Stqarrijiet għall-Istampa

Knisja mibgħuta biex tilħaq lin-nies

Jitnieda l proċess ‘Knisja li Toħroġ’ fl Assemblea Djoċesana 2023

  Iċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni, Birkirkara

L‑Arċidjoċesi ta’ Malta nediet ir‑raba’ sena tal‑proċess ekkleżjali ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed: Knisja li Toħroġ’. Dan sar waqt l‑Assemblea Djoċesana annwali li ġiet fi tmiemha l‑Ġimgħa 24 ta’ Novembru 2023. Matul l‑Assemblea, iI‑grupp ta’ ħidma ta’ Knisja li Takkumpanja ta rendikont dwar xogħlu fejn ħass li jeħtieġ ikun hemm iktar għarfien fost l‑entitajiet tal‑Knisja stess kif ukoll li jissaħħaħ ix‑xogħol ta’ akkumpanjament li diġà jsir minnhom permezz ta’ formazzjoni… Kompli aqra »

Isqfijiet Ewropej se jiltaqgħu f’Malta biex jiddiskutu l-fidi Nisranija fl-Ewropa

Malta tospita l-Assemblea Plenarja tas-CCEE 2023

L-Isqfijiet Ewropej waqt l-Assemblea Kontinentali tas-Sinodu li saret fi Frar 2023

Madwar 40 isqof mill‑Ewropa se jattendu għall‑Assemblea Plenarja tal‑Kunsill tal‑Konferenzi tal‑Isqfijiet Ewropej (CCEE) li għall‑ewwel darba se ssir f’Malta, organizzata mill‑Konferenza Episkopali Maltija. Waqt din l‑assemblea, li kull sena ssir f’wieħed mill‑pajjiżi membri tal‑Kunsill, l‑isqfijiet se jiddiskutu t‑tema ‘Passi Ġodda għal Knisja Sinodali fl‑Ewropa’. Dan wara s‑Sinodu ppresjedut mill‑Papa Franġisku, li l‑ewwel parti tiegħu ntemmet ix‑xahar li għadda… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet djoċesani fil-festa ta’ Kristu Re

Nhar il‑Ħadd li ġej il‑Knisja f’Malta se tiċċelebra l‑festa ta’ Kristu Re. B’rabta ma’ din il‑festa hekk importanti għall‑Knisja Kattolika, fil‑jiem li ġejjin il‑Knisja f’Malta se tiċċelebra tliet ċelebrazzjonijiet djoċesani importanti. Din is‑sena l‑Assemblea Djoċesana se terġa’ ssir fuq jumejn waqt li il‑Jum Dinji taż‑Żgħażagħ se jiġi ċelebrat permezz tal-attività Encounter.

L‑Assemblea Djoċesana

Għada l‑Ħamis 23 ta’ Novembru u l‑Ġimgħa 24 ta’ Novembru, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta ser tlaqqa’ l‑Assemblea Djoċesana li se tkun ippreseduta mill‑Arċisqof Charles Scicluna… Kompli aqra »

Inawgurat ir-restawr tal-Knisja ta’ San Filep f’Ħaż-Żebbuġ

Tlesta l-proġett ta’ restawr fuq il-Knisja Arċipretali ta’ San Filep t’Agira f’Ħaż-Żebbuġ, proġett li sar b’investiment ta’ €113,000, b’kofinanzjament ta’ 80% minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett ġie inawgurat illum mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Silvio Schembri. Preżenti wkoll is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett, is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta Michael Pace Ross u l-Arċipriet Dun Albert Buhagiar.

Permezz ta’ dan il-proġett, li għalih ikkontribwixxew ukoll il-parruċċani ta’ Ħaż-Żebbuġ, sar ir-restawr tal-kampnari, il-koppla u t-tanbur (il-bażi) tagħha u l-lanterna kif ukoll saret sistema ġdida ta’ dawl iktar effiċjenti fil-konsum tal-enerġija… Kompli aqra »

Kappillan ġdid għall-Parroċċa ta’ Sacro Cuor f’Tas-Sliema

L‑Arċisqof Charles Scicluna llejla se jiċċelebra quddiesa li biha uffiċjalment se jagħti bidu għall-ħidma pastorali ta’ Patri Martin Coleiro OFM bħala kappillan tal‑parroċċa tal-Madonna tas-Sacro Cuor f’Tas‑Sliema. Monsinjur Arċisqof jirringrazzja lil Patri Paul Attard OFM tal‑ħidma tiegħu bħala kappillan f’din il‑parroċċa għal dawn l‑aħħar sitt snin.

Patri Martin twieled fid-9 ta’ Novembru 1962 u tgħammed fil-Knisja Parrokkjali ta’ Sta Venera. Irċieva l‑edukazzjoni tiegħu fl‑iskola Immaculate Conception fil-Ħamrun, fl-iskola primarja u fil-Kulleġġ tal-Karmelitani ta’ Sta Venera… Kompli aqra »

Riċerka: Il-kontribut importanti tar-reliġjużi u l-lajċi fl-iskejjel tal-Knisja

Studju dwar il-futur tal-iskejjel tal-Knisja

Minn riċerka li saret fost l‑iskejjel tal‑Knisja ħareġ li hu essenzjali li wieħed mill‑għanijiet prinċipali tal‑iskejjel kollha tal‑Knisja f’Malta u Għawdex jibqa’ li tinżamm l‑identità Nisranija, minsuġa dejjem mal‑kariżmi differenti tal‑kongregazzjonijiet. Dan filwaqt li tkompli tissaħħaħ il‑formazzjoni Nisranija li tingħata lill‑istudenti, staff, u ġenituri.

Ir‑riċerka hi l‑ewwel fażi tal‑proċess li s‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija, l‑Assoċjazzjoni tal‑Iskejjel tal‑Knisja u l‑Kunsill Superjuri Maġġuri Reliġjużi qed jagħmlu sabiex jaraw x’inhi t‑triq ’il quddiem għall‑iskejjel tal‑Knisja f’Malta u Għawdex, li jaqdu mas‑17,000 student u jħaddmu iktar minn 3,000 edukatur… Kompli aqra »

Francesco Zahra f’Casa Manresa

L-Arċidjoċesi ta’ Malta qed tfakkar il-250 anniversarju mill-mewt ta’ Francesco Zahra permezz ta’ wirja ta’ pitturi fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Zahra hu wieħed mill-aqwa artisti tal-Barokk f’Malta. Il‑wirja, li tinsab fil‑pjan terran tal‑Kurja tal‑Arċisqof fil‑Furjana, tiffoka fuq episodji mill‑Passjoni ta’ Kristu u suġġetti devozzjonali oħra li dan l‑artist ewlieni Malti pitter għall‑Kurja tal‑Arċisqof, magħrufa wkoll bħala Casa Manresa, li nbniet fl‑1743 bħala post tal‑irtiri mill‑Ġiżwiti.

Il-wirja hija miftuħa għall-pubbliku sat-2 ta’ Diċembru… Kompli aqra »

Inawgurata l-Kċina ta’ Marta: 1,200 ikla b’xejn fil-ġimgħa lill-persuni fil-bżonn

  Il-Kċina ta' Marta, Tal-Virtù

L-Arċisqof Charles Scicluna inawgura l-Kċina ta’ Marta, inizjattiva oħra tal-Knisja f’Malta sabiex tkompli tgħin lill-persuni li bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli. Madwar 350 persuna fil-ġimgħa qed jirċievu mal-1,200 ikla b’xejn ippreparata mit-30 voluntier tal-Kċina ta’ Marta fis-Seminarju tal-Arċisqof f’Tal-Virtù. 20 persuna oħra jieħdu ħsieb it-tqassim tal-ikliet fid-djar għal dawk li ma jistgħux joħorġu minn darhom. Il-Kċina ta’ Marta hi inizjattiva mmexxija minn LOOP Djakonija Parroċċi bl-għajnuna ta’ The Alfred Mizzi Foundation… Kompli aqra »

Rakkomandazzjonijiet dwar iż-żona ta’ Ħondoq ir-Rummien

Sottomissjoni tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

Wara li f’Awwissu li għadda l‑Qorti ta’ Malta ddeċidiet li ma jsirx żvilupp f’Ħondoq ir‑Rummien, il‑Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) għamlet is‑suġġerimenti tagħha fil‑proċess ta’ konsultazzjoni tal‑Ministeru għax‑Xogħlijiet Pubbliċi u l‑Ippjanar, u l‑Awtorità tal‑Ippjanar, dwar ir‑reviżjoni tal‑policy tal‑ippjanar għas‑sit ta’ Ħondoq ir‑Rummien kif imfassal fil‑pjan lokali ta’ Għawdex u Kemmuna.

Kwalità tal‑ħajja ħolistika

Il‑Kummissjoni Ambjent qed tipparteċipa fil‑proċess ta’ konsultazzjoni biex issostni li kienet qalet fl‑istqarrijiet maħruġa fl‑20 ta’ Lulju 2010 u l‑24 ta’ April 2013 fl‑eqqel tal‑kwistjoni ta’ Ħondoq ir‑Rummien… Kompli aqra »

Malta tospita l-Assemblea Ġenerali tal-Kummissjonijiet tal-Ġustizzja u Paċi tal-Ewropa

Taħditiet u workshops miftuħin għall-pubbliku

Mill-10 sat-13 ta’ Novembru li ġej, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fi ħdan il-Knisja f’Malta se tkun qed tospita l-Workshop Internazzjonali u l-Assemblea Ġenerali tal-Kummissjonijiet tal-Ġustizzja u Paċi Ewropej. Madwar 50 delegat mill-pajjiżi kollha tal-Ewropa mistennija jattendu għal din il-laqgħa li ssir kull sena f’wieħed mit-32 pajjiż li jagħmlu parti min-netwerk tal-Ġustizzja u Paċi Ewropa. It-tema magħżula għal din is-sena hi ‘The changing world of work – a transversal justice issue’. 

Il-konferenza se tibda nhar il-Ġimgħa, 10 ta’ Novembru fis-7:30pm, b’diskors ta’ Sr Alessandra Smerilli, is-Segretarja tad-Dikasteru għall-Promozzjoni tal-Iżvilupp Integrali tal-Bniedem fis-Santa Sede, fl-Oratorju tal-Ġiżwiti, il-Belt Valletta… Kompli aqra »