Arkivji mensili: Mejju 2024

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Scicluna f’Ġunju 2024

Matul ix-xahar ta’ Ġunju, l-Arċidjoċesi ta’ Malta xxandar il-quddiesa kuljum fid-9:30am fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook Malta. Mit-Tnejn sas-Sibt tixxandar it-talba tar-rużarju fuq Knisja.mt, Newsbook Malta, u Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Kull nhar ta’ Ħadd, il-quddiesa tixxandar fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook Malta, l-istazzjon tar-radju RTK 103, u Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

L-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra l-quddies f’dawn il-ġranet:

Is-Sibt 1 ta’ Ġunju, fis-6:30pm, l-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Brian Gialanzè bħala l-kappillan il-ġdid tal-parroċċa ta’ Marija Immakulata Omm il-Knisja f’Tal-Ibraġ… Kompli aqra »

Festa ta’ ħajja u mħabba – L‑Isqof Galea‑Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek!” (Lq 1:42) F’din is-sentenza,
f’dawn il-ftit kelmiet ta’ Eliżabetta, għandna t-tifsira tal-festa li qed niċċelebraw illum taż-
Żjara ta’ Marija lil Eliżabetta. Kienet Marija li marret iżżur lill-kuġina tagħha hekk kif
irċeviet l-aħbar mingħand l-anġlu. U meta tidħol id-dar, jgħidilna l-Evanġelju skont San
Luqa, Eliżabetta “mtliet bl-Ispirtu s-Santu” (Lq 1:41), u tinfexx f’għajta kbira u tgħid:
“Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek!”

Fil-fatt, hawnhekk f’din il-ġrajja, għandna żewġ ommijiet li t-tnejn li huma għandhom tarbija fil-ġuf… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 31 ta’ Mejju 2024, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Mejju

Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Sof 3:14-18
Salm: 12:2-6

L-Evanġelju: Lq 1:39-56

F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn il-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet ’il Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fi ħdanha, u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! … Kompli aqra »

Filmat: Is-saċerdoti jiddiskutu kif ikomplu jkunu strument ta’ tama u rikonċiljazzjoni fis-soċjetà tal-lum

Aġġornament tal-Kleru 2024

Il‑Knisja u s‑saċerdot kif jistgħu jkunu strument ta’ tama u fejqan fis‑soċjetà? Kif iħossu s‑saċerdot quddiem il‑ġrieħi tal‑persuni li jiltaqa’ magħhom? Is‑sagrament tar‑rikonċiljazzjoni x’futur għandu? Dawn huma ftit mill‑mistoqsijiet li saċerdoti djoċesani u reliġjużi ddiskutew fil‑jiem li għaddew waqt il‑laqgħa annwali tal‑Aġġornament għall‑Kleru bi tħejjija għall‑Ġublew tat‑Tama li se jsir is‑sena d‑dieħla.

Għal dawn il‑jiem ġie mistieden Prof. Johan de Tavernier, professur tat‑Teoloġija Etika, li stieden lis‑saċerdoti jirriflettu fuq kif il‑Knisja u s‑saċerdoti jistgħu jkunu effettivi fid‑dinja tal‑lum u x’inhuma l‑kwalitajiet li jistgħu jibnu fuqhom biex ikunu pellegrini tat‑tama u ministri ta’ rikonċiljazzjoni… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi. L-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa
ma’ Ġesù t-tama tagħna. 1. L-Ispirtu ta’ Alla kien jittajjar fuq wiċċ l-ibħra

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum, b’din il-katekeżi qed nibdew ċiklu ta’ riflessjonijiet li għandu bħala tema: “L-Ispirtu u l-Għarusa – l-Għarusa hija l-Knisja – L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna”… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30th May 2024, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Mejju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Piet 2:2-5,9-12
Salm: 99 (100):2,3,4,5

L-Evanġelju: Mk 10:46-52

F’dak iż-żmien, waqt li Ġesù kien ħiereġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma’ kotra kbira ta’ nies, kien hemm wieħed tallab agħma, jismu Bartimew, bin Timew, bilqiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan, meta sama’ li kien Ġesù ta’ Nazaret, qabad jgħajjat u jgħid: “Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni!” Kien hemm ħafna li bdew jgħajtu miegħu biex jiskot imma hu aktar beda jgħajjat: “Bin David, ikollok ħniena minni!”

Ġesù waqaf u qal: “Sejħulu!” Huma sejħu l-agħma u qalulu: “Agħmel il-qalb! … Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 29 ta’ Mejju 2024, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »