Arkivji mensili: Settembru 2018

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Settembru

 • San Luqa 9:1-6 

  F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ lit-Tnax madwaru u tahom qawwa u setgħa fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mard. U bagħathom ixandru s-Saltna ta’ Alla u jfejqu l-morda.

  U qalilhom: “Tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobż u lanqas flus, u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f’xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu…

 • Kompli aqra »

Rispett sħiħ lejn l-għalliema u qatt kompliċi ta’ inġustizzja

Messaġġ lill-istudenti mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni ta’ sena skolastika ġdida

 • Fil‑bidu ta’ sena skolastika ġdida nixtieq insellem u nawgura lill‑istudenti kollha.

  Insellmilkom fil‑bidu ta’ sena oħra ta’ tagħlim, ta’ attività u ta’ esperjenzi flimkien. Nawguralkom biex fix‑xogħol tagħkom l‑ewwel nett turu għaqal, intelliġenza, paċenzja, imma fl‑istess ħin turu spirtu ta’ solidarjetà bejnietkom.

  Ħudu ħsieb li tikbru fil‑ħbiberija ta’ bejnietkom; ħudu ħsieb li s‑sigħat tal‑lezzjonijiet ikunu mument ta’ formazzjoni fejn tikbru fl‑għaqal, fl‑għerf, imma wkoll fir‑rispett lejn xulxin, anke fir‑rispett lejn l‑għalliema tagħkom…

 • Kompli aqra »

Plexus 2018 – Highlights

A youth leader conference in response to Pope Francis' call to evangelisation

 • Plexus 2018 is an annual youth leader conference organised by the Malta Catholic Youth Network (MCYN). This year’s conference, entitled “With Jesus in the Peripheries”, focused on equipping local youth leaders to reach out to those individuals on the fringes of society. Watch the video below for highlights from the event.

 • During the conference a document was drafted summarising the challenges encountered by local youth leaders in bringing the Gospel to the peripheries, as well as a collective vision for the way forward…
 • Kompli aqra »

Fik ittamaw u inti ħlisthom

Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

  Is-Santwarju tal-Madonna, Mellieħa
  23 ta’ Settembru 2018

  Hemm iskrizzjoni antika u b’tifsira kbira aħna u deħlin fil-pjazza ta’ ħdejn is-Santwarju tal-Mellieħa. Tgħid hekk: “Fik ittamaw missirijietna; fik ittamaw, u inti ħlisthom.”

  Din is-sentenza hija meħuda minn Salm 22, wieħed mill-iktar salmi li jesprimi tbatija u karba, li jibda hekk: “Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?” (Salm 22:1)…

 • Kompli aqra »

Romanian bishops support the referendum on redefinition of family

 • Changing the definition of marriage as provided in the Constitution: it’s the purpose of a constitutional referendum that will take place in Romania on October 6-7 on an initiative of the Coalition for Families, an umbrella organization representing 30 NGOs in Romania, including Catholic organizations such as Catholic Action and the Family Association in Romania. The Catholic bishops of Romania have also expressed their full support to the initiative with an Exhortation to priests and Catholic faithful, which is also addressed to all people of good will, with an invitation to back the referendum…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Settembru

 • San Luqa 8:19-21 

  F’dak iż-żmien, ġew għal Ġesù ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla.

  Xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk”.Iżda hu weġibhom: “Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu”.

 • Kompli aqra »

Kif jixtieqna niftakruh San Ġorġ Preca?

Quddiesa fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-istatwa ta’ San Ġorġ Preca fil-Parroċċa tas-Swatar

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

  Il-Knisja Parrokkjali, is-Swatar
  23 ta’ Settembru 2018

  F’kitba tal-1947, Is-Salm ta’ Patri Franku, San Ġorġ Preca jdur lejn Alla, bħalma spiss kien iħobb jagħmel fit-talb personali u fil-kitbiet tiegħu, u jesklama li min jagħraf lil Alla, il-qalb tiegħu tgħum f’baħar ta’ paċi…

 • Kompli aqra »

Pope remembers Lithuanian freedom fighters and victims of occupations


 • Pope Francis on Sunday ended his two-day apostolic visit to Lithuania with a visit to the KGB Museum in Vilnius where he decried the suffering brought about by complete domination and unrestrained ambition during three occupations. Following the collapse of the Russian and Prussian monarchies at the end of the World War I, Lithuania, Latvia and Estonia declared their independence in 1918…
 • Kompli aqra »

The Nun

 • ****

  Direttur:          Colin Hardy

  Atturi:              Demiàn Bichir, Taissa Fermiga, Jonas Bioquet, Bonnie Aarons, Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Jonny Coyne, Mark Steger u Claudio Charles Schneider

  Ħin tal-Film:    96 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      18 

  Fl-1952, ġewwa r-Rumanija, żewġ sorijiet fil-Monasteru Carta, jiġu attakkati minn preżenza inviżibbli…

 • Kompli aqra »

Komunjoni u Missjoni: Fil-qalba tal-ħajja tal-parroċċa

Quddiesa f'għeluq it-53 sena mit-twaqqif tal-parroċċa

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

   Il-Knisja Parrokkjali, San Ġwann
  21 ta’ Settembru 2018

  Hemm żewġ kelmiet li juru tajjeb x’għandha tkun il-ħajja tal-Knisja u għalhekk li għandhom ikunu fil-qalba tal-ħajja tal-parroċċa: komunjoni u missjoni. Nixtieq li naħsbu ftit fuq x’ifissru dawn iż-żewġ kelmiet fl-okkażjoni sabiħa tat-53 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa ta’ San Ġwann…

 • Kompli aqra »