Arkivji mensili: Jannar 2022

Biex jitnaqqsu l-firdiet u l-piki ta’ bejnietna

Id-dokument ‘Yahad’, imħejji mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, hu mudell ta’ kif nistgħu ngħixu aħjar flimkien bħala soċjetà billi jitnaqqsu l-firdiet u l-piki ta’ bejnietna – li jistgħu jkunu marbuta ma’ politka partiġġjana, twemmin reliġjuż, futbol, każini tal-banda, familja – kif ukoll jiddewwew il-ġrieħi li ġġarrbu fil-passat.

Bl-Ebrajk, il-kelma ‘yahad’ tirreferi għas‑sens ta’ għaqda u komunità, u l-għan ta’ dan id-dokument huwa li nirriflettu fuq kif nistgħu nsawru soċjetà li tippromwovi l‑ġid komuni u ttejjeb il‑benessri tal‑persuni, speċjalment dawk l‑aktar vulnerabbli. 

‘Yahad’ jorbot mal-proċess ta’ tiġdid ekkleżjali ‘Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed’ li qed jitwettaq bħalissa mill‑Knisja f’Malta, u li jenfasizza l‑bżonn ta’ ħidma għal rikonċiljazzjoni li tfejjaq id‑diversi ġrieħi tal‑poplu f’Malta… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 27 ta’ Jannar 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Sam 7:18-19,24-29
Salm: 131 (132):1-2,3-5,11,12,13-14

L-Evanġelju: Mark 4:21-25

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Jaqaw il-musbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt is-siegħ jew taħt is-sodda? Mhux fuq l-imnara jqegħduh? Għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma’, ħa jisma’!”. U qalilhom: “Oqogħdu attenti x’tisimgħu! … Kompli aqra »

In-Nunzju Appostoliku jtemm il-missjoni tiegħu f’Malta

L-Arċisqof Alessandro D’Errico ħabbar li se jtemm il-ħidma tiegħu bħala Nunzju Appostoliku tas-Santa Sede għal Malta. Mons D’Errico, li għandu 71 sena, se jirtira bl-età u jħalli Malta fix-xhur li ġejjin.

Huwa wassal din l-aħbar personalment lill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex waqt laqgħa tal-Konferenza Episkopali li saret il-bieraħ fin-Nunzjatura Appostolika f’Tal-Virtù, ir-Rabat.

L-Arċisqof D’Errico qal li kienu diversi r-raġunijiet li wassluh li jieħu din id-deċiżjoni li ilu jirrifletti dwarha għal dan l-aħħar żmien… Kompli aqra »

L-Insara madwar id-dinja jingħaqdu fit-talb għall-paċi fl-Ukrajna

Photo: Believers attend a liturgy at the Cathedral of the Resurrection of Christ in Kyiv, Ukraine 

As the threat of Russian troops invading Ukraine continues to rise, Catholics around the world are joining in prayer for peace in the Eastern European country on Wednesday. The special day of prayer was called for by Pope Francis after his Angelus address on 23 January.

Prayer marathon in the Greek Catholic Church

Heeding the Pope’s appeal, the Major Archbishop of the Ukrainian Greek Catholic Church, Sviatoslav Shevchuk, is leading a prayer marathon in which every Greek Catholic archeparchy and eparchy across the world is taking part… Kompli aqra »

Relikwa tal-Beatu Nazju Falzon esposta fil-Knisja ta’ Ġieżu fir-Rabat

  Il-Kappella ta’ San Ġużepp, fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù, ir-Rabat

Pittura tal-Beatu Nazju Falzon, fil‑Knisja ta’ Ġieżu, il‑Belt Valletta

Mil-lum ir-relikwa tal-Beatu Malti Nazju Falzon se tkun esposta għall-qima tal-pubbliku fil-Kappella ta’ San Ġużepp, fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani, ir-Rabat. Il-Beatu Nazju Falzon kien devot kbir ta’ San Ġużepp u se tkun hemm fl-Erbgħat ta’ San Ġużepp u anke matul il-jiem tal-Festa ta’ San Ġużepp. Se tibqa’ esposta sad-19 ta’ Marzu 2022… Kompli aqra »

San Ġużepp jgħallimna l-vera umanità li tindokra d-dinjità ta’ kull persuna – L-Arċisqof

Imniedi 'Il-ktieb ta’ San Ġużepp: ġabra ta’ studji'

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Nhar l-Erbgħa 26 ta’ Jannar saret it-tnedija ta’ Il-ktieb ta’ San Ġużepp: ġabra ta’ studji, fejn l-Arċisqof Charles Scicluna kien ippreżentat l-ewwel kopja tiegħu mill-editur Andrew Borg. Dan il-ktieb voluminuż hu riżultat ta’ snin ta’ kitba u riċerka minn grupp ta’ 21 persuna fosthom monsinjuri, kanonċi, reliġjużi u lajċi, li ħadmu flimkien ma’ Borg fuq dan il-qaddis li l-Iskrittura Mqaddsa titkellem ftit dwaru, iżda li skont l-editur innifsu kien figura ċentrali fil-Pjan ta’ Salvazzjoni tal-Bniedem, billi hu kien ir-raġel ta’ dik li ġabet fid-dinja lill-Iben il-Waħdieni ta’ Alla… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 26 ta’ Jannar 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Tim 1:1-8
Salm: 95:1-3,7-8a,10

L-Evanġelju: Lq 10:1-9

F’dak iż-żmien: Il-Mulej qabbad tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn tnejn qablu f’kull belt u post fejn kien sejjer hu. U qalilhom:

“Il-ħsad hu kbir, tassew, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela ’l sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru! Araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup… Kompli aqra »

Il-messaġġ tal-Papa f’Jum il-Komunikazzjoni: ‘Is-smigħ hu essenzjali għad-djalogu’

Pope Francis conversing with journalists – archive photo  (Vatican Media)

After focusing last year on seeing reality and conveying it to others, Pope Francis in his 2022 Message for the World Communications Day emphasized the quality of listening, which he said “is decisive in the grammar of communication and is a condition for genuine dialogue.”

The Pope noted that people are quickly losing the ability to listen to one another, while at the same time listening is undergoing new developments, especially due to new forms of communicating… Kompli aqra »