It-Tnejn

9.00 a.m.             L-Arċisqof iżur is-saċerdoti residenti fid-Dar tal-Kleru, f’Birkirkara.

12.30 p.m.         L-Arċisqof jattendi għal ikla mal-Qaddejja taċ-Ċenaklu fid-Dar tal-Kleru, Birkirkara.

11.30 p.m.          L-Arċisqof jippresiedi l-Quddiesa ta’ lejlet il-Milied, fil-Katidral tal-Imdina.

It-Tlieta

09.30 a.m.          L-Arċisqof jmexxi Quddiesa Pontifikali ta’ Jum il-Milied fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.

L-Erbgħa

9.00 a.m.              L-Arċisqof jżur ir-residenti fil-faċilita’ Korretiva ta’ Kordin, f’Raħal Ġdid.

4.30 p.m.             L-Arċisqof iżur is-sorijiet Klarissi fil-monasteru ta’ San Ġiljan u jagħtihom l-awguri tal-Milied.

6.00 p.m.             L-Arċisqof iżur il-maratona għall-ġbir ta’ fondi l-Istrina, fil-Palazz Verdala, r-Rabat.

Il-Ħamis

9.00 a.m.             L-Arċisqof iżur is-saċerdoti irtirati fid-djar tagħhom.

12.30 a.m.          L-Arċisqof jiltaqa’ mas-aċerdoti membri tal-Missjoni ż=żgħira u jiekol magħhom, fid-Djar tal-Irtiri ta’ San Ġużepp, ir-Rabat.

6.00 p.m.             L-Arċisqof jippresiedi ċelebrazzjoni tal-Milied għal-lajċi Dumnikani, fl-Apap Institute, f’ Santa Venera.

Il-Ġimgħa

11.00 a.m.                           L-Arċisqof iżur is-sorijiet Bendittini  fil-monasteru ta’ San Pietru,  Mdina  u jagħtihom l-awguri tal-Milied.

12.30 p.m.           L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Fakulta’ tat-Teoloġija u jattendi għall-pranzu f’ġieħ l-Isqof Awżiljarju Mons. Charles J. Scicluna, fil-Palazzo de Piro l-Imdina.

7.00 p.m.             L-Arċisqof ibierek il-bini tal-PBS, Guardamangia.

Is-Sibt

4.30 p.m.             L-Arċisqof iżur is-sorijiet Karmelitani Skalzi ta’ Santa Margerita, fil-monasteru tagħhom f’ Bormla.

6.00 p.m.             L-Arċisqof iżur is-sorijiet Benedittini, fil-monasteru tagħhom fil-Birgu.

Il-Ħadd

9.00 a.m.             L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri mill-pubbliku għall-awgurji tal-Milied, fil-Kurja.