• It-Tnejn
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’irtir ta’ ġimgħa għar-reliġjużi rġiel u nisa immexxi minn Patri Raniero Cantalamessa, predikatur tal-Papa, Seminarju tal-Virtù.

  It-Tlieta

  L-Erbgħa
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju tal-Guardian Angel School, il-Ħamrun.

  Il-Ħamis

  Il-Ġimgħa
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja ta’ Burmarrad u t-twaqqif tal-istess parroċċa, Burmarrad.

  Is-Sibt
  11.00 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ mat-tfal u jiffirmalhom il-ktieb dwar San Ġwanni Pawlu II, Agenda Bookshop, il-Belt Valletta.

  Il-Ħadd
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Griżma, Burmarrad.
  5.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Griżma, Bormla.