Arkivji mensili: Mejju 2019

Programm ta’ mentoring għaż-żgħażagħ bla dar f’Malta

Over 20 organisations come together for the Mentor Power seminar

 • A mentoring programme to assist young homeless persons was launched. The Erasmus+ EU Funded programme will help these vulnerable persons in discovering more about themselves and their environment to follow a path of higher achievement and stability. The programme was launched under the title “Mentor Power” in the form of a handbook and training manual. Together these tools will be used by the Salesians in a pilot programme aimed at reintegrating young persons back into the community…

 • Kompli aqra »

Breakthrough

 • BREAKTHROUGH                                      ****

  Direttur:          Roxann Dawson

  Atturi:              Chrissy Metz, Josh Lucas, Topher Grace, Mike Colter, Marcel Ruiz, Sam Trammel u  Dennis Haysbert

  Ħin tal-Film:    116 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 12A

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      12A

  John Smith, ġuvnott ta’ erbatax-il sena, hu l-iben adottat ta’ Brian u Joyce Smith…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Mejju

 • Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija – Festa
  Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Sof 3: 14-18
  Salm: Is 12, 2-6

  L-Evanġelju: Lq 1: 39-56

 • F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn il-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet ’il Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fi ħdanha, u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! …

 • Kompli aqra »

Omelija fl-anniversarju tat-twelid ta’ San Piju ta’ Pietralcina

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

 • Knisja Parrokkjali tat-Trinità, il-Marsa

  27 ta’ Mejju 2019

  Franġisku hu isem li jfakkarna f’qaddisin speċjali fil-Knisja u fil-Papa preżenti.  Franġisku kien l-isem ta’ Padre Pio qabel daħal il-kunvent ta’ sittax-il sena biex jissieħeb mal-Patrijiet Kapuċċini.

  Aħna u niċċelebraw illum l-anniversarju (il-132 sena) tat-twelid tiegħu, tajjeb inħarsu lejn dan il-bniedem importanti fl-istorja reliġjuża Taljana imma wkoll dinjija…

 • Kompli aqra »

Viżta Pastorali tal-Isqof Awżiljarju fil-parroċċa ta’ Ħal Għargħur

 • Il-Ħamis, 30 Mejju 2019, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ser jibda l-viżta pastorali fil-parroċċa ta’ San Bartilmew f’Ħal Għargħur, fejn se jiltaqa’ mat-tfal u l-ġenituri tagħhom u l-katekisti, mal-operaturi pastorali u mal-komunità tal-patrijiet u s-sorijiet Franġiskani. L-Isqof se jbierek ukoll għand xi familji bħala parti mill-programm tal-parroċċa għat-tberik tal-Għid. Il-Viżta Pastorali tintemm il-Ħadd, 2 ta’ Ġunju 2019.

  Hawn taħt tista’ taqra l-messaġġ tal-Isqof Galea-Curmi lill-parruċċani ta’ Ħal Għargħur…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Mejju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Atti 18, 1-8
  Salm: 97 (98), 1.2-3ab.3ċd-4

  L-Evanġelju: Ġw 16, 16-20

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Ftit ieħor u ma tarawnix aktar; imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni”. Għalhekk xi wħud mid-dixxipli tiegħu bdew jgħidu bejniethom: “X’ifisser dan li qiegħed jgħid: “Ftit ieħor u ma tarawnix aktar; imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni”, u li: “Jiena sejjer għand il-Missier”?”…

 • Kompli aqra »

“Fejn ikun hemm Ġesù aħna nkunu protetti'” – L-Arċisqof

Quddiesa li tinkludi s-Sagrament tal-Magħmudija

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara

  13 ta’ Mejju 2019

  X’qed jipprova jgħidilna Ġesù fil-kliem sabiħ li qralna l-kappillan Fr Charlon? Intom tafu x’jiġifieri ‘ħalliel’? Ħalliel jiġi u jisraq xi ħaġa li mhijiex tiegħu. Pereżempju, min jieħu ħsieb id-dar tagħkom? Il-mamà u l-papà, hux? …

 • Kompli aqra »

Il-Papa: Is-salvazzjoni ma tinxtarax, is-salvazzjoni hi rigal

 • At his General Audience on Wednesday the Pope led the faithful on a new journey. Leaving behind his continuing catechesis on the Our Father, Pope Francis began a new cycle focusing on the Acts of the Apostles.

  The Word and the Spirit

  The Pontiff explained how this book speaks about the spread of the Good News and shows us the wonderful bond between the proclamation of the Gospel and the Holy Spirit who gives power to this witness of faith…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Mejju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Atti 17, 15.22 – 18, 1
  Salm: 148, 1-2.11-12ab.12ċ-13a.13bċd-14

  L-Evanġelju: Ġw 16, 12-15

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom.

  Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni…

 • Kompli aqra »