Stqarrijiet għall-Istampa

Inizjattivi pastorali online minħabba l-pandemija

Fid‑dawl tad‑direttivi l‑ġodda maħruġa mill‑awtoritajiet tas‑saħħa, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed tissospendi minnufih il‑laqgħat tal‑gruppi tagħha li jsiru b’mod fiżiku, inkluż is‑sessjonijiet ta’ katekeżi tat‑tfal. 

Filwaqt li tapprezza li għadd ta’ laqgħat diġà qed isiru online, l‑Arċidjoċesi tkompli tinkoraġġixxi biex, fejn hu possibbli, dawn l‑inizjattivi pastorali jkomplu b’mod virtwali. Din id‑direttiva terġa’ tiġi kkunsidrata wara l‑11 ta’ April li ġej.

Il‑Knisja tkompli tħeġġeġ biex nitolbu lil Alla għas‑saħħa tal‑poplu tagħna u biex nieħdu ħsieb xulxin billi nosservaw id‑direttivi għall‑ħarsien tas‑saħħa… Kompli aqra »

Itma’ u libbes – Lest tgħin lill-persuni fil-bżonn?

Itma’ u Libbes hija l‑kampanja tar‑Randan 2021 organizzata mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta permezz tat‑Taqsima tad‑Djakonija fil‑Parroċċi ta’ Caritas Malta, flimkien ma’ Newsbook.com.mt u 103 Malta’s Heart. Din il‑kampanja hi mmirata biex ittaffi ftit mit‑tbatija tal‑persuni li għaddejjin minn ċirkostanzi diffiċli. L‑għan hu li jinġabru flus biex jitħallsu ikliet għall‑persuni fil‑bżonn, kif ukoll jinġabru ħwejjeġ użati li għadhom f’kundizzjoni tajba. Iż‑żewġ inizjattivi se jkunu qed jiġu mmaniġġjati b’mod innovattiv u differenti mill‑kampanji tradizzjonali ta’ ġbir ta’ ikel u ħwejjeġ… Kompli aqra »

Premju għar-restawr tal-faċċata tal-Kurja tal-Arċisqof

The recently restored façade of the Archbishop’s Curia in Floriana has been awarded a Din l-Art Ħelwa award for Architectural Heritage. Following the restoration and conservation of the façade of Casa Manresa, the project earned the prestigious Prix d’Honneur in its category. Michael Pace Ross, Administrative Secretary, Roberto Buontempo, Head of Property, and Perit Daphne Fenech from CREAID received the award on behalf of the Archdiocese of Malta… Kompli aqra »

Jitlesta r-restawr fil-Bażilika ta’ Raħal Ġdid u fil-Knisja ta’ Ħal Tarxien

Proġetti oħra b'kofinanzjament minn fondi Ewropej

Ġew inawgurati żewġ proġetti ta’ restawr fil‑Bażilika Minuri ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid u fil‑Knisja Arċipretali tal‑Lunzjata f’Ħal Tarxien. Dawn il‑proġetti, b’kofinanzjament ta’ 80% minn fondi tal‑Unjoni Ewropea, saru b’investiment ta’ aktar minn €400,000. Il‑proġetti ġew inawgurati llum mill‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi u mis‑Segretarju Parlamentari għall‑Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. Preżenti wkoll għall‑konferenza tal‑aħbarijiet kien hemm is‑Segretarju Amministrattiv tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta Michael Pace Ross, u Dun Marc Andrè Camilleri u Dun Christopher Ellul, il‑kappillan u l‑arċipriet tal‑parroċċa ta’ Raħal Ġdid (Kristu Re) u ta’ Ħal Tarxien rispettivament… Kompli aqra »

Żmien ir-Randan 2021

L-Arċisqof Charles Jude Scicluna waqt il-quddiesa tal-bidu tar-Randan 2020

Nhar l‑Erbgħa, 17 ta’ Frar 2021, il‑Knisja tagħti bidu għar‑Randan Imqaddes: 40 jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ‑ċelebrazzjoni tal‑Passjoni, il‑Mewt u l‑Qawmien mill‑mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu.

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser jiċċelebra l‑quddiesa ta’ Ras ir‑Randan fil‑Knisja tal‑Immakulata Kunċizzjoni (Sarria) fil‑Furjana, li tinkludi t‑tberik u t‑tqegħid tal‑irmied. Il‑quddiesa tibda fid‑9:30 a.m… Kompli aqra »

Il-pellegrinaġġi u l-purċissjonijiet fiż-żmien ta’ pandemija

Ir-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira 2021

B’responsabbiltà lejn is‑saħħa tal‑poplu Malti fiż‑żmien ta’ pandemija, il‑Knisja f’Malta u Għawdex mhix ser torganizza pellegrinaġġi, purċissjonijiet u manifestazzjonijiet matul ir‑Randan u l‑Ġimgħa Mqaddsa ta’ din is‑sena.  

Il‑Knisja tħeġġeġ lill‑poplu Nisrani biex matul ir‑Randan jisma’ l‑Kelma ta’ Alla, jinġabar fit‑talb u jagħmel karità. Il‑Knisja timpenja ruħha biex permezz tad‑diversi entitajiet tagħha tipprovdi opportunitajiet biex il‑poplu Nisrani jkun jista’ jagħmel dan.

Il‑Knisja se tibqa’ tevalwa s‑sitwazzjoni tas‑saħħa pubblika u aktar ’il quddiem toħroġ direttivi dwar kif għandha tiġi ċċelebrata l‑liturġija tat‑Tridu tal‑Għid… Kompli aqra »

Direttur ġdid għall-Kummissjoni Migranti

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ħatar lil Dun Anton D’Amato bħala Direttur tal‑Kummissjoni Migranti, li kienet magħrufa bħala l‑Kummissjoni Emigranti. Huwa qed jieħu post Mons. Alfred Vella li kien ilu jservi f’din il‑kariga għal sbatax‑il sena, u li issa qed imexxi l‑Uffiċċju Żwiġijiet tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta.

Dun Anton D’Amato ggradwa fl‑2009 mill‑Fakultà tal‑Liġi fl‑Università ta’ Malta. Sentejn wara beda l‑formazzjoni u l‑istudji tiegħu għall‑ħajja saċerdotali fis‑Seminarju tal‑Arċisqof u ggradwa fil‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑2019… Kompli aqra »

Il-proċess ta’ tiġdid ekkleżjali ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed’

Webinar għar-rappreżentanti u mexxejja ta’ kummissjonijiet u entitajiet tal-Knisja

Il‑Kummissjoni ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed’ fi ħdan l‑Arċidjoċesi ta’ Malta organizzat webinar nhar l‑Erbgħa 27 ta’ Jannar 2021. Din il‑laqgħa kienet ippreseduta mill‑Arċisqof Charles Scicluna u għaliha attendew diversi rappreżentanti u mexxejja ta’ kummissjonijiet u entitajiet tal‑Knisja.

Matul il‑laqgħa tnediet il‑website li tinkludi riżorsi u tagħrif dwar id-dokument ta’ tiġdid pastorali tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta bit‑tema Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed, kif ukoll saru preżentazzjonijiet ta’ ħidmiet li bdew jew tlestew diġà, b’rabta mal‑istess dokument… Kompli aqra »

Stqarrija mis-Safeguarding Commission

Is-Safeguarding Commission tal-Knisja tikkonferma li għaddiet lill-Pulizija informazzjoni li rċeviet dwar allegat każ ta’ abbuż fuq minorenni li jinvolvi żewġ saċerdoti Għawdxin.

Il‑Kummissjoni tal‑Knisja tħeġġeġ lil kull min jaf b’xi allegat każ ta’ abbuż biex jirrapporta direttament lill‑Pulizija u biex jikkuntattja lis‑Safeguarding Commission fuq info@safeguarding.mt. Kompli aqra »

President ġdid għal Moviment ta’ Kana

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ħatar lil Dr Joe Cassar bħala l‑President tal‑Moviment ta’ Kana. Huwa ħa post Dr Arthur Galea Salomone li kien ilu tmien snin fil‑kariga.

Il‑Moviment ta’ Kana huwa għaqda mhux governattiva tal‑Knisja f’Malta li ilu jaħdem mal‑familji għal dawn l‑aħħar 68 sena. Fost is‑servizzi li joffri hemm il‑korsijiet ta’ tħejjija għaż‑żwieġ, il‑formazzjoni lill‑koppji u lill‑familji, counselling għall‑persuni kollha li jiltaqgħu ma’ diffikultajiet personali u familjari, kif ukoll ħidma mill‑qrib mal‑parroċċi… Kompli aqra »