indipendenza

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

  Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  21 ta’ Settembru 2018

  Aħna l‑Maltin u l‑Għawdxin bir‑raġun niċċelebraw il‑Jum tal‑Indipendenza għaliex f’dan il‑jum fl‑1964 Malta twieldet bħala stat sovran u indipendenti fi ħdan il‑komunità tal‑ġnus. Kienet ħolma antika u t‑temma ta’ triq twila li kompliet isseħħ fis‑snin ta’ wara…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 21 ta’ Settembru

 • San Mattew, appostlu u evanġelista – Festa

  San Mattew 9:9-13 

  F’dak iż-żmien: Huwa u għaddej Ġesù ra wieħed bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi; kien jismu Mattew. “Ejja warajja”, qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li, kif qagħad għandu għall-mejda ma’ Ġesù u d-dixxipli tiegħu, rawh il-Fariżej, u qalu lid-dixxipli tiegħu: “Għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin l-Imgħallem tagħkom”? …

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 20 ta’ Settembru

 • San Luqa 7:36-50 

  F’dak iż-żmien, wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesù biex jiekol miegħu; Ġesù daħal għand il-Fariżew u qagħad għall-ikel. Issa fil-belt kien hemm midinba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew; ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejt ifuħ; u marret qagħdet warajh ħdejn riġlejh, tibki u xxarrablu riġlejh bi dmugħha u tixxuttahomlu b’xuxitha; imbagħad bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt ifuħ…

 • Kompli aqra »

Archbishop Scicluna: February Summit, From Words & Documents to Concrete Actions

Speaking to Journalists in Poznan, Pope’s Entrusted Abuse Investigator Reminds Pope St John Paul II’s Post-Synodal Exhortation ‘Pastores Dabo Vobis’ Has Urgent and Prophetic Value.

 • Archbishop Charles Scicluna says the Pope’s upcoming summit gathering the presidents of all the world’s bishops conferences on the topic of ‘protection of minors’ and vulnerable, an unprecedented move by any Pope, responds to the expectations of many to move from documents and words to actions. Speaking to journalists on Sept. 14, including Zenit, in Poznan, Poland, who were on the ground for the Plenary Assembly of the Council of European Bishops’ Conferences (CCEE) taking place, Sept…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 19 ta’ Settembru

 • San Luqa 7:31-35 

  F’dak iż-żmien, il-Mulej qal: “Ma’ min, mela, se nxebbahhom in-nies ta’ dan iż-żmien? Lil min jixbhu? Jixbhu lil qabda tfal bilqiegħda fil-pjazza, jgħajtu lil xulxin u jgħidu: “Daqqejnielkom il-flawt u ma żfintux, għannejnielkom għanja ta’ niket u ma ħabbattux fuq sidirkom!”. 

  Għax tassew, ġie Ġwanni l-Battista, la jiekol ħobż u lanqas jixrob inbid, u intom tgħidu li “għandu fih xitan”…

 • Kompli aqra »

Statwa ta’ San Ġorġ Preca għall-Parroċċa tas-Swatar

 • Is-sena 2018 se tibqa’ mfakkra fil-Parroċċa tas-Swatar mhux biss għaliex qed tiċċelebra l-10 snin mit-twaqqif tagħha mill-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona O.P., imma wkoll għaliex se tasal l-istatwa titulari tal-parroċċa.

  L-istatwa tfakkarna f’San Ġorġ Preca, l-ewwel qaddis Malti, fil-mument meta fl-24 ta’ Diċemrbu 1921 għamel l-ewwel purċissjoni bil-Bambin. Filfatt, il-Bambin li San Ġorġ se jkun qed iżomm f’idu huwa kopja fl-injam ta’ dak li kien uża San Ġorġ stess u li kien inħadem minn misssier l-iskultur il-Kav…

 • Kompli aqra »

L-Isqfijiet Ewropej jirringrazzjaw lill-miljuni ta’ voluntiera Nsara

Plenary Assembly of European Catholic Bishops’ Conferences in Poznań, Poland

 • “Volunteer work involves millions of Christians in Europe and is a remarkable and pervasive activity, that can reach many poor and marginalized people living in our opulent societies, with a peculiar dynamism of love. […] We wish to express our closeness, encouraging support and gratitude to the Christians who engage in volunteer work, whether it is organized or spontaneous, structured or occasional.”

  It is with this feeling of gratitude for the army of volunteers who daily bear witness to Christian love, which was included in the Plenary Assembly’s Final Message, that the Presidents of European Catholic Bishops’ Conferences wrapped up their annual gathering…

 • Kompli aqra »