Arkivji mensili: Marzu 2024

Il-ġebla m’għadhiex hemm – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?” (Mk 16:3) Din kienet il-mistoqsija li bdew jagħmlu lil xulxin Marija ta’ Magdala, Marija Omm Ġakbu u Salomi – in-nisa li ddeċidew li kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa jmorru lejn il-qabar ta’ Ġesù ħa jidilku bil-fwejjaħ il-ġisem mejjet tiegħu. Din kienet id-diffikultà li kellhom, għax għalihom Ġesù kien mejjet u riedu juru l-għożża tagħhom.

Il-memorja

Għal mument, nixtieq li nidħlu fl-istorja ta’ dawn in-nisa li kienu qed jimmaġinaw li se jsibu l-ġisem mejjet ta’ Ġesù u l-problema li kellhom kienet kif se jirnexxilhom jidħlu ġo dan il-qabar issiġillat b’ġebla “kbira ħafna” (Mk 16:4)… Kompli aqra »

Il-frott tal-Irxoxt hu l-paċi tal-qalb li ġġib il-maħfra tad-dnubiet mir-rikonċiljazzjoni – L-Arċisqof

Quddiesa fl-Għid il-Kbir tal-Mulej

  Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Tawh il-mewt billi dendluh mal-għuda tas-Salib; imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum” (Atti 10:39-40). Aħna xhud ta’ dan kollu. “Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u nixhdu li dan hu dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin” (Atti 10:42). L-istqarrija ta’ Pietru hi l-fidi tal-Knisja, li aħna qed niċċelebraw. Hi l-fidi li tikkonferma wkoll is-silta tal-Evanġelju li għadna kemm smajna… Kompli aqra »

Tista’ l-paċi tkun magħna? – L-Arċisqof

Peace among nations, and in some cases within nations, is in tatters. Countless lives are lost by the day in Ukraine and Gaza, while thousands more are being purged in lesser-publicised conflicts like the civil war in Sudan, which has been forced to bear witness to the displacement of eight million people.

In a heartfelt appeal for peace in his Angelus only a few weeks ago, Pope Francis said: “Wherever there is fighting populations are exhausted… Kompli aqra »

Quddiesa fl-Għid il-Kbir tal-Mulej – 31 ta’ Marzu 2024, 9:30am

  Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju fl-Għid il-Kbir: 31 ta’ Marzu 2024

L-Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 10:34a,37-43
Salm: 117 (118):1-2,16ab-17,22-23
It-Tieni Qari: Kol 3:1-4 jew 1 Kor 5:6b-8

L-Evanġelju: Ġw 20:1-9 jew Mk 16:1-7 jew filgħaxija Lq 24:15-35

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar… Kompli aqra »

Il-paċi ta’ Ġesù ġejja mill-imħabba li ma tibżax mis-salib – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Vġili tal-Għid tal-Qawwmien tal-Mulej mill-Imwiet

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

First of all, a warm greeting to our Cathecumens that will receive baptism shortly. I promise you this is a very short homily so that you will be encouraged to return to the Eucharist every Sunday.

Nixtieq insellem ukoll lin-Neokatekumeni li llum bil-libsa l-bajda, qed iġeddu l-wegħdiet tal-magħmudija bħalna lkoll, wara konklużjoni feliċi ta’ itinerarju twil u ta’ impenn… Kompli aqra »

Live: Quddiesa fil-Vġili tal-Għid tal-Qawwmien tal-Mulej mill-Imwiet – 30 ta’ Marzu 2024, 8:00pm

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

Il-Papa jippresiedi l-Liturġija Solenni tal-Passjoni ta’ Kristu nhar il-Ġimgħa l-Kbira

  Il-Bażikila ta' San Pietru, il-Vatikan

As Pope Francis presides at the Liturgy of the Lord’s Passion on Good Friday, Cardinal Raniero Cantalamessa, the Preacher of the Pontifical Household, preaches on the passage “When you lift up the Son of Man, then you will realize that I Am”.

Pope Francis presided over the liturgy of the Passion and Death of Our Lord Jesus Christ in St. Peter’s Basilica on Good Friday afternoon… Kompli aqra »

Il-Papa jitlob minn Casa Santa Marta waqt il-Via Crucis

Pope Francis follows the Way of the Cross held at Rome’s Colosseum on Good Friday from his residence at the Casa Santa Marta, while still leading the faithful in reflecting on our Christian journey of prayer.

“We now take this time to be with you. We want to spend it in closeness to you. On the way from Gethsemane to Calvary, you never stopped praying.”

Pope Francis introduced his reflections on the Good Friday Via Crucis with an invitation to reflect on the centrality of prayer in the Christian life, especially during the Year of Prayer leading up to the 2025 Jubilee… Kompli aqra »

L-Arċisqof jgħammed 14-il adult minn seba’ pajjiżi differenti

Illejla, waqt il‑Vġili Solenni tal‑Qawmien tal‑Mulej mill‑Imwiet fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, l‑Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra s‑Sagramenti tad‑Dħul fil‑Ħajja Nisranija (magħmudija, griżma u tqarbin) lil 14‑il katekumenu, jiġifieri persuni li f’età adulta jagħżlu l‑ħajja Nisranija. L-14‑il adult, li llejla b’dawn is‑sagramenti se jsiru membri ġodda tal‑Knisja Kattolika, huma mill‑Albanija, iċ‑Ċina, l-Indja, il‑Kolumbja, Malta, Mauritius u r‑Renju Unit. Dawn il‑katekumeni temmew il‑programm tar‑Rit għad‑Dħul tal‑Adulti fil‑Ħajja NisranijaKompli aqra »