Arkivji mensili: April 2020

Ibqa’ magħna, Mulej – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Għid

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Minn Ġerusalemm għal Għemmaws kien hemm madwar ħdax-il kilometru. Imma ma kienx it-tul tal-mixja – kemm se jdumu mexjin – li kien qed itaqqal il-qalb ta’ dawn iż-żewġ dixxipli ta’ Ġesù. Kienet l-esperjenza trawmatika li għaddew minnha meta raw lil Ġesù, li fih qiegħdu t-tama tagħhom, jispiċċa fix-xejn. Meta Ġesù għadda mill-passjoni u l-mewt, imbagħad għalihom kien spiċċa kollox. Għalhekk kienu diżappuntati, mimlijin dwejjaq u diżillużi… Kompli aqra »

Il-Mulej mhux se jitlaqna weħidna – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Għid

  Il-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan ir-rakkont straordinarju mill-kapitlu 24 ta’ San Luqa jiġbor fih esperjenza li aħna niċċelebraw kull nhar ta’ Ħadd bħala komunità Nisranija. Kull nhar ta’ Ħadd il-Mulej jissieħeb magħna fil-pellegrinaġġ ta’ din il-ħajja, jispjegalna l-Iskrittura u aħna nagħrfuh fil-qsim tal-ħobż.

Nixtieq noffri llum bħala riflessjoni spirata minn dan l-Evanġelju sabiħ, l-Evanġelju tad-dixxipli ta’ Għemmaws, tliet riflessjonijiet. Id-dixxipli ta’ Għemmaws dakinhar tal-Għid il-kbir, dakinhar ta’ jum il-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù, kienu semgħu l-aħbar li l-katavru tiegħu ma nstabx u li n-nisa kienu deherilhom xi anġlu li qalulhom li l-Mulej huwa ħaj… Kompli aqra »

Quddies tal-Ħadd – 26 t’April

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Quddiesa bil-Malti mill-Knisja ta’ San Franġisk il-Ħamrun fid-9:30am

Quddiesa bl-Ingliż mill-Knisja ta’ San Franġisk t’Assisi l-Ħamrun fl-10:30am

Quddiesa bil-Malti mill-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata f’Ħal Balzan fil-11:30am

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija… Kompli aqra »

Ittra mill-Papa Franġisku għax-xahar ta’ Mejju 2020

Ittra indirizzata lil dawk kollha li jemmnu

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti,

Qed joqrob issa x-xahar ta’ Mejju, li fih il-poplu ta’ Alla jesprimi b’qawwa partikulari l-imħabba u l-qima tiegħu lejn il-Verġni Marija. Hija tradizzjoni li f’dan ix-xahar nitolbu r-Rużarju d-dar, fil-familja. Din tad-dar hi dimensjoni li r-restrizzjonijiet tal-pandemija “ġagħluna” nagħtuha iktar valur, anki mill-perspettiva spiritwali.

Għalhekk ħsibt li nipproponi lil kulħadd li niskopru mill-ġdid il-ġmiel li nitolbu r-Rużarju d-dar fix-xahar ta’ Mejju… Kompli aqra »

Quddiesa għaż-Żgħażagħ – 25 t’April, 7pm

It-Tielet Ħadd tal-Għid

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians

♫ Great Things – Phil Wickham ♫

Come let us worship our King
Come let us bow at His feet
He has done great things
See what our Saviour has done
See how His love overcomes
He has done great things
He has done great things

Oh, hero of Heaven, You conquered the grave
You free every captive and break every chain
Oh God, You have done great things

We dance in Your freedom, awakened to life
Oh Jesus, our Saviour, Your name lifted high
Oh God, You have done great things

You’ve been faithful through every storm
You’ll be faithful forevermore
You have done great things
And I know You will do it again
For Your promise is “Yes and amen”
You will do great things
God, You do great things

Oh, hero of Heaven, You conquered the grave
You free every captive and break every chain
Oh God, You have done great things

We dance in Your freedom, awakened to life
Oh Jesus, our Saviour, Your name lifted high
Oh God, You have done great things

Hallelujah God, above it all
Hallelujah God, unshakable
Hallelujah, You have done great things

Qari I

Ma setax ikun li Ġesù jinżamm fl-irbit tal-mewt… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 26 ta’ April

It-Tielet Ħadd tal-Għid
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 2, 14.22-33
Salm: 15 (16) 1-2a.5.7-8.9-10.11
It-Tieni Qari: 1 Piet 1, 17-21

L-Evanġelju: Lq 24, 13-35

Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws, xi sittin stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa’ miexi magħhom… Kompli aqra »

Il-pandemija m’għandhiex tkun skuża biex tħalli bnedmin imutu fil-Baħar Mediterran – COMECE

COMECE titlob lill-UE u l-istati membri tagħha għal rispons komuni fil-konfront ta' migrazzjoni sfurzata

Fr Manuel Barrios Preto, COMECE Genereal Secretary

“The pandemic should not be an excuse to let human beings die in the Mediterranean Sea”, states COMECE General Secretary, Fr Manuel Barrios Prieto. Referring to the many migrants who were not promptly and safely disembarked at the closest EU port over the last days, COMECE calls for “a predictable solidarity mechanism agreed among EU member states” Kompli aqra »

Talba lil San Publiju

San Publiju,

Prinċep tal-gżira ta’ Malta u patrun tagħha,
agħtina il-grazzja li aħna nimitawk fil-qalb kbira u ġeneruża tiegħek,
li aħna niltaqgħu ma’ Ġesù fil-qawwa tiegħu li jfejjaq,
b’mod speċjali f’dawn iż-żminijiet meta aħna fil-periklu tal-mard kontaġġjuż u qerriedi.

Nitolbuk tinterċedi għalina biex ngħarfu nieħdu ħsieb xulxin,
inħobbu ’l xulxin u biex nagħrfu niftħu qalbna għal kulħadd,
hu min hu,
kemm dawk li jgħixu fostna,
kemm dawk li jinsabu fl-ibħra ta’ madwarna fil-periklu, jixxennqu u jitkarrbu għall-għajnuna tagħna… Kompli aqra »

Quddies tas-Sibt – 25 t’April

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fid-9:30am

Segwi l-qari tal-Quddiesa tas-Sibt hawnhekk.

Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt fis-7pm

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija… Kompli aqra »