• L-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ser jgħaddi l-jiem ta’ mistrieħ tas-sajf bejn nhar it-Tlieta 26 ta’ Awwissu u t-Tlieta 2 ta’ Settembru.