Stqarrijiet għall-Istampa

Ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-insara 2023

Mill-Erbgħa 18 ta’ Jannar 2023, l-Insara kollha madwar id-dinja se jiċċelebraw il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara li se tintemm l-Erbgħa 25 ta’ Jannar. Matul din il-ġimgħa, il-Knejjes differenti jingħaqdu għal talb ekumeniku biex isseħħ l-għaqda fost l-Insara. It-tema ta’ din is-sena hi meħuda mill-ktieb tal-Profeta Iżaija: “Agħmlu t-tajjeb; fittxu s-sewwa” (1:17). Din is-sena, it-tema u l-materjal ta’ talb tħejja mill-Kunsill tal-Knejjes fl-istat ta’ Minnesota, fl-Istati Uniti tal-Amerika… Kompli aqra »

Quddiesa b’suffraġju għall-Papa Emeritu Benedittu XVI

Nhar l-Erbgħa li ġej, 4 ta’ Jannar 2023, l-Arċisqof Charles Jude Scicluna se jiċċelebra quddiesa De Requiem għall-Papa Emeritu Benedittu XVI fis-6:30 p.m. fil-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta.

Kulħadd mistieden jattendi għal din iċ-ċelebrazzjoni. Is-saċerdoti huma mistiedna wkoll jikkonċelebraw f’din il-quddiesa.

Il-quddiesa se tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

L-għada l-Ħamis 5 ta’ Jannar, l-Arċisqof se jirrappreżenta lill-Knisja f’Malta fil-funeral tal-Papa Emeritu li se jsir fi Pjazza San Pietru, il-Vatikan… Kompli aqra »

Għożża, Kenn u Faraġ

Il-messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-sena xtaqt li nwassal il-messaġġ għal dawn il-jiem qaddisa tal-Milied minn knisja ċkejkna, imma għażiża ħafna għalina l-Maltin u l-Għawdxin. Qiegħed fil-knisja tal-Griegi, kif nafuha, fi Triq l-Arċisqof il-Belt Valletta, mhux ’il bogħod, anzi ftit passi ’l bogħod mill-Palazz tal-Gran Mastru, is-sede uffiċjali tal-President tar-Repubblika.

F’din il-knisja, li hi afdata lill-komunità tal-Griegi Kattoliċi Maltin, għandna ikona prezzjuża ħafna li ilha fostna mill-1530, kważi 500 sena u ġabuha l-Kavallieri magħhom, ġabitha familja li ġiet mal-Kavallieri mill-gżira Griega ta’ Rodi… Kompli aqra »

Appell dwar każ li jinvolvi żewġ studenti fi skola tal-Knisja

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija

Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija jirreferi għall-artikli fil-media dwar il-każ ta’ żewġ aħwa li jattendu l-Kulleġġ San Albert il-Kbir. Is-Segretarjat, il-Kulleġġ u d-Direttorat għall-Ħarsien tal-Minuri ilhom jaħdmu biex tinstab soluzzjoni għas-sitwazzjoni li jinsabu fiha t-tfal msemmija. Is-Segretarjat huwa infurmat li d-Direttorat qed jagħmel dak kollu possibbli biex jindirizza din is-sitwazzjoni fl-aħjar interess tal-istudenti kif isir f’każijiet bħal dawn.

Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija jappella għal sensittività f’każijiet li jinvolvu minuri u persuni vulnerabbli fl-aħjar interess ta’ dawk kollha kkonċernati… Kompli aqra »

550 persuna se jattendu għall-Ikla tal-Milied minn Caritas Malta

L-Ikla tal-Milied lura fil-Kurja tal-Arċisqof

Fil‑Kurja tal‑Arċisqof fil‑Furjana bħalissa għaddejjin l‑aħħar preparamenti għall‑ikla annwali tal‑Milied sabiex f’nhar il‑Milied tilqa’ madwar 550 persuna li għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli jew kienu se jqattgħu l‑Milied weħidhom. Din hi l‑ewwel darba, wara waqfien ta’ sentejn minħabba l‑pandemija, li Caritas Malta qed terġa’ torganizza l‑Ikla tal‑Milied.  

Waqt il‑konferenza tal‑aħbarijiet fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Vigarju Episkopali għad‑Djakonija Mons. Charles Cordina, spjega kif “il‑Kurja nqisuha bħala d‑Dar tal‑Arċisqof, fejn issir ħafna mill‑ħidma u l‑amministrazzjoni ċentrali tal‑Arċidjoċesi… Kompli aqra »

Kandidat ġdid għas-saċerdozju

Seminarist fil-ħames sena ta’ preparazzjoni fis-Seminarju tal-Arċisqof se jitlob lill-Arċisqof Charles Scicluna biex jaċċettah bħala kandidat għall-Ordinazzjoni Djakonali u Saċerdotali. Din iċ-ċelebrazzjoni ser issir nhar il-Ħamis, 8 ta’ Diċembru 2022, waqt il-quddiesa fil-festa tal-Kunċizzjoni fil-kappella tas-Seminarju, Tal-Virtù fid-9:30 a.m.

Matthew Sammut mill-Parroċċa ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke, ser jistqarr pubblikament ir-rieda tiegħu li joffri lilu nnifsu lill-Knisja biex iservi bħala saċerdot.

Filwaqt li jilqgħu b’ferħ, Mons… Kompli aqra »

Il-Patrijarka Bartilmew I bi żjara storika f’Malta

Il‑Patrijarka Bartilmew I mal-Papa Franġisku matul l-aħħar vjaġġ appostoliku fil-Bahrain. Ritratt: Vatican Media

Il‑Qdusija Tiegħu Bartilmew I, Arċisqof ta’ Kostantinopli u ta’ Ruma l‑ġdida, u Patrijarka Ekumeniku, se jagħmel żjara storika f’Malta l‑ġimgħa d‑dieħla, fejn se jiltaqa’ mar‑refuġjati kif ukoll mal‑komunità Nisranija Ortodossa mdaqqsa fil‑pajjiż.

Il‑Patrijarka Bartilmew I, li se jżur il‑pajjiż bejn l‑4 u s‑7 ta’ Diċembru 2022 fuq l‑istedina tal‑Arċisqof Charles Scicluna, se jiltaqa’ mal‑President ta’ Malta, mal‑Konferenza Episkopali Maltija, kif ukoll ma’ residenti fil‑Faċilità Korrettiva ta’ Kordin… Kompli aqra »

Aktar minn 1,800 post vakanti għall-istudenti fl-iskejjel tal-Knisja

Ir-regolamenti għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta għas-sena skolastika 2023-2024 jinsabu fuq il-websajt tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Ir-regolamenti għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Għawdex se jkunu online sal-25 ta’ Novembru 2022.

B’kollox ser ikun hemm 1,852 post vakanti għall-istudenti (1,601 f’Malta u 251 f’Għawdex). L-applikazzjonijiet se jsiru kollha online. L-applikazzjonijiet tal-‘Ewwel Kriterju’ għal Malta jsiru bejn l-24 ta’ Novembru u l-1 ta’ Diċembru 2022 waqt li dawk għal Għawdex ikunu bejn id-9 ta’ Diċembru u l-15 ta’ Diċembru 2022… Kompli aqra »

23 għaqda jappellaw għall-bżonn urġenti li tiġi rregolata s-sitwazzjoni ta’ “free for all” fl-użu tal-Kannabis

L-iżviluppi riċenti madwar il-ħatra ta’ Chairperson Eżekuttiv ġdid tal-Awtorità tal-Kannabis jikkonfermaw ir-riżervi qawwija tagħna li l-Gvern daħħal leġiżlazzjoni b’impatt kbir fuq is-soċjetà b’mod mgħaġġel u mingħajr ma ħoloq strutturi effettivi biex il-liġi tiġi implimentata.

Sena wara li ġiet approvata l-liġi, il-perċezzjoni li l-użu tal-kannabis fis-soċjetà tagħna sar “free for all” żdiedet b’mod drammatiku filwaqt li jispikka n-nuqqas tal-istrutturi kkontemplati mil-liġi biex jirregolaw.

L-għaqdiet hawn taħt iffirmati jesprimu t-tħassib tagħhom li, wara l-isforz qawwi li sar biex tgħaddi il-liġi, il-Gvern ma weriex l-istess rieda biex jinvesti fir-riżorsi meħtieġa biex titwaqqaf Awtorità b’saħħitha li timplimenta l-liġi b’mod serju u responsabbli… Kompli aqra »

L-aħħar żewġ Arazzi jirritornaw Malta wara r-restawr

Nhar it-Tnejn 14 ta’ Novembru 2022, żewġ arazzi uniċi minsuġa fuq id-disinn tal-artist ta’
fama mondjali Peter Paul Rubens irritornaw Malta wara restawr li sarilhom fil-Belġju. Iż-żewġ arazzi li jiffurmaw minn sett ta’ disa’ u għoxrin, kienu l-aħħar żewġ arazzi li ntbgaħtu għar-restawr fl-2017. Huma juru xena tal-Annunzazzjoni ta’ Marija, u l-Erba’ Evanġelisti. Dan is-sett ġie trasportat lejn Malta grazzi għal Challenge Group, konglomerazzjoni internazzjonali tal-merkanzija bl-ajru li qed jopera għall-ewwel darba f’Malta… Kompli aqra »