Stqarrijiet għall-Istampa

L‑ordinazzjoni ta’ tliet saċerdoti ġodda

Il‑Knisja f’Malta se jkollha tliet saċerdoti ġodda nhar is‑Sibt, 20 ta’ April 2024. L‑Arċisqof Charles Scicluna se jordna saċerdoti lil: Rev. Malcolm John Saliba mill‑Parroċċa ta’ Santa Marija Mtellgħa s‑Sema f’Ħ’Attard, Rev. Karl Andrew Schembri mill‑Parroċċa tat‑Twelid tal‑Verġni Marija fil‑Mellieħa u Rev. Rob Rizzo SJ mill‑Kumpanija ta’ Ġesù.

Il‑quddiesa se ssir fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann fil‑Belt Valletta fid‑9:30am u se tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook Malta… Kompli aqra »

L-applikazzjoni emendata għal kafetterija fil-parroċċa ta’ Raħal Ġdid teskludi tisjir fuq il-post

Il‑Parroċċa ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid se temenda l‑applikazzjoni tal‑ippjanar tagħha għal kafetterija żgħira fuq il‑bejt tal‑knisja sabiex tispeċifika li ebda ikel ma jista’ jissajjar fuq il‑post.

Wara diskussjonijiet li saru bejn l‑Arċidjoċesi ta’ Malta u l‑kappillan Dun Marc André Camilleri, intlaħaq qbil li minflok liċenzja ta’ 4D, il‑parroċċa tapplika għal liċenzja ta’ 4C li ma tippermettix li jsir tisjir fuq il‑post… Kompli aqra »

Kjarifika mill-Parroċċa ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid

Nixtiequ niċċaraw rapport fil-media bl-isem ‘Restaurant proposed on top of Paola parish church’. 

Għall-kuntrarju ta’ dak li ġie rrappurtat, il-parroċċa m’għandha l-ebda intenzjoni li tiftaħ ristorant fuq il-bejt tal-knisja. L-intenzjoni hi li tintuża kamra f’wieħed mill-kampnari eżistenti u fiha jkun hemm kafetterija żgħira għall-parruċċani u l-viżitaturi.

L-imwejjed u s-siġġijiet se jitpoġġew barra iżda mhux se jiżdiedu strutturi oħra. Mhux se jkun hemm impatt negattiv fuq il-valur estetiku tal-knisja… Kompli aqra »

L‑ordinazzjoni ta’ erba’ djakni ġodda

L‑Arċisqof Charles Scicluna se jordna erba’ djakni ġodda nhar is‑Sibt li ġej, 13 ta’ April 2024. L-erba’ djakni huma s‑seminarist Matthew Sammut mill-Parroċċa ta’ Kristu Rxoxt f’Pembroke; Johan Bugeja, Salesjan ta’ Don Bosco; u żewġ studenti tal-Institute for World Evangelisation – ICPE Mission: Tian Ci Shawn Dominic Wong minn Singapore u Jerome Savioraj Barnabas mill-Indja.

Il‑quddiesa se ssir fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann fil‑Belt Valletta, fid‑9:30am… Kompli aqra »

L-Isqfijiet Maltin jifirħu lill-Isqof-elett Henry Joseph Balzan

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna, l‑Isqof Anton Teuma u l‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi jifirħu lil Mons. Henry Joseph Balzan għall‑ħatra mill‑Papa Franġisku ta’ Isqof Awżiljarju tal-Arċidjoċesi ta’ La Serena, fiċ-Ċilì. L‑Arċidjoċesi ta’ Malta u d‑Djoċesi ta’ Għawdex jingħaqdu fit‑talb għall‑Isqof‑elett biex il‑Mulej jagħtih l‑għajnuna f’din il‑missjoni ġdida afdata lilu.

Mons. Henry Joseph Balzan, saċerdot tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, twieled fl-1 ta’ Novembru 1963 il-Ħamrun. Daħal fis-Seminarju fl-1982 u kiseb il-Baċellerat u l-Liċenzjat fit-Teoloġija fl-Università ta’ Malta… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Scicluna f’April 2024

Matul ix‑xahar ta’ April, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta xxandar il‑quddiesa kuljum fid‑9:30am fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt. Mit‑Tnejn sas‑Sibt tixxandar it‑talba tar‑rużarju fuq Knisja.mt, Newsbook.com.mt, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Kull nhar ta’ Ħadd, il‑quddiesa tixxandar fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt, l‑istazzjon tar‑radju RTK 103, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta.

L‑Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra l‑quddies f’dawn il‑ġranet:

L-Erbgħa 3 ta’ April, fid‑9:30am, l-Arċisqof imexxi l-pellegrinaġġ ta’ San Girgor fiż-Żejtun… Kompli aqra »

L-Arċisqof jgħammed 14-il adult minn seba’ pajjiżi differenti

Illejla, waqt il‑Vġili Solenni tal‑Qawmien tal‑Mulej mill‑Imwiet fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, l‑Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra s‑Sagramenti tad‑Dħul fil‑Ħajja Nisranija (magħmudija, griżma u tqarbin) lil 14‑il katekumenu, jiġifieri persuni li f’età adulta jagħżlu l‑ħajja Nisranija. L-14‑il adult, li llejla b’dawn is‑sagramenti se jsiru membri ġodda tal‑Knisja Kattolika, huma mill‑Albanija, iċ‑Ċina, l-Indja, il‑Kolumbja, Malta, Mauritius u r‑Renju Unit. Dawn il‑katekumeni temmew il‑programm tar‑Rit għad‑Dħul tal‑Adulti fil‑Ħajja NisranijaKompli aqra »

L-Arċisqof jisħaq fuq ir-rwol importanti tal-ministri tat-tqarbin fil-Knisja

L‑Arċisqof Charles Scicluna rringrazzja lill‑ministri straordinarji tat‑tqarbin għad‑dedikazzjoni u s‑servizz tagħhom fil‑parroċċi u f’komunitajiet oħra. Huwa għamel dan f’Ħamis ix‑Xirka, il‑ġurnata li fiha Ġesù Kristu waqqaf is‑sagrament tal‑Ewkaristija waqt l‑Aħħar Ċena.

F’ittra mibgħuta lill‑ministri kollha tat‑tqarbin fl‑Arċidjoċesi ta’ Malta, l‑Arċisqof qal li l‑missjoni tagħhom hi ferm importanti għall‑Knisja. Dan għaliex mhux biss joffru servizz waqt iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi, iżda wkoll iwasslu lil Ġesù Ewkaristija lill‑morda u lil dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux joħorġu minn darhom… Kompli aqra »

Kappillani ġodda għall-Imqabba, il-Kalkara u Tal-Ibraġ; u amministratur parrokkjali għall-Balluta

Kappillan ġdid għall-parroċċa tal-Imqabba Dun Blake Camilleri

L‑Arċisqof Charles Scicluna qed jafda l‑ħidma pastorali tal‑parroċċa ta’ Santa Marija fl‑Imqabba f’idejn Dun Blake Camilleri bħala l‑kappillan ta’ din il‑parroċċa. Mons. Arċisqof jirringrazzja lil Dun John Philip Curmi tal‑ħidma tiegħu bħala kappillan f’din il‑parroċċa għal dawn l‑aħħar 10 snin.

Dun Blake Camilleri twieled fit‑8 ta’ Mejju 1984. Beda l‑mixja għas‑saċerdozju fis‑Seminarju Maġġuri tal‑Arċisqof f’Tal‑Virtù fir‑Rabat u studja fil‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑Università ta’ Malta minn fejn iggradwa fil‑Filosofija u t‑Teoloġija… Kompli aqra »

Stqarrija mit-Tribunal Ekkleżjastiku dwar allegazzjonijiet foloz minn Prof. Simon Mercieca

We refer to a blogpost by Simon Mercieca put up on his website on 5 March, 2024, entitled “Il-Kurja ser tippubblika l-annullament ta’ Jason Azzopardi kif kienet għamlet b’ta’ Alfred Sant meta għaddietu lil Daphne Caruana Galizia ħalli tumiljah?”

Once again, Professor Mercieca is making serious and harmful allegations against the Ecclesiastical Tribunal and the President of the Regional Tribunal of Second Instance, Mgr Joseph Bajada, which are false and require clarification… Kompli aqra »