Arkivji mensili: Ottubru 2018

It-22 jum tas-Sinodu: L-irwol taż-żgħażagħ fil-Knisja

 • The draft of the final document was presented to the Synod Fathers on Tuesday morning and was greeted with a long round of applause, Dr Paolo Ruffini Prefect of the Vatican Dicastery for Communication said. On Wednesday, the Synod Fathers will put forward proposals for integration into the final document. Dr Ruffini said that the document is different to the working document, the Instrumentun Laboris, but reflects many of the issues that were outlined in that document…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Ottubru

 • San Luqa 12:39-48 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun jaf xħin ikun ġej il-ħalliel ma kienx se jħalli min jinfidlu l-ħajt ta’ daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem”. Qallu Pietru: “Mulej, din il-parabbola qiegħed tgħidha għalina, jew għal kulħadd?”…

 • Kompli aqra »

Kummissjoni Ekumenika Djoċesana 2018-2022

 • L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ġedded il‑ħidma tal‑Kummissjoni Ekumenika Djoċesana għall-erba’ snin li ġejjin (2018-2022) bil‑ħatra ta’ membri ġodda.  Dan filwaqt li kkonferma l‑membri li diġà kienu parti mill‑kummissjoni.

  L‑irwol tal‑Kummissjoni Ekumenika huwa li tgħin lill‑Knisja fir‑relazzjonijiet ma’ Nsara ta’ Knejjes oħra, trawwem kuxjenza ekumenika fost il‑Kattoliċi u tħeġġeġ għat‑talb għall‑għaqda fost l‑Insara.

  Mons. Prof. Hector Scerri ġie kkonfermat bħala president tal‑kummissjoni…

 • Kompli aqra »

Ritratti: L-Isqof Awżiljarju jamministra s-Sagrament tal-Griżma f’Marsaxlokk, il-Baħrija u l-Gudja

Goosebumps 2: Haunted Halloween

 •  ***

  Direttur:          Ari Sandel

  Atturi:              Wendi McLendon-Covey, Madision Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Chris Parnell, Ken Jeong, Jack Black, Mick Wingert, Bryce Cass, Peyton Wich u Kendrick Cross

  Ħin tal-Film:    90 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 PG

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      PG

  Sarah Quinn, teenager, tgħix m’ommha Kathy u ħuha Sonny f’Wardenclyffe, ġewwa New York…

 • Kompli aqra »

First Man

 • ****

  Direttur:          Damien Chazella

  Atturi:              Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Pablo Scheiber, Ethan Embry, Kyle Chandler, Corey Stoll u Chistopher Abbot

  Ħin tal-film:     141 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                             12A

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                                  12

  Fl-1961, Neil Armstrong test pilot ċivili man-NASA, jiġi mwaqqaf temporanjament minn xogħolu wara numru ta’ attentati fuq it-titjiriet X-15…

 • Kompli aqra »

Pellegrini Franċiżi jinteressaw ruħhom fil-ħidma tal-Knisja f’Malta

 • Il-Ġimgħa, 19 ta Ottubru 2018, grupp ta’ madwar 25 pellegrin mid-Djoċesi ta’ Montauban fi Franza, żaru l-Kurja tal-Arċisqof għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u wara ltaqgħu mal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. Huma kellhom ukoll l-opportunità jifhmu r-realtà pastorali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta u l-ħidma li ssir mill-Knisja fis-soċjetà.

   

 • Kompli aqra »

Il-21 jum tas-Sinodu: Għandna nitolbu maħfra

 • The Synod Fathers had Monday off while the first draft of the Synod document was being finalised. This draft will be presented at the General Assembly on Tuesday morning. The draft will be debated on Tuesday and Wednesday. On Thursday the Synod Fathers will have a day off while a final draft is being prepared. On Friday the General Assembly will meet to elect a new Council for the Synod and, on Saturday, the final document will be presented to the bishops…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Ottubru

 • San Luqa 12:35-38 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Żommu ġenbejkom imħażżma u l-imsiebaħ tagħkom mixgħula; kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ, biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnufih.

  Henjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jishru! Tassew ngħidilkom, li hu jitħażżem, iqegħedhom madwar il-mejda, u jgħaddi quddiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sahra, jew tat-tielet, u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, henjin huma!”

 • Kompli aqra »

Festa ta’ San Ġwanni Pawlu II

 • Saint John Paul II is perhaps one of the most well-known pontiffs in recent history, and is most remembered for his charismatic nature, his love of youth and his world travels, along with his role in the fall of communism in Europe during his 27-year papacy.

  Karol Józef Wojtyla, known as John Paul II since his October 1978 election to the papacy, was born in the Polish town of Wadowice, a small city 50 kilometers from Krakow, on May 18, 1920…

 • Kompli aqra »