• 3 – 9 ta’ Frar

 • It-Tnejn          
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mas-seminaristi, jiċċelebra Quddiesa u joqgħod magħhom għall-ikel, fis-Seminarju tal-Virtù.
   
  It-Tlieta          
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’ċelebrazzjoni fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja Konsagrata, l-Iskola Santa Monica, Birkirkara.
   
  L-Erbgħa
  11.30 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill tal-Kappillani, il-Kurja.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Liturġija bħala parti miż-Żjara Pastorali tiegħu fil-Parroċċa ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, Kummissjoni Implementazzjoni Sindodu u mal-Kunsill Ekonomiku Parrokjali tal-istess parroċċa.
   
  Il-Ħamis         
  9.30 a.m.         L-Arċisqof iżur l-Iskola Primarja ta’ Ħal Qormi.
  5.00 p.m.         L-Arċisqof iżur il-fergħa tal-MUSEUM għall-bniet ta’ San Pietru, Ħal Qormi.
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-katekisti tal-istess parroċċa, Ħal Qormi.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Familja tal-istess parroċċa.
   
  Il-Ġimgħa
  6.00 p.m.         L-Arċisqof iżur il-fergħa tal-MUSEUM tas-subien fil-parroċċa ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Djakonija tal-istess parroċċa.
  8.30 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ mal-adolexxenti u ż-żgħażagħ tal-istess parroċċa.
   
  Is-Sibt
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill Presbiterali, il-Kurja.
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Kappella Sagra Familja, Ħal Qormi.
  7.30 p.m          L-Arċisqof jiltaqa’ mal-fratelli tal-Parroċċa ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi.
   
  Il-Ħadd
  5.15 p.m.         L-Arċisqof imexxi t-Translazzjoni fl-okkażjoni tal-festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl, fil-Knisja Parrokjali ta’ San Pawl, il-Belt Valletta.