L-iżviluppi riċenti madwar il-ħatra ta’ Chairperson Eżekuttiv ġdid tal-Awtorità tal-Kannabis jikkonfermaw ir-riżervi qawwija tagħna li l-Gvern daħħal leġiżlazzjoni b’impatt kbir fuq is-soċjetà b’mod mgħaġġel u mingħajr ma ħoloq strutturi effettivi biex il-liġi tiġi implimentata.

Sena wara li ġiet approvata l-liġi, il-perċezzjoni li l-użu tal-kannabis fis-soċjetà tagħna sar “free for all” żdiedet b’mod drammatiku filwaqt li jispikka n-nuqqas tal-istrutturi kkontemplati mil-liġi biex jirregolaw.

L-għaqdiet hawn taħt iffirmati jesprimu t-tħassib tagħhom li, wara l-isforz qawwi li sar biex tgħaddi il-liġi, il-Gvern ma weriex l-istess rieda biex jinvesti fir-riżorsi meħtieġa biex titwaqqaf Awtorità b’saħħitha li timplimenta l-liġi b’mod serju u responsabbli.

Nawguraw li l-Awtorità tal-Kannabis tingħata r-riżorsi meħtieġa biex tiżviluppa l-istrutturi xierqa biex tirregola settur daqshekk sensittiv b’mod li jipproteġi l-interessi tal-membri l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà, partikolarment it-tfal u ż-żgħażagħ.

Inħeġġu wkoll lill-Gvern biex jisma’ mis-soċjetà, partikolarment minn dawk l-għaqdiet li jaħdmu ta’ kuljum mal-vittmi tal-effetti negattivi tal-użu ta’ sustanzi, inkluż dak tal-kannabis.

Caritas Malta
Malta Association of Psychiatry
Fondazzjoni OASI
Maltese Association of Social Workers
Richmond Foundation
Kamra tal-Ispiżjara
Malta Employers Association
Secretariat for Catholic Education
Anti poverty Forum
Church Schools Association
Alleanza Kontra l-Faqar
Independent Schools Association
Gozo Tourism Association
Karl Vella Foundation
Gozo Business Chamber
Dar Osanna Pia
Dar Tal-Providenza
Fondazzjoni Paolo Freire
Millenium Chapel
St Jeanne Antide Foundation
Dar Merħba Bik
Kummissjoni Ġustizzja u Paci
Fondazzjoni Sebħ