Arkivji mensili: Ottubru 2023

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Novembru 2023

Matul ix‑xahar ta’ Novembru, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra l‑quddies ta’ matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30am, tiġi ċċelebrata quddiesa li tixxandar fuq TVM, mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑rużarju li tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta…
  • Kompli aqra »

Il-Festa tal-Qaddisin Kollha u t-Tifkira tal-Mejtin Kollha

Seminarist se jirċievi l-Ministeru tal-Akkolitat

Għada l-Erbgħa, l-1 ta’ Novembru 2023, fis-6pm, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ser jiċċelebra quddiesa fil-Festa tal-Qaddisin Kollha, fil-Katidral ta’ San Pawl fl-Imdina. Waqt il-quddiesa seminarist se jirċievi l-Ministeru tal-Akkolitat.

Il-Ħamis, 2 ta’ Novembru, fid-9:30am, fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha, se ssir quddiesa fil-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena fiċ-Ċimiterju ta’ Ħaż-Żabbar, li se tixxandar fuq TVM, Knisja.mtNewsbook.com.mt. L-Insara huma mistiedna jitolbu wkoll għall-erwieħ kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi u bit-tama tal-qawmien mill-imwiet, biex bil-ħniena ta’ Alla jitnaddfu minn kull dnub… Kompli aqra »

Avviż

Nhar il-Ħamis, 2 u l-Ġimgħa, 3 ta’ Novembru 2023, il-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana, inkluż l-Uffiċċju Żwiġijiet; u t-Tribunal Ekkleżjastiku fil-Belt Valletta, ser ikunu magħluqa l-ġurnata kollha.

Il-Kurja terġa’ tiftaħ it-Tnejn, 6 ta’ Novembu 2023. Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 31 ta’ Ottubru 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 8:18-25
Salm: 125 (126):1-2ab,2ċd-3,4-5,6

L-Evanġelju: Lq 13:18-21

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Lil xiex tixbah is-Saltna ta’ Alla, u ma’ xiex se nxebbhuha? Tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żeragħha fil-ġnien tiegħu, u mbagħad kibret u saret siġra, u l-għasafar tal-ajru marru jbejtu fil-friegħi tagħha.”

U reġa’ qalilhom: “Ma’ xiex se nxebbahha s-Saltna ta’ Alla? … Kompli aqra »

Nagħmlu l-ġid dejjem – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Hemm sitt ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem; mela fihom ejjew biex titfejqu, u mhux is-Sibt!” (Lq 13:14). Din hija d-dikjarazzjoni li għamel il-kap tas-Sinagoga, u skont l-Evanġelju, għamilha “b’saħna fuqu”. Ir-raġuni kienet illi Ġesù kien għadu kif fejjaq mara li kienet ilha tmintax-il sena sħaħ marida u, minħabba l-mard tagħha, kienet ukoll milwija ħafna, lanqas kienet tista’ toqgħod dritta. 

X’naraw fl-attitudni ta’ Ġesù, mbagħad min-naħa l-oħra, tal-kap tas-Sinagoga? … Kompli aqra »

It-talba tal-Papa għall-paċi fid-dinja

"Dawwar ħarstek ħanina fuq il-familja umana, li nsiet it-triq tal-paċi"

Marija, ħares lejna!  Ninsabu hawn quddiemek. Inti Omm, taf x’inhuma t-toqol tagħna u l-ġrieħi tagħna. Inti, Reġina tal-Paċi, tbati magħna u għalina x’ħin tara lil uliedek għajjiena minħabba l-kunflitti, bid-dieqa f’qalbhom minħabba l-gwerer li qed ikissru d-dinja.

Siegħa ta’ dlam. Din hi siegħa ta’ dlam, Omm tagħna. U f’dis-siegħa ta’ dlam aħna nintilfu f’għajnejk ileqqu u nafdaw ruħna fil-qalb ħanina tiegħek, sensibbli għall-problemi tagħna.  … Kompli aqra »

Ir-rapport tas-Sinodu: Knisja li tinvolvi lil kulħadd u li hija viċin il-pjagi tad-dinja

The Synthesis Report at the conclusion of the 16th General Assembly of the Synod on Synodality is published. Looking ahead to the second session in 2024, the text offers reflections and proposals on topics such as the role of women and the laity, the ministry of bishops, priesthood and the diaconate, the importance of the poor and migrants, digital mission, ecumenism, and abuse.

Women and the laity, diaconate, ministry and magisterium, peace and the climate, the poor and migrants, ecumenism and identity, new languages and renewed structures, old and new missions (including the “digital” mission), listening to all and probing everything more deeply, even the most ‘controversial’ issues… Kompli aqra »

Il-Ġmiel tal-Imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tas-Sorijiet tal-Karita, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir tal-liġi?” (Mt 22:36). Din il-mistoqsija li għamlu lil Ġesù – kif smajna fl-Evanġelju llum – kienet fi żmien Ġesù mistoqsija li jagħmlu l-għorrief biex jagħżlu liema fost il-kmandamenti kien l-iktar wieħed importanti. Kellhom diversi liġijiet u kmandamenti – kien hemm ’l fuq minn 600, uħud jgħidulek x’għandek tagħmel u oħrajn x’m’għandekx tagħmel. U kienu jiddilettaw jagħmlu din id-diskussjoni biex jagħrfu liema hu l-kmandament l-iktar importanti… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Ottubru 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »