Arkivji mensili: Novembru 2023

Il-Papa fl-Udjenza: Il-verità ma ssirx iktar kredibbli għax nerfgħu leħinna

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti,

Fl-aħħar drabi rajna li t-tħabbira Nisranija hija ferħ u hi għal kulħadd; illum qed naraw it-tielet aspett: hija għal-lum

Kważi dejjem tisma’ lil min jitkellem ħażin fuq iż-żmien tal-lum. Veru, bejn gwerer, bidliet fil-klima, inġustizzji kullimkien u migrazzjonijiet, kriżijiet fil-familja u fit-tama, ma jonqsux ir-raġunijiet ta’ preokkupazzjoni. B’mod ġenerali, illum jidher li għandna kultura li tpoġġi lill-individwu fuq kull ħaġa oħra u t-teknoloġija fiċ-ċentru ta’ kollox, bil-kapaċità tagħha li ssolvi ħafna problemi u l-progressi ġganteski tagħha f’tant oqsma… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Novembru 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Novembru

Sant’Andrija, Appostlu – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 10:9-18
Salm: 18:2-5

L-Evanġelju: Mt 4:18-22

F’dak iż-żmien: Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, Ġesù lemaħ żewġ aħwa, Xmun, jgħidulu Pietru, u Indrì ħuh, qegħdin ikalaw ix-xbiek il-baħar, għax kienu sajjieda. U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.”

U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh. Wara li mexa minn hemm, ra żewġ aħwa oħra, Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma’ missierhom, Żebedew, iħejju x-xbiek tagħhom; u sejħilhom… Kompli aqra »

Il-parteċipazzjoni tal-Papa waqt il-COP28 ikkanċellata fuq talba tat-tabib

The Director of the Holy See Press Office says Pope Francis’ physicians have asked him not to undertake his scheduled journey to Dubai to participate in the COP28 Summit, and he has accepted their advice “with great regret.”

A statement released on Tuesday evening by the Director of the Holy See Press Office said, “Even though the Holy Father’s general health situation has improved in relation to the flu and respiratory tract inflammation he has been suffering from, his doctors have asked the Pope not to undertake his scheduled visit to Dubai in the coming days, on the occasion of the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.”

Matteo Bruni said that upon the advice of the doctors, Pope Francis “with great regret” has cancelled his visit to Dubai… Kompli aqra »

Seminar fuq il-prevenzjoni tas-suwiċidju u s-saħħa mentali

Se jkun qed jiġi organizzat seminar għall-pubbliku ffukat fuq il-prevenzjoni tas-suwiċidju u s-saħħa mentali. Is-seminar, immexxi minn DRACHMA, se jsir nhar it-Tnejn, 4 ta’ Diċembru, fis-7pm, f’Mount St Joseph, Tarġa Gap, il-Mosta.

Is-seminar qed jiġi organizzat peress li Drachma LGBT u Drachma Parents huma mħassba dwar iż-żieda fin-numru ta’ suwiċidji li qed isiru fil-gżejjer Maltin. Huma jinsabu konxji wkoll żmien il-Milied jista’ jkun żmien diffiċli għal dawk li għaddejjin minn sfidi mas-saħħa mentali… Kompli aqra »

Live: Quddiesa mill-Arċisqof waqt l-Assemblea Plenarja tas-CCEE – 29 ta’ Novembru 2023, 6pm

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-Arċisqof Charles Scicluna jiċċelebra l-quddiesa fl‑Assemblea Plenarja 2023 tal‑Kunsill tal‑Konferenzi tal‑Isqfijiet Ewropej fil‑Katidral ta’ San Pawl fl‑Imdina nhar l-Erbgħa 29 ta’ Novembru, fis-6pm.

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 29 ta’ Novembru 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Novembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Dan 5:1-6,13-14,16-17,23-28
Salm: Dan 3:62,63,64,65,66,67

L-Evanġelju: Lq 21:12-19

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f’idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f’ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f’moħħkom: toqogħdux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih… Kompli aqra »

Live: Quddiesa mill-Kardinal Robert Francis Prevost waqt l-Assemblea Plenarja tas-CCEE – 28 ta’ Novembru 2023, 6:30pm

  Il-Bażilika Minuri ta' Santa Marija, il-Mosta

Il-Kardinal Robert Francis Prevost OSA, Prefett tad-Dekasteru tal-isqfijiet jiċċelebra l-quddiesa bil-vespri waqt l-Assemblea Plenarja 2023 tal‑Kunsill tal‑Konferenzi tal‑Isqfijiet Ewropej, fil-Bażilka Minuri ta’ Santa Marija fil-Mosta, nhar it-Tlieta 28 ta’ Novembru,  fis-6:30pm.

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 28 ta’ Novembru 2023, 9:30am

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »