Arkivji mensili: Novembru 2023

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Dan 2:31-45
Salm: Dan 3:57.58.59.60.61

L-Evanġelju: Lq 21:5-11

F’dak iż-żmien, kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet; iżda Ġesù qalilhom: “Kulma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx”.

U huma staqsewh u qalulu: “Mgħallem, issa dan meta għad jiġri? … Kompli aqra »

Iktar minnhom ilkoll – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Iktar minnhom ilkoll” (Lq 21:3). Dan hu li jgħid Ġesù, fl-Evanġelju llum, fuq l-armla meta nnotaha li tefgħet fit-teżor tat-tempju biċċtejn żgħar tal-flus. U qabel kien ra l-għonja jitfgħu l-flus tagħhom fit-teżor. It-tempju kien bini kbir, u kien hemm parti mit-tempju fejn kien hemm dan it-teżor, u dawk il-pellegrini li kienu jiġu jitolbu fit-tempju kienu jgħaddu hemm, u jagħmlu l-offerta tagħhom li tmur biex iżżomm it-tempju u anke s-saċerdoti li kienu jservu fit-tempju… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Nemmnu fil-qawwa tal-imħabba?

  Il-Kappella ta' Dar Santa Marta, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-Ħadd it-tajjeb!

Il-Papa: Illum ma nistax noħroġ fit-tieqa għax għandi infezzjoni fil-pulmuni u se jaqra r-riflessjoni Mons. Braida għax jafha sew, għax hu jagħmilhom u dejjem ikunu tajbin ħafna!  Grazzi ħafna tal-preżenza tagħkom. 

Mons Braida: 

Illum, l-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika hija s-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu, l-Evanġelju jkellimna dwar il-ġudizzju universali (cfr Mt 25,31-46) u jgħidilna li dan se jkun dwar il-karitàKompli aqra »

Knisja li toħroġ hi Knisja li tħobb – L-Arċisqof

Ċelebrazzjoni Djoċesana u quddiesa fil-festa ta' Kristu Re

  Il-Bażilika Minuri ta' Kristu Re, Raħal Ġdid

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ippermettuli nibda din ir-riflessjoni tiegħi, fis-solennità ta’ Ġesù Sultan tal-Ħolqien kollu, billi nistedinkom toffru din it-talba tal-Għasar, għall-bżonnijiet tal-Qdusija Tiegħu l-Papa. Dalgħodu, waqt li qed insegwi l-Angelus, irrealizzajt li għandna bżonn ħafna nitolbu għalih, biex il-Mulej jagħtih is-saħħa bil-kalma u bil-paċenzja.

Fl-Assemblea Djoċesana, li temmejna proprju ftit tal-jiem ilu, nedejna sena ġdida ta’ ħidma flimkien, waqt li ltqajna l-istedina li kien għamel il-Papa Franġisku prattikament 10 snin ilu, fl-24 ta’ Novembru 2013, meta lill-Knisja stedinna li tkun Knisja li toħroġ… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 27 ta’ Novembru 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

Live: Quddiesa mill-Kardinal Mario Grech waqt l-Assemblea Plenarja tas-CCEE – 27 ta’ Novembru 2023, 6:30pm

  Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

Il-Kardinal Mario Grech, is-Sgretarju Ġenerali tas-Sinodu, jiċċelebra l-quddiesa bil-vespri waqt l-Assemblea Plenarja 2023 tal‑Kunsill tal‑Konferenzi tal‑Isqfijiet Ewropej, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta, nhar it-Tnejn 27 ta’ Novembru, fis-6:30pm.

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Dan 1:1-6,8-20
Salm: Dan 3:52,53,54,55,56

L-Evanġelju: Lq 21:1-4

F’dak iż-żmien, Ġesù rafa’ għajnejh u ra l-għonja jitfgħu l-offerti tagħhom fit-teżor tat-tempju. U ra wkoll waħda armla fqira titfa’ biċċtejn żgħar tal-flus, u qal: “Ngħidilkom is-sew, din l-armla fqira tefgħet iktar minnhom ilkoll. Għax dawn kollha għamlu offerti miż-żejjed tagħhom, imma hi, fil-faqar tagħha, tefgħet dak kollu li kellha biex tgħix.” Kompli aqra »

Live: Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re – 26 ta’ Novembru 2023, 5pm

  Il-Bażilka Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-għemejjel tagħna mal-proxxmu jagħmlu d-dinja post aħjar – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità ta’ Kristu Sultan

  Il-Mużew tal-Avjazzjoni, Ta' Qali

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fil-festa ta’ Ġesù bħala Sultan, illum niltaqgħu miegħu bħala mħallef ġust għaliex mhux biss jagħtina sentenza skont il-verità imma wkoll imħallef ġust li jikkonferma l-għażliet li nkunu għamilna fil-ħajja tagħna.

Huwa r-ragħaj li jifred in-nagħaġ mill-mogħoż. Ovvjament din hija kategorija allegorika. M’għandna xejn kontra l-mogħoż u lanqas kontra n-nagħaġ. Kultant ngħidu li xi ħadd huwa bodbod imma l-bdabad ukoll maħluqa minn Alla u kulma ħalaq Alla huwa tajjeb… Kompli aqra »

Quddiesa tal-Ħadd – 26 ta’ Novembru 2023, 9:30am

  Il-Mużew tal-Avjazzjoni, Ta' Qali

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »