Stqarrijiet għall-Istampa

L-involviment taż-żgħażagħ akbar fil-komunità milli fil-politika

Riċerka mid-DISCERN dwar xejriet fost iż-żgħażagħ

Stħarriġ li sar juri li ż‑żgħażagħ għandhom iktar probabiltà li jinvolvu ruħhom fuq livell ta’ komunità milli fil‑politika. L‑interess tagħhom fil‑politika jonqos aktar ma jikbru fl‑età. Irriżulta wkoll li t‑tfajliet iħarsu lejn l‑impenn fil‑komunità b’mod pożittiv u jipparteċipaw f’inizjattivi u attivitajiet komunitarji aktar mill‑ġuvintur.

Ir‑riċerka saret minn DISCERN, l‑istitut għar‑riċerka dwar is‑sinjali taż‑żminijiet, fost 498 żagħżugħ u żagħżugħa bejn is‑16 u l‑25 sena… Kompli aqra »

Baġit 2022: Lil hinn min-numri

Il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tilqa’ l‑Baġit 2022, u tagħraf iż‑żminijiet ta’ sfida li pajjiżna u d‑dinja għaddew u se jkomplu jgħaddu minnhom fil‑futur qarib. Il‑Kummissjoni qed toffri l‑fehma tagħha fid‑dawl tal‑inizjattiva “Beyond GDP” li tnediet is‑sena li għaddiet bil‑għan li tippromwovi l‑ħtieġa li pajjiżna jfassal mill‑ġdid il‑mudell ekonomiku tiegħu lejn viżjoni aktar olistika u sostenibbli.

Bilanċ bejn il‑ħajja u x‑xogħol

Diversi inizjattivi mressqa fil‑baġit jippremjaw lil dawk li jixtiequ jaħdmu aktar… Kompli aqra »

Ftehim bejn il-Knisja u l-privat li se jwassal għat-twaqqif ta’ proġett soċjali fl-Isla

Dar Sant’Anna se tiġi rrestawrata biex ’il quddiem tilqa’ tfal minn ambjenti soċjali diffiċli

L-Arċidjoċesi ta’ Malta u Care Malta ffirmaw ftehim sabiex Dar Sant’Anna fl-Isla tiġi rrestawrata biex ’il quddiem tilqa’ tfal minn ambjenti soċjali diffiċli li jkollhom bżonn protezzjoni u wens. Dan il-proġett soċjali ġie identifikat mill-parroċċa tal-Isla u se jitmexxa minn Care Malta. Sa ftit snin ilu din id-dar kienet tilqa’ lill-anzjani.

Il-ftehim ġie ffirmat mis-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, Michael Pace Ross, u minn Nazzareno Vassallo u Natalie Briffa Farrugia f’isem Care Malta.  Preżenti wkoll l-Arċipriet tal-Isla, il-Kanonku Robin Camilleri… Kompli aqra »

Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Gwardamanġa

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna llejla se jiċċelebra quddiesa fil‑bidu tal‑ħidma pastorali ta’ Patri Joseph Zahra, Dumnikan, bħala kappillan tal‑parroċċa tal‑Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa.

Patri Joseph Zahra twieled fil‑25 ta’ Mejju 1974. Huwa studja l‑filosofija u t‑teoloġija fl‑Università ta’ Bologna fl‑Italja. Beda l‑formazzjoni reliġjuża fl‑1992 fil‑Kunvent tal‑Madonna tal‑Għar, ir‑Rabat, u sentejn wara għamel l‑ewwel professjoni solenni. Hu ġie ordnat saċerdot fit‑22 ta’ Lulju 2003 fis‑Santwarju tal‑Madonna ta’ Fatima fi Gwardamanġa, fejn serva bħala viċi kappillan għal erba’ snin… Kompli aqra »

16-il entità jappellaw lill-politiċi biex iqisu tassew il-ġid komuni

Aktar tħassib dwar l-abbozz ta' liġi għall-użu tal-kannabis

16-il entità impenjati fil-ħidma soċjali qed jesprimu t-tħassib tagħhom dwar il-proposti għall-abozz ta’ liġi dwar l-użu hekk imsejjaħ responsabbli tal-kannabis. L-entitajiet jinsabu fi qbil mal-pożizzjoni ta’ Caritas Malta u Fondazzjoni OASI li nhar il-Ħamis, 7 ta’ Ottubru 2021, reġgħu tennew li l-liġi proposta se tkun aktar ta’ ħsara milli ta’ ġid għas-soċjetà Maltija.

Dawn l-entitajiet, li wħud minnhom jaħdmu direttament mat-tfal u ż-żgħażagħ vulnerabbli, jinsabu mħassba speċjalment dwar il-messaġġ li jkun qed jgħaddi lit-tfal u ż-żgħażagħ dwar l-użu u l-kultura tal-kannabis… Kompli aqra »

Kors b’esperjenza prattika fil-gruppi taż-żgħażagħ

L‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali qed joffri l‑kors ta’ ‘Adolescent and Youth Ministry’ li se jkun qed jindirizza l‑isfidi li jiltaqgħu magħhom ż‑żgħażagħ illum. Dan il‑kors, li se jibda fit‑30 ta’ Ottubru, huwa mmirat għal dawk li jaħdmu jew jixtiequ jaħdmu mal‑adolexxenti u ż‑żgħażagħ.

Minn din is‑sena, il‑kors ser joffri spazju għal esperjenzi prattiċi fil‑gruppi taż‑żgħażagħ u kull parteċipant se jkun akkumpanjat minn mentor. It‑teorija u l‑esperjenza prattika ser jgħinu lill‑individwu jiżviluppa l‑ħiliet tiegħu bħala youth leader filwaqt li jiltaqa’ mad‑diversità ta’ kariżmi fil‑gruppi u l-movimenti fil‑Knisja f’Malta… Kompli aqra »

Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Ġesù Nazzarenu f’Tas-Sliema

L-Arċisqof Charles Jude Scicluna llejla se jiċċelebra quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Claudio Borg, Dumnikan, bħala kappillan tal-parroċċa ta’ Ġesù Nazzarenu, Tas-Sliema.

Patri Claudio Borg twieled fit‑22 ta’ Awwissu 1963 u trabba fil‑parroċċa tas‑Sacro Cuor, Tas‑Sliema. Huwa studja l‑filosofija fl‑Università ta’ Malta u t‑teoloġija fl‑Università ta’ Bologna fl‑Italja.

Il‑formazzjoni reliġjuża tiegħu bdiet fl‑1986 fil‑Kunvent tal‑Madonna tal‑Għar, ir‑Rabat. Beda n‑novizzjat f’Settembru tal‑1988 u erba’ snin wara rċieva l‑Professjoni Solenni fl‑Ordni Dumnikan… Kompli aqra »

Jitlesta x-xogħol strutturali f’St Michael Hospice

L-Arċisqof iżur il-binja tal-Knisja mogħtija lil Hospice Malta għal kumpless ta' kura paljattiva

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna żar ix‑xogħlijiet fl‑Istitut Adelaide Cini f’Santa Venera, li l‑Knisja għaddiet lil Hospice Malta biex jitwaqqaf St Michael Hospice – l‑ewwel kumpless f’Malta li se jipprovdi kura paljattiva komprensiva. Ix‑xogħol strutturali fuq din l‑art tal‑Knisja mifruxa fuq medda ta’ 11,600 metru kwadru tlestew fl‑aħħar jiem biex issa l‑proġett se jgħaddi għall‑fażi li jmiss. Għalhekk issa se jibda x‑xogħol tad‑dawl, il‑pavimentar u l‑kisi, l‑installazzjoni tal‑lifts u tat‑tagħmir kollu meħtieġ sabiex St Michael Hospice jkun ċentru tal‑aqwa livell fil‑kura paljattiva… Kompli aqra »

L-iskejjel tal-Knisja jilqgħu lura l-istudenti u l-edukaturi kollha

Bidu tas-sena skolastika 2021-2022

Madwar 17,000 student u 3,000 edukatur qed jerġgħu lura fl-iskejjel tal-Knisja għas-sena skolastika l-ġdida. Il-55 skola tal-Knisja f’Malta u Għawdex f’dawn il-jiem qed jilqgħu fiżikament lill‑istudenti u l‑edukaturi kollha f’konformità mal‑linji gwida tal‑pandemija. Dan seta’ jsir bil‑ħidma li saret mill‑iskejjel u li kompliet matul ix‑xhur tas‑sajf, kif ukoll bil‑għajnuna finanzjarja mill‑Istat.

Is‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija qal li minkejja l‑isfidi li ġabet magħha l‑pandemija, fosthom fil‑qasam edukattiv, l‑iskejjel tal‑Knisja qed iħarsu b’ottimiżmu lejn din is‑sena skolastika għaliex tfisser ritorn gradwali lejn normalità ġdida għall-istudenti u l-edukaturi… Kompli aqra »

Jum ta’ talb u sawm għall-Afganistan

L‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed torganizza jum ta’ talb u sawm għal dawk kollha li qed ibatu minħabba l‑instabbiltà politika li jinsab fiha l‑poplu Afgan. Il‑Papa Franġisku stess appella għat‑talb u s‑sawm għall‑Afganistan, u għad‑djalogu u s‑solidarjetà li joffru tama għall‑futur ta’ dan il‑pajjiż.

Għalhekk, nhar il‑Ħamis 16 ta’ Settembru, se jiġi organizzat dan il‑jum ta’ talb mill‑kappella tal‑Junior College, l‑Imsida, li se jixxandar online fuq Knisja.mt u li ser jinkludi l‑quddiesa ta’ kuljum mmexxija mill‑Arċisqof Charles Scicluna fid‑9:30am fuq TVM2… Kompli aqra »