Arkivji mensili: Ottubru 2018

Is-Sinodu fuq iż-Żgħażagħ: X’jgħid id-dokument finali?

 • On Saturday afternoon, the Final Document of the XV Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops consisting of 3 parts, 12 chapters, 167 paragraphs and 60 pages is approved in the Synod Hall.

   

 • The text was received with applause, Cardinal da Rocha said. It is “the result of real teamwork” on the part of the Synod Fathers, together with other Synod participants and “the young people in a particular way”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 28 ta’ Ottubru

 • It-Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

  San Mark 10:46-52 

  F’dak iż–żmien, waqt li Ġesù kien ħiereġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma’ kotra kbira ta’ nies, kien hemm wieħed tallab agħma, jismu Bartimew, bin Timew, bilqiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan, meta sama’ li kien Ġesù ta’ Nazaret, qabad jgħajjat u jgħid: “Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni!”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Ottubru

 • San Luqa 13:1-9

  F’dak iż-żmien, ġew xi wħud għand Ġesù u qalulu b’dawk il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesù qabad u qalilhom: “Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-tmintax-il ruħ li fuqhom waqa’ t-torri ta’ Silwam u qatilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta’ Ġerusalemm? …

 • Kompli aqra »

L-24 jum tas-Sinodu: Is-Sinodalità u l-iskandli ta’ abbuż

 • The Synod Fathers and auditors did a 6 kilometer pilgrimage today from Monte Mario to St Peter’s. At St Peter’s, Archbishop Rino Fisichella, President of the Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelisation, presided at Mass.  The Holy Father was also present.

  Synodality

  Archbishop Hector Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M., from Peru said that the Synod was an experience of great cooperation and that the Church’s understanding of synodality has been developed…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Ottubru

 • San Luqa 12:54-59 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies: “Meta taraw sħaba tielgħa mill-Punent, malajr tgħidu li tkun ġejja x-xita; u hekk jiġri. U meta jonfoħ ir-riħ isfel, tgħidu li sħana se tagħmel; u tagħmel tassew. Uċuħ b’oħra, tafu taqraw wiċċ is-sema, u wiċċ l-art ukoll; mela ż-żmien ta’ issa kif ma tafux tfissruh? U għala ma tiġġudikawx intom stess x’inhu s-sewwa? …

 • Kompli aqra »

Mons. Prof. Tomáš Halík il-mistieden ewlieni ta’ Discern Annual Lecture 2018

  • In a time of rapid social and cultural change there could hardly be a more opportune moment for identifying the signs of the secular culture. Templeton Prize winner, Mgr Prof. Tomáš Halík, will discuss the theme of ‘Reading the Signs of the Secular Culture’ during the 2018 Discern Annual Lecture which will be held on Tuesday, 6th November 2018, at The Old Refectory of the Archbishop’s Curia in Floriana, at 7 p.m…

 • Kompli aqra »

Tista’ toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret?

Omelija fil-festa ta' Ġesù Nazzarenu

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

   

 • Knisja Ġesù Nazzarenu, iż-Żejtun
  20 ta’ Ottubru 2018

   

 • Fl-Evanġelju ta’ San Ġwann, fl-ewwel kapitlu, insibu dik il-mistoqsija li qisha ta’ introduzzjoni għal dak li ġej aktar tard, li Natanjel jagħmel meta d-dixxiplu Filippu mar jgħidlu: Sibna lil dak li fuqu kitbu Mosè u l-profeti, Ġesù ta’ Nazaret…

 • Kompli aqra »

It-23 jum tas-Sinodu: Alla huwa kunċett astratt għaż-żgħażagħ

 • On Wednesday the Synod Fathers discussed the draft of the final document of the Synod of Bishops on Young People, the Faith and Vocational Discernment. A letter to young people, from the Synod, was also read out in the General Assembly. It is expected that the letter will be read at the closing Mass of the Synod on Sunday, 28 October…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Ottubru

 • San Luqa 12:49-53 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad! Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ!

  Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-firda; għax mil-lum ’il quddiem ħamsa minn nies f’dar waħda jkunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta; jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-omm kontra l-bint u l-bint kontra l-omm, omm ir-raġel kontra mart binha u mart l-iben kontra omm żewġha”…

 • Kompli aqra »