Arkivji mensili: April 2019

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ April

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Atti 4, 32-37
  Salm: 92 (93), 1ab.1ċ-2.5

  L-Evanġelju: Ġw 3, 7b-15

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu: “La tistagħġibx jekk jiena għedtlek li jeħtiġilkom titwieldu mill-ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ; tisma’ ħossu, imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu”. “Kif qatt jista’ jkun dan?”, raġa’ qallu Nikodemu…

 • Kompli aqra »

Il-knejjes Kattoliċi fi Sri Lanka jwaqqfu l-quddies indefinittivament

 • A week after terrorist attacks hit churches and luxury hotels in Sri Lanka, Catholic churches are shuttered for Divine Mercy Sunday.

  “Catholic leaders canceled Sunday Masses indefinitely across Sri Lanka and officials urged Muslims to stay home for Friday prayers in an extraordinary call by the clergy to curtail worship as fear of more attacks plagued the island nation after the deadly suicide bombings on Easter,” the Associated Press reported…

 • Kompli aqra »

Il-ħniena li tfejjaqna – L-Arċisqof fil-festa tal-Ħniena Divina

Quddiesa fil-festa tal-Ħniena Divina

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Is-Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa

  28 ta’ April 2019

  Fil-Ktieb tal-Apokalissi l-awtur iħoss xi ħadd li jmissu: “Ressaq idu l-leminija fuqi u qalli: ‘Tibżax; jiena hu l-Ewwel u l-Aħħar, jiena l-Ħaj, jiena kont mejjet, u ara, issa jiena ħaj għal dejjem ta’ dejjem’” (Apok 1, 17-18)…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ April

 • Santa Katerina ta’ Siena, verġni, duttur tal-Knisja u patruna tal-Ewropa – Festa Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: 1 Ġw 1:5-2:2
  Salm: 102, 1-4.8-9.13-14.17-18

  L-Evanġelju: Mt 11:25-30

 • F’dak iż-żmien: Ġesù qabad u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, talli inti, dawn il-ħwejjeġ, ħbejthom lil min hu għaref u lil min jifhem, u għarrafthom lil min hu ċkejken…

 • Kompli aqra »

Filmat: Mumenti mill-Ordinazzjoni Presbiterali 2019

 •  

 • Is-Sibt, 27 ta’ April 2019, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ordna erba’ saċerdoti ġodda fl-Arċidjoċesi ta’ Malta. Dawn huma: Dun Peter Ellul mill‑Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il‑Belt Valletta, Dun Jean Gové mill‑Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s‑Sema, il‑Mosta, Dun Aayrton Ray Muscat mill‑Parroċċa ta’ Santa Luċija, l‑Imtarfa, u Dun Matthew Pulis mill‑Parroċċa tal‑Familja Mqaddsa, l‑Iklin.

  Agħfas hawn biex taqra l-omelija tal-Arċisqof…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 28 ta’ April

 • It-Tieni Ħadd tal-Għid/Ħadd tal-Ħniena Divina
  Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Atti 5, 12-16
  Salm: 117 (118), 2-4.22-24.25-27a
  It-Tieni Qari: Apok 1, 9-11a.12-13.17-19

  L-Evanġelju: Ġw 20, 19-31

 • Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu…

 • Kompli aqra »

“Agħtu ħajjitkom biex il‑ferħ tagħkom fil‑Mulej ma jonqosx” – L-Arċisqof lill-erba’ saċerdoti ġodda

Quddiesa tal-Ordinazzjoni Presbiterali

 • 
 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

  27 ta’ April 2019
 •  
  “Dan huwa l‑jum li għamel il‑Mulej, ħa nifirħu u nithennew fih! Hallelujah” (S 118:24).

  Għal dawn l‑aħħar ġranet, li fil‑liturġija tal‑Knisja huma bħal jum wieħed, irrepetejna l‑kliem tas‑Salm 118 vers 24…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ April

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Atti 4, 13-21
  Salm: 117 (118), 1 u 14-15.16ab-18.19-21

  L-Evanġelju: Mk 16, 9-15

 • Wara li qam mill-mewt filgħodu kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa Ġesù deher l-ewwel lil Marija ta’ Magdala, li minnha kien keċċa seba’xjaten. Din marret tħabbar kollox lil sħabu, li kienu qalbhom sewda u jibku. Imma dawn, meta semgħuha tgħid li hu kien ħaj u li ratu, ma emmnuhiex…

 • Kompli aqra »

Knisja Ħajja

Stqarrija mill-Kummissjoni Dottrinali

 • Il‑Kummissjoni Dottrinali tal‑Konferenza Episkopali Maltija tixtieq tintroduċi ruħha lill‑Insara ta’ Malta u Għawdex, u lil kull bniedem ta’ rieda tajba.

  Il‑Kummissjoni tgħin lill‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex biex ixandru u jħarsu tajjeb it‑tagħlim ġenwin tal‑fidi Kattolika. Il‑Kummissjoni ġġib ’il quddiem ir‑riflessjoni teoloġika fil‑gżejjer tagħna. Għal dan il‑għan, hija tikkollabora ma’ istituzzjonijiet akkademiċi lokali u barranin, u ma’ esperti oħra…

 • Kompli aqra »