• It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  ​It-Tlieta
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ seba’ saċerdoti ġodda, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

  L-Erbgħa
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jirċievi żjara ta’ kortezija mill-Kor Santa Monica fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-kor, il-Kurja.
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani, fid-Dar tal-Kleru, Birkirkara.
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jingħata bidu għall-ħidma pastorali ta’ Patri Salvino Spagnol OCD bħala kappillan, ta’ Xbiex.

  Il-Ħamis
   
  Il-Ġimgħa
   
  Is-Sibt
  9.30 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill Presbiterali, il-Kurja.
  5.45 p.m.         L-Arċisqof imexxi Translazzjoni u Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġwann il-Battista, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

  Il-Ħadd
  9.45 a.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Griżma, San Pawl il-Baħar.
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Griżma, Knisja Parrokjali tal-Madonna ta’ Lourdes, Raħal il-Ġdid.
  8.00 p.m.         L-Arċisqof jattendi għall-għeluq tal-Maratona tal-Volleyball organizzata mid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi.