Arkivji mensili: Novembru 2019

Il-Kardinal Tarcisio Bertone jiltaqa’ mal-iSpeaker Anġlu Farrugia

Cardinal Tarcisio Bertone, former Secretary of State of the Holy See, paid a courtesy call to Speaker Anġlu Farrugia on 29 November 2019.

During the courtesy visit, Speaker Farrugia referred to the excellent and cordial relations that exist between Malta and the Holy See. He mentioned the recent formation of a Parliamentary Friendship Group with the purpose of enhancing Malta’s relations with the Holy See… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Novembru

Sant’Andrija, Appostlu – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 10: 9-18
Salm: 18, 2-5

L-Evanġelju: Mt 4: 18-22

F’dak iż-żmien: Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, Ġesù lemaħ żewġ aħwa, Xmun, jgħidulu Pietru, u Indrì ħuh, qegħdin ikalaw ix-xbiek il-baħar, għax kienu sajjieda. U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin”.

U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Diċembru 2019

Il-Ħadd 1 ta’ Diċembru, fl-4:30pm, l-Arċisqof Charles J. Scicluna jamministra s-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija.

L-Erbgħa 4 ta’ Diċembru, fis-6:00pm, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja tal-Madonna ta’ Loreto, il-Gudja, li matulha jinawgura l-pavimentar il-ġdid tal-irħam.

Il-Ġimgħa 6 ta’ Diċembru, fid-9:00am, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-istudenti tal-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti, fil-bidu tal-kampanja ‘Milied Flimkien’, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Dan 7, 2-14
Salm: Dan 3, 75.76.77.78.79.80.81

L-Evanġelju: Lq 21, 29-33

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Ħarsu lejn is-siġra tat-tin u s-siġar l-oħra. Malli tarawhom jarmu, intom stess tintebħu li s-sajf diġà fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu afu li s-Saltna ta’ Alla hi fil-qrib.

Tassew ngħidilkom, li ma jgħaddix dan in-nisel sa ma jiġri dan kollu… Kompli aqra »

Avviż

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Novembru 2019, il-Kurja tal-Arċisqof inkluż l-Uffiċċju Żwiġijiet u l-Uffiċċji tal-Caritas, il-Furjana, u t-Tribunal Ekkleżjastiku, il-Belt Valletta, ser ikunu magħluqa minħabba rtir għall-impjegati bi tħejjija għall-Avvent. L-uffiċċji tal-Caritas jerġgħu jiftħu fil-5pm. Kompli aqra »

Frozen 2

****

Diretturi:         Chris Buck u Jennifer Lee

Ilħna:               Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad, Sterling K. Brown, Evan Rachel  Wood, Alfred Molina, Martha Plimpton, Jason Ritter u Rachel Matthews

Ħin tal-Film:    103 min

Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                             U

KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                                  PG

Ir-Re Runeard, fundatur u l-ewwel re ta’  Arendelle,  stabbilixxa trattat mat-tribù ta’ Northuldra billi bnielhom diga fit-territorju tagħhom magħruf bħala: The Enchanted Forest… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Dan 6, 12-28
Salm: Dan 3, 68.69.70.71.72.73.74

L-Evanġelju: Lq 21, 20-28

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Meta mbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kullimkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħa jaħarbu mbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-Lhudija u jitbiegħdu minnha dawk li jkunu ġo nofsha, u ma jerġgħux lura fiha dawk li jkunu fir-raba’; għax dawk ikunu jiem il-kastig li fihom iseħħ kulma hemm miktub… Kompli aqra »

Filmat: 138 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

138 persuna temmew b’suċċess wieħed mill‑14‑il kors li ġew offruti matul l‑aħħar sena akkademika mill‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien ma’ entitajiet oħra tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Iċ‑ċerimonja annwali tal‑gradwazzjoni saret nhar it‑Tlieta, 26 ta’ Novembru 2019, fil‑knisja tas‑Salib Imqaddes, il‑Furjana, u tmexxiet mill‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi. Iċ‑ċerimonja bdiet b’Quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla u wara saret il‑preżentazzjoni taċ‑ċertifikati.

Il‑korsijiet li temmew il‑parteċipanti kienu fl‑oqsma tal‑familja, it-teoloġija, l‑istorja tal‑Knisja f’Malta, il‑kura pastorali fl‑iskejjel, id‑dimensjoni spiritwali fil‑kura tas‑saħħa, l‑għeruq tal‑fidi nisranija fil‑Ġudaiżmu, il‑ħidma mal‑adolexxenti u ż‑żgħażagħ, l‑istudji fl‑ispiritwalità Franġiskana, Karmelitana, Injazjana u l‑Akkumpanjament Spiritwali… Kompli aqra »

Il-Papa jibgħat il-kondoljanzi tiegħu lill-vittmi tat-terremot tal-Albanija

Survivors of the earthquake in Albania in a temporary shelter in the city of Durres  (ANSA)

On behalf of Pope Francis, the Cardinal Secretary of State, Pietro Parolin, sends a telegram of condolence to victims of Tuesday’s earthquake in Albania.

Pope Francis has sent his “heartfelt condolences” to survivors of the earthquake that struck Albania early Tuesday morning.

In a telegram addressed to the Ilir Meta, the president of Albania, the Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin says the Holy Father is praying for the souls of those who died in the disaster, and “assures the injured and all those affected by this disaster of his closeness in prayer”… Kompli aqra »